Nordnets priser

Opp

Del:

Prismodeller

Standard prismodeller

Mini

Kurtasje i Norden

0,15 %

Minstekurtasje

29 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,2 %

Minstekurtasje

49 NOK

For deg som kjøper/selger aksjer for under 52 667 NOK per handel.

Normal

Kurtasje i Norden

0,049 %

Minstekurtasje

79 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,1 %

Minstekurtasje

99 NOK

For deg som kjøper/selger aksjer for over 52 667 NOK per handel.

Bonus

Kurtasje i Norden

0,04 %

Minstekurtasje

69 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,09 %

Minstekurtasje

89 NOK

For deg som kjøper/selger aksjer mer enn 15 ganger i måneden.

VIP

Kurtasje i Norden

0,035 %

Minstekurtasje

39 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,08 %

Minstekurtasje

79 NOK

For deg som kjøper/selger aksjer mer enn 30 ganger i måneden.

Du kan velge enten Mini eller Normal

Du kan velge mellom prismodellene Mini eller Normal under innstillingerEkstern lenke. Har du valgt Normal-kurtasje kan du flyttes automatisk til Bonus- eller VIP-kurtasje, avhengig av hvor mange handler du gjør i måneden. Har du valgt Mini-kurtasje vil du ha de samme vilkårene hele tiden, uavhengig av antall handler.

Du kan bytte prismodell når du selv ønsker det, men endringen i systemene våre gjøres kun en gang i uken. Siste frist for å bli med på ukens endring er tirsdag klokken 14.00.

Eksempel

Har du Mini-kurtasje og handler 100 aksjer til en kurs på 50 kroner, må du betale 5000 kroner pluss kurtasje på 29 kroner for handelen. Det samme gjelder hvis du handler 300 aksjer til 50 kroner - du betaler fortsatt 29 kroner i kurtasje fordi prosentandelen utgjør mindre enn minstekurtasjen. Handler du derimot 500 aksjer til 50 kroner per aksje betaler du 37,50 i kurtasje fordi prosentandelen er høyere enn minstekurtasjen.

Spesielle prismodeller

Nye kunder

Kurtasje i Norden

0,035 %

Minstekurtasje

1 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,09 %

Minstekurtasje

89 NOK


Active Trader

Kurtasje i Norden

0,029 %

Minstekurtasje

39 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,059 %

Minstekurtasje

59 NOK


Private Banking

Kurtasje i Norden

0,035 %

Minstekurtasje

39 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,075 %

Minstekurtasje

69 NOK


Student

Kurtasje i Norden

0,15 %

Minstekurtasje

1 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,2 %

Minstekurtasje

49 NOK


Nye kunder

Handler du for over 2857 NOK på de nordiske markedene betaler du 0,035 % av handelsbeløpet i kurtasje.

Velkomsttilbudet varer ut måneden du ble kunde, pluss én måned til. Du kan ikke velge en annen kurtasjeklasse under denne perioden.

Active Trader

For å oppnå Active Trader-vilkår må du ha minst 40 handler i måneden.

Private Banking

For å oppnå Private Banking-vilkår må du ha 2,5 millioner NOK innestående hos Nordnet.

Student

For å få studentrabatt må du være under 25 år og ha gyldig studentbevis fra en av skolene støttet av Lånekassen. ​

Handler du for over 667 NOK på de nordiske markedene betaler du 0,15 % av handelsbeløpet i kurtasje.

Handel i Norden

Aksjer, ETFer, warranter, egenkapitalbevis, tegningsretter og rentebevis

Prismodell % av handelsbeløp Minstekurtasje
Mini 0,15 % 29 NOK
Normal 0,049 % 79 NOK
Bonus 0,04 % 69 NOK
VIP 0,035 % 39 NOK
Active Trader 0,029 % 39 NOK
Private Banking 0,035 % 39 NOK
Student 0,15 % 1 NOK
Nye kunder 0,035 % 1 NOK

Hver gang du kjøper eller selger en aksje må du betale kurtasje. Det er et prosentbeløp av det du handler for. Er prosentbeløpet mindre enn minstekurtasjen må du likevel betale minstekurtasje.

