Nordnets priser

Opp

Del:

Prismodeller

Standard prismodeller

Mini

Kurtasje i Norden

 0,15 %

Minstekurtasje

29 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,2 %

Minstekurtasje

49 NOK

Passer for deg som kjøper/selger aksjer for under 52 667 NOK per handel.

Normal

Kurtasje i Norden

0,049 %

Minstekurtasje

79 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,1 %

Minstekurtasje

99 NOK

Passer for deg som kjøper/selger aksjer for over
52 667 NOK per handel.

Bonus

Kurtasje i Norden

0,04 %

Minstekurtasje

69 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,09 %

Minstekurtasje

89 NOK

For deg som kjøper/selger aksjer mer enn 15 ganger i måneden.

VIP

Kurtasje i Norden

0,035 %

Minstekurtasje

39 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,08 %

Minstekurtasje

79 NOK

For deg som kjøper/selger aksjer mer enn 30 ganger i måneden.

Du kan velge enten Mini eller Normal

Du kan velge mellom prismodellene Mini eller Normal under innstillingerlenke til et annet nettsted. Har du valgt Normal-kurtasje kan du flyttes automatisk til Bonus- eller VIP-kurtasje, avhengig av hvor mange handler du gjør i måneden. Har du valgt Mini-kurtasje vil du ha de samme vilkårene hele tiden, uavhengig av antall handler.

Du kan bytte prismodell når du selv ønsker det, men endringen i systemene våre gjøres kun en gang i uken. Siste frist for å bli med på ukens endring er tirsdag klokken 14.00.

Eksempel

Har du Mini-kurtasje og handler 100 aksjer til en kurs på 50 kroner, må du betale 5000 kroner pluss kurtasje på 29 kroner for handelen. Det samme gjelder hvis du handler 300 aksjer til 50 kroner - du betaler fortsatt 29 kroner i kurtasje fordi prosentandelen utgjør mindre enn minstekurtasjen. Handler du derimot 500 aksjer til 50 kroner per aksje betaler du 37,50 i kurtasje fordi prosentandelen er høyere enn minstekurtasjen.

Spesielle prismodeller

Nye kunder

Kurtasje i Norden

0,035 %

Minstekurtasje

1 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,09 %

Minstekurtasje

49 NOK

Active Trader

Kurtasje i Norden

0,029 %

Minstekurtasje

39 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,059 %

Minstekurtasje

59 NOK

Private Banking

Kurtasje i Norden

0,035 %

Minstekurtasje

39 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,075 %

Minstekurtasje

69 NOK

Student

Kurtasje i Norden

0,15 %

Minstekurtasje

1 NOK

Kurtasje utenfor Norden

0,2 %

Minstekurtasje

49 NOK

Nye kunder

Handler du for over 2857 NOK på de nordiske markedene betaler du 0,035 % av handelsbeløpet i kurtasje.

Velkomsttilbudet varer ut måneden du ble kunde, pluss én måned til. Du kan ikke velge en annen kurtasjeklasse under denne perioden.

Active Trader

For å oppnå Active Trader-vilkår må du ha minst 40 handler i måneden.

Private Banking

For å oppnå Private Banking-vilkår må du ha 2,5 millioner NOK innestående hos Nordnet.

Student

For å få studentrabatt må du være under 25 år og ha gyldig studentbevis fra en av skolene støttet av Lånekassen. ​

Handler du for over 667 NOK på de nordiske markedene betaler du 0,15 % av handelsbeløpet i kurtasje.

Hvis du har fått studentrabatt på kontoen din vil du ikke automatisk få den samme rabatten når du åpner nye kontoer. Da må du ta kontakt med osslenke til et annet nettsted.

Handel i Norden

Aksjer, ETFer, warranter, egenkapitalbevis, tegningsretter og rentebevis

Prismodell% av handelsbeløpMinstekurtasje
Mini0,15 %29 NOK
Normal0,049 %79 NOK
Bonus0,04 %69 NOK
VIP0,035 %39 NOK
Active Trader0,029 %39 NOK
Private Banking0,035 %39 NOK
Student0,15 %1 NOK
Nye kunder0,035 %1 NOK

Hver gang du kjøper eller selger en aksje må du betale kurtasje. Det er et prosentbeløp av det du handler for. Er prosentbeløpet mindre enn minstekurtasjen må du likevel betale minstekurtasje.

