Gå til hovedinnhold

Shorting og intradagskreditt.

Flere muligheter med belåning.

Shorthandel. Tjen penger på fallende kurser.

Du kan tjene penger på at aksjekursen faller hvis du kjøper aksjene tilbake til en lavere pris. Shorthandel betyr i praksis at du selger aksjer du ikke eier, for å så kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. Siden du ikke eier aksjene blir dette et aksjelån, og du må ha belåningsavtale aktivert på kontoen din. På oversiktssiden for aksjer du kan shorte kan du velge mellom både norske og utenlandske aksjer. Husk at du må ha en aktiv belåningsavtale Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. i tillegg til shorthandelsavtalen. Benytte dette skjemaet hvis du er bedriftskunde. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Når du vil shorte en aksje legger du en helt alminnelig salgsordre, men du velger en aksje du ikke har i porteføljen din fra før av. Nordnet låner aksjen for deg.

Når du vil lukke posisjonen din, legger du bare en kjøpsordre på samme aksje. Posisjonen er lukket når handelen er gjennomført.

Sikkerhetskrav
Shorthandel krever 15 - 60 prosent egenkapital i sikkerhet i forhold til short-posisjonens størrelse. Som sikkerhet vil pengene du får inn ved short-salget låses som sikkerhet. Det tilsvarer da 115 - 160 prosent av posisjonens størrelse.

Du finner oversikt over sikkerhetskravene våre i listen over aksjer du kan shorte.

 • Shorthandel er kun tilgjengelig på Aksje- og fondskonto, og du må ha tilgjengelig belåning på kontoen din.
 • For å legge opp shorthandel trenger vi signert Shorthandelsavtale.
 • Du betaler samme kurtasje når du shorter som når du selger vanlige aksjer. Dersom du ikke kjøper tilbake aksjene samme dag betaler du en rente og et administrasjonsgebyr for å låne aksjene.
 • Se priser for shorthandel og kurtasje i prislisten.

Når du driver med shorthandel spekulerer du i kursfall. Jo mer aksjekursen nærmer seg null, desto høyere blir fortjenesten din.

Stiger aksjekursen er det ingen grense for hvor mye aksjen kan bli verdt, og hvor stort tapet ditt kan bli. Hvis aksjen stiger med mer enn 100 prosent kan du tape mer enn det du opprinnelig investerte. Derfor er det veldig viktig at du overvåker markedet aktivt.

I tillegg er det risiko for at et verdipapirlån ikke kan tas opp, eller at lånegiver krever sine aksjer tilbake. I en slik situasjon må aksjene kjøpes tilbake, uansett pris på det aktuelle tidspunktet.

Negativt utbytte
Ved utbetaling av utbytte er det den som shorthandler som skal betale utbytte til den som låner ut aksjene. Normalt vil en aksje falle i verdi tilsvarende utbyttet når det betales utbytte i en aksje, men ofte spekuleres det i at aksjen ikke skal falle så mye som størrelsen på utbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt å ligge short i en aksje, når det skal betales ut utbytte.

Intradagskreditt. Et dagslån uten rente.

Intradagskreditt gir deg ekstra handelsramme én handelsdag av gangen - helt uten ekstra kostnader. Du får muligheten til å gjøre større handler og dermed muligheten til større gevinster. Samtidig er det viktig at du er innforstått med at risikoen din øker.

Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge verdipapirer. Intradagskreditt passer for intradagshandel, det vil si kjøp og salg av verdipapirer inneværende dag.

Intradagskreditt kan kun benyttes på aksje- og fondskonto Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. med aktiv verdipapirbelåningsavtale.
For bedriftskunder må fullmakt for signaturberettiget være aktivert på personen som signerer avtalen.


 • Økte handelsmuligheter.
 • Helt kostnadsfritt og ingen renter.
 • Økt fleksibilitet.

Risiko

Det er viktig å være klar over at bruk av intradagskreditt medfører en betydelig økt risiko. Det å bruke intradagskreditt for å handel verdipapirer kan føre til høyere fortjeneste, samtidig som det motsatt kan gjøre ethvert tap større på grunn av giringseffekten. Det er viktig at du gjør deg kjent med risikoen som intradagskreditt kan medføre før du søker.

Når du bruker intradagskreditt, er det viktig å overvåke prisutviklingen på verdipapirene dine slik at du raskt kan reagere på den negative prisutviklingen. I tilfelle en negativ prisutvikling på verdipapirene dine er det viktig at du vurderer din økonomiske situasjon for å unngå større tap enn du kan takle. Handel med finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko, og verdien av verdipapirene dine kan både øke og minke i verdi.