Fond

Prismodell Kjøp og salg Bytte av vanlig fond
Alle Gratis* Gratis*

*noen fond kan ha kostnader ved kjøp og salg.Ekstern lenke

For handel av fond over telefon - se prisene for telefonhandel.

Nordnet Bank og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer her.Ekstern lenke åpnes i nytt vindu

Telefonhandel

Les mer

Prismodell % av handelsbeløp Minstekurtasje
Mini, Normal, Bonus, VIP, Student, nye kunder 0,2 % 199 NOK
Active Trader, Private Banking 0,1 % 199 NOK

Prisene gjelder for telefonhandel i alle markeder inkludert London og Euronext.

Prisene gjelder også hvis du handler fond over telefon.

Ring oss på 03023

(+47 23 33 30 23 fra utlandet)

Shorthandel

Les mer

Marked Rente fra Fast kostnad
Norge 4,5 % 250 NOK
Sverige, Finland 3 % 250 NOK
Danmark 4 % 250 NOK

Hvis du shorter intradag betaler du kun kurtasje for handelen. Hvis du sitter med shortposisjonen over natten betaler du fast kostnad og rente.

Du kan kun shorte på norske, danske, svenske og finske markeder. Det er ikke mulig å shorte på øvrige markeder.

Unoterte aksjer

Les mer

Prismodell % av handelsbeløp Minstekurtasje
Mini, Normal, Bonus, VIP, Student, nye kunder 0,2 % 199 NOK
Active Trader, Private Banking 0,1 % 199 NOK

Gjelder handel på Verdipapirfondsforeningens OTC-liste i Norge, og Mangold-listen i Sverige.

Minstekurtasjen for handel av unoterte verdipapir er høyere enn normal elektronisk handel av børsnoterte aksjer.

Opsjoner og Forwards

Les mer

Prismodell % av handelsbeløp Minstekurtasje
Mini / Student 0,2 % 49 NOK
Normal 0,1 % 99 NOK
Bonus 0,09 % 89 NOK
VIP 0,08 % 79 NOK
Active Trader 0,059 % 59 NOK
Private Banking 0,075 % 69 NOK
Nye kunder 0,09 % 89 NOK

NB! For opsjoner og Forwards (aksjeterminer) kommer det i tillegg clearingavgifter som varierer i de nordiske landene. Clearingavgifter følger de til enhver tid gjeldene avgiftene til Nasdaq OMX. Clearingavgiftene gjelder alle prismodellene hos Nordnet.

Se clearingavgiftene for de ulike markedeneEkstern lenke åpnes i nytt vindu

Futures

Les mer

Prismodell Per kontrakt Minstekurtasje
Mini / Student 30 NOK 79 NOK
Normal 20 NOK 79 NOK
Bonus 15 NOK 69 NOK
VIP 10 NOK 39 NOK
Active Trader 10 NOK 39 NOK
Private Banking 10 NOK 39 NOK
Nye kunder 15 NOK 69 NOK

Det blir belastet kurtasje på future-kontrakter som går til forfall.

Handel utenfor Norden

Aksjer, ETFer, ETPer og warranter

Prismodell % av handelsbeløp Minstekurtasje
Mini / Student 0,2 % 49 NOK
Normal 0,1 % 99 NOK
Bonus 0,09 % 89 NOK
VIP 0,08 % 79 NOK
Active Trader 0,059 % 59 NOK
Private Banking 0,075 % 69 NOK
Nye kunder 0,09 % 89 NOK

Hver gang du kjøper eller selger en aksje må du betale kurtasje. Det er et prosentbeløp av det du handler for. Er prosentbeløpet mindre enn minstekurtasjen må du likevel betale minstekurtasje.

Eksempel: Har du Mini-kurtasje og handler 100 aksjer til en kurs på 50 kroner, må du betale 5000 kroner pluss kurtasje på 49 kroner for handelen. Det samme gjelder hvis du handler for 15 000 kroner. Du betaler fortsatt 49 kroner i kurtasje fordi prosentandelen utgjør mindre enn minstekurtasjen. Handler du derimot for 30 000 kroner, betaler du 60 kroner i kurtasje fordi prosentandelen er høyere enn minstekurtasjen.