Fond

PrismodellKjøp og salgBytte av vanlig fond
AlleGratis*Gratis*

*noen fond kan ha kostnader ved kjøp og salg.lenke til et annet nettsted

For handel av fond over telefon - se prisene for telefonhandel.

Nordnet Bank og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Telefonhandel

Les mer

Prismodell% av handelsbeløpMinstekurtasje
Mini, Normal, Bonus, VIP, Student, nye kunder0,2 %199 NOK
Active Trader, Private Banking0,1 %199 NOK

Prisene gjelder for telefonhandel i alle markeder inkludert London og Euronext.

Prisene gjelder også hvis du handler fond over telefon.

Ring oss på 23 33 30 23.

Shorthandel

Les mer

MarkedRente fraFast kostnad
Norge4,5 %250 NOK
Sverige, Finland3 %250 NOK
Danmark4 %250 NOK

Hvis du shorter intradag betaler du kun kurtasje for handelen. Hvis du sitter med shortposisjonen over natten betaler du fast kostnad og rente.

Du kan kun shorte på norske, danske, svenske og finske markeder. Det er ikke mulig å shorte på øvrige markeder.

Unoterte aksjer

Les mer

Prismodell% av handelsbeløpMinstekurtasje
Mini, Normal, Bonus, VIP, Student, nye kunder0,2 %199 NOK
Active Trader, Private Banking0,1 % 199 NOK

Gjelder handel på Verdipapirfondsforeningens OTC-liste i Norge, og Mangold-listen i Sverige.

Minstekurtasjen for handel av unoterte verdipapir er høyere enn normal elektronisk handel av børsnoterte aksjer.

Opsjoner og Forwards

Les mer

Prismodell% av handelsbeløpMinstekurtasje
Mini / Student0,2 %49 NOK
Normal0,1 %99 NOK
Bonus0,09 %89 NOK
VIP0,08 % 79 NOK
Active Trader0,059 %59 NOK
Private Banking0,075 %69 NOK
Nye kunder0,09 %89 NOK

NB! For opsjoner og Forwards (aksjeterminer) kommer det i tillegg clearingavgifter som varierer i de nordiske landene. Clearingavgifter følger de til enhver tid gjeldene avgiftene til Nasdaq OMX. Clearingavgiftene gjelder alle prismodellene hos Nordnet.

Se clearingavgiftene for de ulike markedenelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Futures

Les mer

PrismodellPer kontraktMinstekurtasje
Mini / Student30 NOK79 NOK
Normal20 NOK79 NOK
Bonus15 NOK69 NOK
VIP10 NOK39 NOK
Active Trader10 NOK39 NOK
Private Banking10 NOK39 NOK
Nye kunder15 NOK69 NOK

Det blir belastet kurtasje på future-kontrakter som går til forfall.

Nordnet Markets (sertifikat, Mini-future og warranter)

Les mer

Nordnet Markets


Oslo Børs

Nasdaq Stockholm

Nasdaq København

Nasdaq Helsinki

Ordrer over 1.000 NOK/SEK/DKK eller 100 EUR

0 NOK

0 SEK

0 DKK

0 EUR

Ordrer under 1.000 NOK/SEK/DKK eller 100 EUR

29 NOK

19 SEK

29 DKK

3 EUR

 

Handel utenfor Norden

Aksjer, ETFer, ETPer og warranter

 

Prismodell

% av handelsbeløp

Minstekurtasje

Mini, Student

0,2%

49 NOK

Normal

0,1%

99 NOK

Bonus

0,09%

89 NOK

VIP

0,08%

79 NOK

Active Trader

0,059%

59 NOK

Private Banking

0,075%

69 NOK

Nye kunder

0,09%

49 NOK

 

 

Hver gang du kjøper eller selger en aksje må du betale kurtasje. Det er et prosentbeløp av det du handler for. Er prosentbeløpet mindre enn minstekurtasjen må du likevel betale minstekurtasje.

