Gå til hovedinnhold

Shorting og intradagskreditt.

Flere muligheter med belåning.


Shorthandel. Tjen penger på fallende kurser.

Du kan tjene penger på at aksjekursen faller hvis du kjøper aksjene tilbake til en lavere pris. Shorthandel betyr i praksis at du selger aksjer du ikke eier, for å så kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. Siden du ikke eier aksjene blir dette et aksjelån, og du må ha belåningsavtale aktivert på kontoen din. På oversiktssiden for aksjer du kan shorte kan du velge mellom både norske og utenlandske aksjer. Husk at du må ha en aktiv belåningsavtale i tillegg til shorthandelsavtalen. Benytte dette skjemaet hvis du er bedriftskunde.

Intradagskreditt. Et dagslån uten rente.

Intradagskreditt gir deg ekstra handelsramme én handelsdag av gangen - helt uten ekstra kostnader. Du får muligheten til å gjøre større handler og dermed muligheten til større gevinster. Samtidig er det viktig at du er innforstått med at risikoen din øker.

Før børsen stenger skal eventuell negativ saldo på kontoen din dekkes. Det kan du gjøre ved å overføre penger eller selge verdipapirer. Intradagskreditt passer for intradagshandel, det vil si kjøp og salg av verdipapirer inneværende dag.

Intradagskreditt kan kun benyttes på aksje- og fondskonto med aktiv verdipapirbelåningsavtale.
For bedriftskunder må fullmakt for signaturberettiget være aktivert på personen som signerer avtalen.

Søk om intradagskreditt
  • Øker handelsmulighetene dine.

  • Helt kostnadsfritt og ingen renter.

  • Økt fleksibilitet.

Risiko.

Det er viktig å være klar over at bruk av intradagskreditt medfører en betydelig økt risiko. Det å bruke intradagskreditt for å handel verdipapirer kan føre til høyere fortjeneste, samtidig som det motsatt kan gjøre ethvert tap større på grunn av giringseffekten. Det er viktig at du gjør deg kjent med risikoen som intradagskreditt kan medføre før du søker.

Når du bruker intradagskreditt, er det viktig å overvåke prisutviklingen på verdipapirene dine slik at du raskt kan reagere på den negative prisutviklingen. I tilfelle en negativ prisutvikling på verdipapirene dine er det viktig at du vurderer din økonomiske situasjon for å unngå større tap enn du kan takle.

Handel med finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko, og verdien av verdipapirene dine kan både øke og minke i verdi.

Verdipapirbelåning er forbundet med en betydelig risiko. Går prisen på verdipapirene du har kjøpt med lånte midler ned, vil du fortsatt være forpliktet til å betale tilbake hele lånebeløpet, samt renter tilknyttet belåningen. Oversiger utnyttet kreditt den totale belåningsverdien på kontoen din, blir du overbelånt. Dette er ikke tillatt. Blir du overbelånt, må du umiddelbart dekke overbelåningen. Gjør du ikke dette risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Dette kan føre til tap, som kan overstige størrelsen på det opprinnelige lånebeløpet.

Innebygd belåning med børsnoterte produkter.

Hvis du ikke ønsker å inngå en belåningsavtale, eller kanskje du ønsker en enklere måte å belåne porteføljen din, kan du investere i børsnoterte produkter. Børsnoterte produkter er verdipapir som følger en underliggende indeks, råvare, aksje eller valuta. De er også ofte kjent for å ha innebygd gearing slik at du har mulighet til å få enda høyere avkastning enn det underliggende verdipapir har.

Hos Nordnet kan du handle børsnoterte produkter kurtasjefritt over 1000 kroner i Nordnet Markets. Velg mellom Bull- & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos som gir deg forskjellig eksponering mot ulike markeder som ellers er vanskelig å investere i.

Gå til Nordnet Markets