Fond

Prismodell Kjøp og salg Bytte av vanlig fond
Alle Gratis* Gratis*

For handel av fond over telefon - se prisene for telefonhandel.

Nordnet Bank og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer her.Ekstern lenke åpnes i nytt vindu

Telefonhandel

Les mer

Prismodell % av handelsbeløp Minstekurtasje
Mini, Normal, Bonus, VIP, Student, nye kunder 0,2 % 199 NOK
Active Trader, Private Banking 0,1 % 199 NOK

Prisene gjelder for telefonhandel i alle markeder inkludert London og Euronext.

Prisene gjelder også hvis du handler fond over telefon.

Ring oss på 03023

(+47 23 33 30 23 fra utlandet)

Skatter og avgifter

Les mer

  Per stykk
ADR $ 0,05 - 0,05
GDR € 0,005 - 0,05

ADR: American Depository Receipt. Administrerende banker belaster Nordnets kunder en ADR-avgift når en aksje handles på en annen børs enn selskapets primærnotering. For eksempel gjelder dette aksjen Gazprom som er primærnotert i Russland, men som også kan handles i USA, England og Tyskland.

GDR: Administrerende banker belaster Nordnets kunder en GDR-avgift når en aksje handles på en annen børs enn selskapets primærnotering. Gjelder tyske og britiske verdipapir.

  Prosent
Stamp duty 0,5 %
Fransk skatt 0,2 %Stamp duty: Gjelder britiske verdipapir.

Fransk skatt: Omsetningsskatt (French Transaction Tax) ved kjøp av franske aksjer. Avgiften gjelder visse franske verdipapir. Kontakt Nordnet for mer informasjon.

Futures

Les mer

Prismodell Per kontrakt Minstekurtasje
Mini / Student 40 NOK 99 NOK
Normal 35 NOK 99 NOK
Bonus 30 NOK 89 NOK
VIP 25 NOK 79 NOK
Active Trader 25 NOK 59 NOK
Private Banking 25 NOK 59 NOK
Nye kunder 30 NOK 89 NOK

Det blir belastet kurtasje på future-kontrakter som går til forfall.

Valuta

Valutaspread

  Valutaspread
Med valutakonto 0,15 %
Uten valutakonto (automatisk veksling) 0,5 %

Innlagte vekslingsordre utføres hver bankdag ca. klokken 11.30, 17.00 og 22.15.

Uansett hvilken valuta du veksler er valutaspreaden 0,15 %. Det vil si at det skiller 0,15 % mellom kjøps- og salgskursen.

I kontotypern Investeringskonto Zero blir alle investeringer i verdipapirer notert i en annen valuta automatisk vekslet om til NOK.

Renter og kreditt

NOK - Norske kroner

Les mer

Innskudd i NOK

Prismodell Sparekonto Andre kontotyper*
Alle 1,25 % 0 %

sparekontoEkstern lenke får du rente på kontantbeholdningen din. Det koster ingenting å ha kontoen, og du kan flytte penger mellom kontoene dine i realtid. Gjelder kun for norske kroner.

*Gjelder Aksje- og fondskonto, Investeringskonto Zero, IPS og IPA

Lånerente i NOK

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Mini / Student 5,89 % 6,05 %
Normal 5,89 % 6,05 %
Bonus 5,89 % 6,05 %
VIP 5,49 % 5,63 %
Active Trader 3,91 % 3,97 %
Private Banking 4,69 % 4,79 %
Nye kunder 5,89 % 6,05 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.Ekstern lenke åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i NOK

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 1,69 % 1,7 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 4,19 % 4,27 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

Prismodell Overbelåning* Overtrekk*
Alle 11,75 % 11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

  Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning 200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

  Pris
Opprettelse av aksjekreditt Gratis
Stegning av intradagskreditt 99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

SEK - Svenske kroner

Les mer

Lånerente i SEK

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Mini / Student 6,2 % 6,38 %
Normal 6,2 % 6,38 %
Bonus 5,9 % 6,06 %
VIP 4,55 % 4,65 %
Active Trader 5,4 % 5,54 %
Private Banking 4,55 % 4,65 %
Nye kunder 5,9 % 6,06 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.Ekstern lenke åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i SEK