Eksempel: Har du Mini-kurtasje og handler 100 aksjer til en kurs på 50 kroner, må du betale 5000 kroner pluss kurtasje på 49 kroner for handelen. Det samme gjelder hvis du handler for 15 000 kroner. Du betaler fortsatt 49 kroner i kurtasje fordi prosentandelen utgjør mindre enn minstekurtasjen. Handler du derimot for 30 000 kroner, betaler du 60 kroner i kurtasje fordi prosentandelen er høyere enn minstekurtasjen.

Fond

PrismodellKjøp og salgBytte av vanlig fond
AlleGratis*Gratis*

For handel av fond over telefon - se prisene for telefonhandel.

Nordnet Bank og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Telefonhandel

Les mer

Prismodell

% av handelsbeløp

Minstekurtasje

Mini, Normal, Bonus, VIP, Student, nye kunder

0,2 %

199 NOK

Active Trader, Private Banking

0,1 %

199 NOK

Prisene gjelder for telefonhandel i alle markeder inkludert London og Euronext.

Prisene gjelder også hvis du handler fond over telefon.

Ring oss på 23 33 30 23.

Skatter og avgifter

Les mer

 

Per stykk

ADR

$ 0,05 - 0,05

GDR

€ 0,005 - 0,05

ADR: American Depository Receipt. Administrerende banker belaster Nordnets kunder en ADR-avgift når en aksje handles på en annen børs enn selskapets primærnotering. For eksempel gjelder dette aksjen Gazprom som er primærnotert i Russland, men som også kan handles i USA, England og Tyskland.

GDR: Administrerende banker belaster Nordnets kunder en GDR-avgift når en aksje handles på en annen børs enn selskapets primærnotering. Gjelder tyske og britiske verdipapir.

 

Prosent

Stamp duty

0,5 %

Fransk skatt

0,3 %

 Stamp duty: Gjelder britiske verdipapir.

Fransk skatt: Omsetningsskatt (French Transaction Tax) ved kjøp av franske aksjer. Avgiften gjelder visse franske verdipapir. Kontakt Nordnet for mer informasjon.

Futures

Les mer

PrismodellPer kontraktMinstekurtasje
Mini / Student40 NOK99 NOK
Normal35 NOK99 NOK
Bonus30 NOK89 NOK
VIP25 NOK79 NOK
Active Trader25 NOK59 NOK
Private Banking25 NOK59 NOK
Nye kunder30 NOK89 NOK

Det blir belastet kurtasje på future-kontrakter som går til forfall.

Valuta

Valutaspread

 

Valutaspread

Med valutakonto

0,075 % ved kjøp og 0,075 %

ved salg

Uten valutakonto (automatisk veksling)

0,25 % ved kjøp og 0,25 % ved salg

 

Innlagte vekslingsordre utføres hver bankdag ca. klokken 11.30, 17.00 og 22.00.

Har du en aktiv valutakonto for valutaen du vil veksle er valutaspreaden 0,075 % ved kjøp og 0,075 % ved salg. Har du ikke en aktiv valutakonto er valutaspreaden 0,25 % ved kjøp og 0,25 % ved salg. Dette gjelder uansett hvilken valuta du veksler.

I kontotypen Investeringskonto Zero blir alle investeringer i verdipapirer notert i en annen valuta automatisk vekslet om til NOK.

Renter og kreditt

NOK - Norske kroner

Les mer

Innskudd i NOK

Prismodell

Sparekonto

Andre kontotyper*

Alle

1,25 %

0 %

sparekontolenke til et annet nettsted får du rente på kontantbeholdningen din. Det koster ingenting å ha kontoen, og du kan flytte penger mellom kontoene dine i realtid. Gjelder kun for norske kroner.

