Opp

Aksje- og fondskonto

Del:

Alle muligheter

Velger du en Aksje- og fondskonto, får du alle muligheter - alt fra rentesparing, til aksjehandel med belåning og derivater.

Kontoen har ingen faste kostnader og du kan handle over 450 fond gratis. Du kan se alle prisene våre i prislistenlenke til et annet nettsted.

Spar og invester i alle verdipapir

Ingen faste kostnader

Du kan investere i alle verdipapir

Mulighet for belåning fra 1,70 % effektiv rente

 

AKSJE- OG FONDSKONTO

INVESTERINGSKONTO ZERO

AKSJESPAREKONTO

Investeringsunivers

Alt Nordnet tilbyr

Aksjer (ikke unoterte), fond og et utvalg ETF'er

Børsnoterte aksjer og aksjefond registrert innenfor EØS, med mer enn 80 % aksjeandel

Privat/Bedrift

Begge

Kun privatpersoner

Kun privatpersoner

Kan åpnes for mindreårige

Ja

Ja

Ja, men ikke fra 1. september. Dette blir mulig på et senere tidspunkt.

Kurtasjevilkår

Lik for alle kontoer

Lik for alle kontoer

Lik for alle kontoer

Skatteprosent

29,76 % av gevinst/tap (24 % for bedrift)

24 % av gevinst/tap

29,76 % av gevinst/tap

Beskatning av gevinst

Hvert salg/realisasjon

Utsatt beskatning til uttak fra Investeringskonto (gjennomsnittsmetoden)

Til beskatning ved uttak av avkastningen (førs inn, først ut-prinsippet FIFO)

Fradrag for tap

Hvert salg/realisasjon

Utsatt beskatning til uttak fra Investeringskonto (gjennomsnittsmetoden)

Fradrag ved avslutning av Aksjesparekonto

Utbytte

Når det er vedtatt av generalforsamling

Utsatt beskatning fram til uttak fra Investeringskonto (gjennomsnittsmetoden)

Beskattes fortløpende når vedtatt på generalforsamling

Beregningsgrunnlag formuesbeskatning

90 % (80 % i 2018)

100 %

90 % (80 % i 2018)

Skjermingsfradrag

Ja

Nei

Ja

Papirarbeid ved skatterapportering

Ja

Nei

Nei

Verdipapirbelåning

Ja

Nei

Ja, kommer i løpet av kort tid

Intradagskreditt

Ja

Nei

Nei

Administrasjonskostnad

0

0

0

Innskuddskostnad

0

0

0

Forsikringskostnad

0

Ja, se prislistelenke til et annet nettsted

0

Aksjonærrettigheter

Ja

Nei

Ja

Begunstigelse

-

Hvem som helst

-

Pantsetting

Ja

Nei

Usikkert

Hva kan flyttes inn

Aksjer

Kontanter fra tilsvarende avtale (ikke verdipapir)

Aksjer og aksjefond, skattefritt i en overgangsperiode

Omfattes av Bankenes Sikringsfond

Ja

Nei

Ja

 

Investeringer

Plasser pengene dine i alt fra fond til gearede derivater

Alle typer verdipapir

Med en Aksje- og fondskonto kan du investere i alle verdipapir som er tilgjengelig på Nordnet. Du kan investere i aksjer, fond og børsnoterte fond. I tillegg kan du shorte aksjer og handle mer kompliserte produkter som sertifikater, opsjoner, terminer og tradingprodukterlenke til et annet nettsted med innebygget gearing.

Du når markeder i både Norge og utladnet med produktene våre, og du kan i tillegg investere i rentepapir, valuta og råvarer.

Valutakonto

For deg som handler aksjer i utlandet

Isoler valutarisikoen

Med en aksje- og fondskonto kan du aktivere egne kontoer for ulike valutaer. Når du har valutakontoer bestemmer du selv når du vil veksle, uavhengig av når du gjennomfører handlene dine.

Du kan få valutakontoer for SEK, DKK, EUR, CAD og USD.


Billigere veksling

​Hvis du veksler selv får du bedre vekslingskurs enn når vi automatisk veksler for deg. Differansen mellom valutaens kjøps- og salgskurs blir 0,15 % hvis du gjør det selv, og 0,5 % hvis vi gjør det for deg.

Slik fungerer valutakonto

Praktisk eksempel

Du har en valutakonto i SEK, og 100 000 NOK tilgjengelig for handel. Du kjøper aksjen Volvo for 50 000 SEK uten å veksle først.

Etter handelen blir saldoen på valutakontoen din for SEK, -50 000 SEK. Du har fremdeles en saldo på 100 000 NOK på Aksje- og fondskontoen din.

Beløpet "Tilgjengelig for handel" vises alltid i NOK, og viser summen av negativ saldo i SEK og positiv saldo i NOK.

Rente på valutakontoer

Har du negativ saldo på valutakontoene dine trekker vi utlånsrente.

Du kan unngå det ved å veksle valutaen før du gjennomfører en handel, eller før oppgjørsdag etter gjennomført handel.

Her får du oversikt over rentesatser på valutakontoer.lenke til et annet nettsted

Når veksler vi?

Vi veksler tre ganger hver bankdag: klokken 11.30, 17.00 og 22.00.

Vi veksler ikke på julaften, nyttårsaften eller andre helligdager. Vekslinger som bestilles da blir utsatt til neste bankdag klokken 11.30.

Belåning

Kjøp mer verdipapirer og øk eksponeringen din

Gear investeringene dine

Med tjenester som verdipapirbelåning og intradagskredittlenke til et annet nettsted kan du låne penger med sikkerhet i egne aksjer og fond. Pengene kan du bruke til å kjøpe mer aksjer og fond, eller ta dem ut fra Nordnet.

Dersom du låner og betaler tilbake samme dag slipper du rente. Gå til prislisten.lenke til et annet nettsted
Øk potensialet med belåning av aksjer

Belåning av aksjer kan øke avkastningsmulighetene dine

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.