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 0,99 % 0,99 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 4,55 % 4,65 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

Prismodell Overbelåning* Overtrekk*
Alle 11,75 % 11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

  Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning 200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

  Pris
Opprettelse av aksjekreditt Gratis
Stegning av intradagskreditt 99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

DKK - Danske kroner

Les mer

Lånerente i DKK

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Mini / Student 6,25 % 6,43 %
Normal 6,25 % 6,43 %
Bonus 6,15 % 6,33 %
VIP 5,8 % 5,96 %
Active Trader 5,4 % 5,54 %
Private Banking 5,5 % 5,64 %
Nye kunder 6,15 % 6,33 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.Ekstern lenke åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i DKK

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 0,99 % 0,99 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 5,5 % 5,64 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

Prismodell Overbelåning* Overtrekk*
Alle 11,75 % 11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

  Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning 200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

  Pris
Opprettelse av aksjekreditt Gratis
Stegning av intradagskreditt 99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

EUR - Euro

Les mer

Lånerente i EUR

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Mini / Student 6,15 % 6,33 %
Normal 6,15 % 6,33 %
Bonus 6 % 6,17 %
VIP 5,65 % 5,8 %
Active Trader 5,4 % 5,54 %
Private Banking 5,4 % 5,54 %
Nye kunder 6 % 6,17 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.Ekstern lenke åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i EUR

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 0,99 % 0,99 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 5,4 % 5,54 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

Prismodell Overbelåning* Overtrekk*
Alle 11,75 % 11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

  Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning 200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

  Pris
Opprettelse av aksjekreditt Gratis
Stegning av intradagskreditt 99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

USD - Amerikanske dollar

Les mer

Lånerente i USD

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Mini / Student 6,9 % 7,12 %
Normal 6,9 % 7,12 %
Bonus 6,5 % 6,7 %
VIP 6,1 % 6,27 %
Active Trader 5,4 % 5,54 %
Private Banking 6,1 % 6,27 %
Nye kunder 6,5 % 6,7 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.Ekstern lenke åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i USD

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 6,1 % 6,27 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 6,1 % 6,27 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

Prismodell Overbelåning* Overtrekk*
Alle 11,75 % 11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

  Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning 200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

  Pris
Opprettelse av aksjekreditt Gratis
Stegning av intradagskreditt 99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

CAD - Canadiske dollar

Les mer

Lånerente i CAD

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Mini / Student 7 % 7,23 %
Normal 7 % 7,23 %
Bonus 7 % 7,23 %
VIP 6,5 % 6,7 %
Active Trader 5,4 % 5,54 %
Private Banking 6,5 % 6,7 %
Nye kunder 7 % 7,23 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.Ekstern lenke åpnes i nytt vindu

Visste du at et koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i CAD

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 6,5 % 6,7 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

Prismodell Nominell rente Effektiv rente
Alle 6,5 % 6,7 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

Prismodell Overbelåning* Overtrekk*
Alle 11,75 % 11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

  Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning 200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

  Pris
Opprettelse av aksjekreditt Gratis
Stegning av intradagskreditt 99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

Handelsverktøy

Realtidsapplikasjoner

Les mer

Realtidsapplikasjoner

  Pris
www.nordnet.no Gratis
Mobil-apper* Gratis
Webtrader Gratis

Det er gratis å bruke nordnet.no, mobil-appene våre og Webtrader for Mac.

*tilgjengelig for iPhone og Android


WinTrade

Prismodell Pris
Mini, Normal, Student 99 NOK / mnd
Øvrige prismodeller Gratis

Beløp belastes direkte fra kontoen din den 5. hver måned.

Du må avbestille selv før månedsskiftet hvis du ikke vil ha tjenesten.

Infront

Les mer

Prismodell Per måned
Alle 799 NOK*

*for bedriftskunder koster Infront 1299 NOK inklusiv MVA per måned.

Nordnet AutoTrader

Les mer

Prismodell Per kvartal
Alle 995 NOK


Analyse- og hjelpeverktøy

Les mer

Analyse- og hjelpeverktøy

  Per måned
Investtech - teknisk analyse 299 NOK*
Investtech - morgenrapport på e-post Gratis
Teknisk analyse i WinTrade Gratis
Morningstaranalyse Gratis
Investeringsguiden Gratis

*gjelder for alle kurtasjeklasser.


