Gå til hovedinnhold

Shorting og intradagskreditt.

Flere muligheter med belåning.

Shorthandel. Tjen penger på fallende kurser.

Shorthandel betyr at du selger aksjer du ikke eier, for å så kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. Du kan tjene penger på at aksjekursen faller hvis du kjøper aksjene tilbake til en lavere pris. Siden du ikke eier aksjene blir dette et aksjelån, og du må ha belåningsavtale aktivert på kontoen din. På siden for aksjer du kan shorte kan du velge mellom både norske og utenlandske aksjer. Husk at du må ha en aktiv belåningsavtale i tillegg til shorthandelsavtalen. Benytte dette skjemaet hvis du er bedriftskunde.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

 

Når du vil shorte en aksje legger du en helt alminnelig salgsordre, men du velger en aksje du ikke har i porteføljen din fra før av. Nordnet låner aksjen for deg.

Når du vil lukke posisjonen din, legger du bare en kjøpsordre på samme aksje. Posisjonen er lukket når handelen er gjennomført.

Sikkerhetskrav
Shorthandel krever 15 - 60 prosent egenkapital i sikkerhet i forhold til short-posisjonens størrelse. Som sikkerhet vil pengene du får inn ved short-salget låses som sikkerhet. Det tilsvarer da 115 - 160 prosent av posisjonens størrelse.

Du finner oversikt over sikkerhetskravene våre i listen over aksjer du kan shorte.

 • Shorthandel er kun tilgjengelig på Aksje- og fondskonto, og du må ha tilgjengelig belåning på kontoen din.
 • For å legge opp shorthandel trenger vi signert Shorthandelsavtale.
 • Du betaler samme kurtasje når du shorter som når du selger vanlige aksjer. Dersom du ikke kjøper tilbake aksjene samme dag betaler du en rente og et administrasjonsgebyr for å låne aksjene.
 • Se priser for shorthandel og kurtasje i prislisten.

Når du driver med shorthandel spekulerer du i kursfall. Jo mer aksjekursen nærmer seg null, desto høyere blir fortjenesten din.

Stiger aksjekursen er det ingen grense for hvor mye aksjen kan bli verdt, og hvor stort tapet ditt kan bli. Hvis aksjen stiger med mer enn 100 prosent kan du tape mer enn det du opprinnelig investerte. Derfor er det veldig viktig at du overvåker markedet aktivt.

I tillegg er det risiko for at et verdipapirlån ikke kan tas opp, eller at lånegiver krever sine aksjer tilbake. I en slik situasjon må aksjene kjøpes tilbake, uansett pris på det aktuelle tidspunktet.

Negativt utbytte
Ved utbetaling av utbytte er det den som shorthandler som skal betale utbytte til den som låner ut aksjene. Normalt vil en aksje falle i verdi tilsvarende utbyttet når det betales utbytte i en aksje, men ofte spekuleres det i at aksjen ikke skal falle så mye som størrelsen på utbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt å ligge short i en aksje, når det skal betales ut utbytte.

Intradagskreditt. Et dagslån uten rente.

Intradagskreditt er et ekstra tilskudd av penger du kan låne én handelsdag av gangen - helt uten ekstra kostnader. Du får muligheten til å gjøre større handler og får dermed muligheten til å få større gevinster. Samtidig er det viktig å skjønne at risikoen din øker.

Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge aksjer. Hvis du ikke gjør det blir du overbelånt. Intradagskreditt passer best for intradagshandel.

 • Øker handelsmulighetene dine.
 • Helt kostnadsfritt og ingen renter.
 • Rask søknadsprosess.

Et beløp som svarer til samlet kontoverdi legges til det tilgjengelige beløpet for handel, og handelsrammen din økes. Samlet kontoverdi er saldoen din pluss markedsverdien av verdipapirene dine, ekskludert verdien av derivatposisjoner, unoterte aksjer og eventuelle sikkerhetskrav.

Du kan kun benytte deg av kreditten én dag av gangen. Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge aksjer. Hvis du ikke gjør det blir du overbelånt. Intradagskreditt passer best for intradagshandel.

Tilgjengelig for handel

100 000 kr

Intradagskreditt

100 000 kr

Sum

200 000 kr


Med intradagskreditt

Uten intradagskreditt

Aksjekursen

10 %

- 10 %

10 %

- 10 %

Avkastning

20 %

- 20 %

10 %

- 10 %

Gevinst/tap

20 000

- 20 000

10 000

- 10 000

Kapital igjen

120 000

80 000

110 000

90 000

 • Intradagskreditt er kun tilgjengelig på Aksje- og fondskonto.
 • Når søknaden innvilges ser du at tjenesten er aktiv under mine avtaler og abonnement.
 • Vi kan hente inn kredittopplysninger om deg.
 • Både du og vi kan når som helst si opp avtalen om intradagskreditt.
 • Intradagskreditt er kostnadsfritt.
 • Du må ha en kontoverdi på minst 10 000 kroner før kreditten kan aktiveres.
 • Intradagkreditt utgjør opp til 100 prosent av kontoens egenkapital, men ikke mer enn 3 000 000 kroner.
 • Intradagskreditt skal aldri unyttes over natten.
 • Det er ditt ansvar å regulere utnyttet intradagskreditt senest ved dagens slutt.
Dersom utnyttet Intradagskreditt ikke reguleres innen aksjemarkedet stenger vil overbelåning som kan oppstå som følge av dette håndteres i henhold til reglene Nordnet har for overbelåning. En omprøving av intradagskreditten vil samtidig gjøres av Nordnet.Nordnet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av de handlinger Nordnet kan iverksette som følge av at du ikke regulerer Intradagskreditten ved dagens slutt. For slike handlinger har vi rett til å ta en avgift i henhold til prislisten.

Når du bruker verdipapirbelåning er det viktig å overvåke prisutviklingen slik at du kan reagere raskt på fallende priser. I et fallende marked er det viktig at du vurderer din økonomiske situasjon og dermed unngår større tap enn hva du tror du kan tåle. Det er ikke tillatt å være overbelånt. Handel med finansielle verdipapirer innebærer alltid en risiko og kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Innebygd belåning med børsnoterte produkter.

Hvis du ikke ønsker å inngå en belåningsavtale, eller kanskje du ønsker en enklere måte å belåne porteføljen din, kan du investere i børsnoterte produkter. Børsnoterte produkter er verdipapir som følger en underliggende indeks, råvare, aksje eller valuta. De er også ofte kjent for å ha innebygd gearing slik at du har mulighet til å få enda høyere avkastning enn det underliggende verdipapir har.

Hos oss i Nordnet kan du handle børsnoterte produkter kurtasjefritt over 1000 kroner i Nordnet Markets. Velg mellom Bull- & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos som gir deg forskjellig eksponering mot ulike markeder som ellers er vanskelig å investere i.