Verdipapirbelåning er forbundet med en betydelig risiko. Går prisen på verdipapirene du har kjøpt med lånte midler ned, vil du fortsatt være forpliktet til å betale tilbake hele lånebeløpet, samt renter tilknyttet belåningen. Oversiger utnyttet kreditt den totale belåningsverdien på kontoen din, blir du overbelånt. Dette er ikke tillatt. Blir du overbelånt, må du umiddelbart dekke overbelåningen. Gjør du ikke dette risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Dette kan føre til tap, som kan overstige størrelsen på det opprinnelige lånebeløpet.

Med intradagskreditt får du en økt handelsramme på kontoen din. Handelsrammen økes med et beløp som tilsvarer kontoens verdi (egenkapital). Den ekstra handelsrammen er begrenet til ubenyttet kredittgrense, men maksimalt 3 millioner kroner.

Du kan se din egenkapital under kontooversikten og under belåningsoversikt kan du se intradagskreditten og tilgjengelig beløp for handel i løpet av dagen.

Du kan kun benytte deg av intradagskreditt én dag av gangen. Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge verdipapir. Husk at innskudd må være på kontoen samme bankdag. Dekker du ikke inn benyttet intradagskreditt kan du bli trukket i tilgjengelig kredittgrense eller bli overbelånt.

Blir du overbelånt, må du umiddelbart dekke overbelåningen. Gjør du ikke dette risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Dette kan føre til tap, som kan overstige størrelsen på det opprinnelige lånebeløpet. Dekker du ikke inn negativ saldo samme bankdag, og blir overbelånt og overskrider kredittgrensen, vil intradagskreditten avsluttes. Intradagskreditt er kun egnet for intradagshandel.

Tilgjengelig for handel

100 000 kr

Intradagskreditt

100 000 kr

Sum

200 000 kr


Med intradagskreditt

Uten intradagskreditt

Aksjekursen

10 %

- 10 %

10 %

- 10 %

Avkastning

20 %

- 20 %

10 %

- 10 %

Gevinst/tap

20 000

- 20 000

10 000

- 10 000

Kapital igjen

120 000

80 000

110 000

90 000

 • Intradagskreditt er kun tillatt på Aksje- og fondskonto Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..
 • Du må ha en verdipapirbelåningsavtale på Aksje- og fondskontoen din for å kunne søke om intradagskreditt.
 • Aldersgrensen for privatpersoner er 18 år.
 • Både du og vi kan når som helst si opp avtalen om intradagskreditt.
 • Intradagskreditt er kostnadsfritt.
 • Du må ha en kontoverdi på minst 10 000 kroner før kreditten kan aktiveres.
 • Intradagskreditt gir deg ekstra handelsramme opp til 100 prosent av kontoens egenkapital. Handelsrammen er begrenset til laveste av 3.000.000 kroner og den ubenyttede kredittgrensen på kontoen.
 • Intradagskreditt skal aldri brukes over natten.
 • Det er ditt ansvar å regulere utnyttet intradagskreditt senest ved dagens slutt.
 • Hvis du ikke stenger intradagskreditten før slutten av dagen, må du betale renter på benyttet kreditt.

Dersom utnyttet intadagskreditt ikke reguleres innen aksjemarkedet stenger, vil du få en negativ saldo. Den negative saldoen vil bli dekket inn med tilgjengelig kreditt på kontoen. Er den totale kreditteksponeringen større enn tilgjengelig kreditt, vil du blir overbelånt og/eller overskride kredittgrensen. Reglene for overbelåning og overtrekk gjelder i disse tilfellene. Ved overskredet kredittgrense og/eller overbelåning vil intradagskreditten bli avsluttet ved neste bankdag og du må betale en avgift i henhold til prislisten Åpnes i nytt vindu.. Da må du vente 7 bankdager før du kan søke om intradagskreditt igjen

Nordnet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av de handlinger Nordnet kan iverksette som følge av at du ikke regulerer Intradagskreditten ved dagens slutt.

Se fullstendige vilkår i Almenne bestemmelser for intradagskreditt Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og Forhåndsinformasjon for avtale om intradagskreditt Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Innebygd belåning med børsnoterte produkter.

Hvis du ikke ønsker å inngå en belåningsavtale, eller kanskje du ønsker en enklere måte å belåne porteføljen din, kan du investere i børsnoterte produkter. Børsnoterte produkter er verdipapir som følger en underliggende indeks, råvare, aksje eller valuta. De er også ofte kjent for å ha innebygd gearing slik at du har mulighet til å få enda høyere avkastning enn det underliggende verdipapir har.

Hos Nordnet kan du handle børsnoterte produkter kurtasjefritt over 1000 kroner i Nordnet Markets. Velg mellom Bull- & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos som gir deg forskjellig eksponering mot ulike markeder som ellers er vanskelig å investere i.