Nyhetsalarm og -tjenester

Les mer

Nyhetsalarm

Prismodell Varsling på SMS Varsling på e-post
Alle 2 NOK per SMS* Gratis

*belastes kontoen din én gang i måneden.

Sett opp varsling hvis et spesielt ord dukker opp i en nyhet.

Du setter opp ulike varslinger under Mine alarmer og rapporterEkstern lenke når du er innlogget.

Nyheter på nordnet.no og Wintrade

Les mer

  Pris per måned
TDN Finans (Norge, realtid) 500 NOK
Nyhetsbyrån Direkt (Sverige, realtid) 260 NOK
Ritzau Finans (Danmark, realtid) Gratis
Aktiefokus Morning News Gratis
Arvopaperi (Finland, realtid) GratisNyheter kun i Wintrade

Les mer

  Pris per måned
TDN Finans Flash (Norge) 1995 NOK
Direkt Flash (Sverige) 1000 NOK
Ritzau Finans inkl. Flash (Danmark) Gratis
Ritzau Finans flash for forretningskunder (Danmark) 675 NOK
Kauppalehti News & Flash (Finland) 199 NOK
RB-Børsen Flash (Danmark) 260 NOK*
RB-Børsen Flash for profesjonelle (Danmark) 675 NOK*

*gjelder kun for kurtasjeklassen Active Trader.


Pressemeldinger på nordnet.no og Wintrade

Les mer

  Pris per måned
Hugin Online (Norden) Gratis
Cision (Norden) Gratis
NG News (Sverige) Gratis
Aktietorget (Sverige) Gratis
beQuoted (Sverige) GratisForsikring

Forsikringskostnad for Investeringskonto Zero

Eksempel på forsikringskostnader

Alder Årlig prosent Eksempel årlig kostnad
5 0,001 % 0,52 NOK
10 0,001 % 0,54 NOK
15 0,001 % 0,56 NOK
20 0,001 % 0,60 NOK
25 0,001 % 0,67 NOK
30 0,001 % 0,79 NOK
35 0,001 % 0,98 NOK
40 0,001 % 1,30 NOK
45 0,002 % 1,84 NOK
50 0,003 % 2,74 NOK
55 0,004 % 4,25 NOK
60 0,007 % 6,78 NOK
65 0,011 % 11,01 NOK
70 0,018 % 18,09 NOK
75 0,03 % 29,94 NOK
80 0,05 % 49,76 NOK
85 0,083 % 82,95 NOK
90 0,138 % 138,49 NOK
95 0,231 % 231,45 NOK
100 0,387 % 387,02 NOK

Til venstre kan du se en tabell over årlige kostnader avhengig av alder, og et eksempel på kostnader hvis du har en kontoverdi på 100 000 NOK.

Kursinformasjon

Kursalarm på SMS og e-post

Les mer

Kursalarm

Prismodell Varsling på SMS Varsling på e-post
Alle 2 NOK per SMS* Gratis

*belastes kontoen din én gang i måneden.

Finn aksjen du er interessert i og få en SMS eller e-post når aksjekursen stiger eller faller til et bestem nivå.

Du setter opp ulike varslinger under Mine alarmer og rapporterEkstern lenke når du er innlogget.

Kursinformasjon på nordnet.no

Les mer

For privat- og bedriftskunder

Prismodell Strømmende realtidskurser*
Mini, Normal, Student 19 NOK / mnd
Øvrige prismodeller Gratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser fra Oslo Børs eller OMX-børsene i Mine lister og andre handelstjenester.

For deg som har WinTrade er strømmende realtidskurser inkludert i abonnementsavgiften. Infront har egne priser.

Dette får du gratis:

 • Opsjoner og terminer realtid (15 minutters forsinkelse på OMX-børsene)
 • Realtidssnapshots kurser (kun på OMX-børsene)
 • Realtidssnapshots ordredybde
 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

For profesjonelle kunder

  Strømmende realtidskurser*
Oslo Børs 350 NOK / mnd
OMX-børsene 220 NOK / mnd

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser fra Oslo Børs eller OMX-børsene i Mine lister og andre handelstjenester. Dette gjelder for alle kurtasjeklasser.

For deg som har WinTrade er strømmende realtidskurser inkludert i abonnementsavgiften. Infront har egne priser.

Dette får du gratis:

 • Realtidssnapshots ordredybde
 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

Kursinformasjon i WinTrade

Les mer

For privat- og bedriftskunder

Oslo Børs

Les mer

Oslo Børs  
Prismodell Strømmende realtidskurser aksjer og derivater*
Mini, Normal, Bonus, Student, nye kunder 125 NOK / mnd
VIP, Active Trader, Private Banking Gratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser med dybde (5 nivåer) på Oslo Børs.

Dette får du gratis:

 • Realtidskurser aksjer og derivater uten dybde
 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

OMX-børsene

Les mer

OMX-børsene  
Prismodell Strømmende realtidskurser aksjer eller derivater*
Mini, Normal, Bonus, Student, nye kunder 60 NOK / mnd
VIP, Active Trader, Private Banking Gratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser med dybde (5 nivåer) på OMX-børsene. Legg merke til at hvis du vil ha realtidskurser for både aksjer og derivater betaler du 120 NOK per måned.

Dette får du gratis:

 • Realtidskurser aksjer uten dybde
 • Realtidskurser derivater uten dybde
 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

USA

Les mer

Prismodell Strømmende raltidskurser* Nasdaq og S&P Future i realtid
Alle 35 NOK / mnd 200 NOK / mnd

*uten ordredybde NYSE, NASDAQ og AMEX.


Canada

Les mer

Prismodell Strømmende realtidskurser
Alle 115 NOK / mndTyskland

Les mer

Prismodell Strømmende realtidskurser* DAX Future
Alle 195 NOK / mnd 300 NOK / mnd

*uten ordredybde.


For profesjonelle kunder

Oslo Børs

Les mer

Prismodell Strømmende realtidskurser aksjer og derivater*
Mini, Normal, Bonus, Student, nye kunder 350 NOK / mnd
VIP, Active Trader, Private Banking Gratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser med dybde (5 nivåer) på Oslo Børs.

Dette får du gratis:

 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

OMX-børsene

Les mer

Prismodell Aksjer* Derivater*
Mini, Normal, Bonus, Student, nye kunder 440 NOK / mnd 210 NOK / mnd
VIP, Active Trader, Private Banking Gratis Gratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser med dybde (5 nivåer) på OBX-børsene.

Dette får du gratis:

 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

USA

Les mer

Prismodell Nasdaq og S&P Future i realtid
Alle 200 NOK / mndCanada

Les mer

Prismodell Realtidskurser
Alle 115 NOK / mndTyskland

Les mer

Prismodell DAX Future
Alle 300 NOK / mndAdministrative tjenester

Knyttet til kontoen din

Les mer

Sendt per post

  Pris per stykk
Årsoppgave per post 199 NOK
Kontoutdrag per post 99 NOK
Engasjementforespørsel 750 NOK
Sluttseddel per post 19 NOK

Nordnet har rett til å belaste rimelige avgifter for tjenester utført på særskilt oppdrag fra kunden.


Overføringer

Les mer

Overføringer og uttak

  Pris
Flytting av utført handel 199 NOK
Uttak av penger via nett Gratis
Manuelt uttak av penger 200 NOK
Uttak av penger til utlandet 200 NOK
Overføring av verdipapir til Nordnet Gratis
Overføring av verdipapir mellom kontoer 50 NOK*
Overføring av nordiske verdipapir fra Nordnet 150 NOK*
Overføring av ikke-nordiske verdipapir fra Nordnet 500 NOK

*pris per verdipapir (maks 450 NOK per mottaker).

Corporate Actions

Les mer

Corporate Actions

  Pris
Svar på Corporate Actions via telefon, meldingssentral eller faks 300 NOK
Håndtering av selskapshendelser utenom det normale* 1500 NOK

Du får svar på Corporate Actions via VPS Investortjenester og tjenesten Corporate Actions gratis.


*gjelder for eksempel konvertering, omklssifisering og tidlig innløsning.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.