*Gjelder Aksje- og fondskonto, Aksjesparekonto, Investeringskonto Zero, IPS og IPA

Lånerente i NOK

Prismodell

Nominell rente

Effektiv rente

Mini / Student

5,89 %

6,05 %

Normal

5,89 %

6,05 %

Bonus

5,89 %

6,05 %

VIP

5,49 %

5,63 %

Active Trader

3,90 %

3,97 %

Private Banking

4,69 %

4,79 %

Nye kunder

5,89 %

6,05 %

 

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i NOK

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle1,69 %1,7 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle4,19 %4,27 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

PrismodellOverbelåning*Overtrekk*
Alle11,75 %11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

 Pris
Opprettelse av aksjekredittGratis
Stegning av intradagskreditt99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

SEK - Svenske kroner

Les mer

Lånerente i SEK

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Mini / Student6,2 %6,38 %
Normal6,2 %6,38 %
Bonus5,9 %6,06 %
VIP4,55 %4,65 %
Active Trader5,4 %5,54 %
Private Banking4,55 %4,65 %
Nye kunder5,9 %6,06 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i SEK

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle0,99 %0,99 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle4,55 %4,65 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

PrismodellOverbelåning*Overtrekk*
Alle11,75 %11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

 Pris
Opprettelse av aksjekredittGratis
Stegning av intradagskreditt99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

DKK - Danske kroner

Les mer

Lånerente i DKK

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Mini / Student6,25 %6,43 %
Normal6,25 %6,43 %
Bonus6,15 %6,33 %
VIP5,8 %5,96 %
Active Trader5,4 %5,54 %
Private Banking5,5 %5,64 %
Nye kunder6,15 %6,33 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i DKK

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle0,99 %0,99 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle5,5 %5,64 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

PrismodellOverbelåning*Overtrekk*
Alle11,75 %11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

 Pris
Opprettelse av aksjekredittGratis
Stegning av intradagskreditt99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

EUR - Euro

Les mer

Lånerente i EUR

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Mini / Student6,15 %6,33 %
Normal6,15 %6,33 %
Bonus6 %6,17 %
VIP5,65 %5,8 %
Active Trader5,4 %5,54 %
Private Banking5,4 %5,54 %
Nye kunder6 %6,17 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i EUR

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle0,99 %0,99 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle5,4 %5,54 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

PrismodellOverbelåning*Overtrekk*
Alle11,75 %11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

 Pris
Opprettelse av aksjekredittGratis
Stegning av intradagskreditt99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

USD - Amerikanske dollar

Les mer

Lånerente i USD

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Mini / Student6,9 %7,12 %
Normal6,9 %7,12 %
Bonus6,5 %6,7 %
VIP6,1 %6,27 %
Active Trader5,4 %5,54 %
Private Banking6,1 %6,27 %
Nye kunder6,5 %6,7 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i USD

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle6,1 %6,27 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle6,1 %6,27 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

PrismodellOverbelåning*Overtrekk*
Alle11,75 %11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

 Pris
Opprettelse av aksjekredittGratis
Stegning av intradagskreditt99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

CAD - Canadiske dollar

Les mer

Lånerente i CAD

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Mini / Student7 %7,23 %
Normal7 %7,23 %
Bonus7 %7,23 %
VIP6,5 %6,7 %
Active Trader5,4 %5,54 %
Private Banking6,5 %6,7 %
Nye kunder7 %7,23 %

Her finner du en liste over alle endrede belåningsgrader fra 1. og 29. juni 2016.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Visste du at et koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn en dag at du betaler rente.

Superlånet i CAD

Les mer

Med Superlånet får du rabatt på renten dersom du tar lavere risiko. Under ser du rentene for rentenivå 1 og 2.

Legg merke til at Superlånet ikke gjelder for kurtasjeklassen Active Trader. ​

Rentenivå 1:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle6,5 %6,7 %

Kriterier for rabattnivå 1:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 20 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 60 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 40 % av belåningsverdien din.

Rentenivå 2:

PrismodellNominell renteEffektiv rente
Alle6,5 %6,7 %

Kriterier for rabattnivå 2:

Du kan ikke ha én aksje eller én ETF som er større enn 25 % av porteføljen din, og ikke ett fond som er større enn 75 % av porteføljen din. Du kan maks bruke 60 % av belåningsverdien din.

Overbelåning og overtrekk

Les mer

PrismodellOverbelåning*Overtrekk*
Alle11,75 %11,75 %*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 Pris
Stegning av posisjon ved overbelåning200 NOK


Intradagskreditt

Les mer

 Pris
Opprettelse av aksjekredittGratis
Stegning av intradagskreditt99 NOK

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

Handelsverktøy

Handelstjenester

Les mer

Realtidsapplikasjoner


Pris

www.nordnet.no

Gratis

Mobil-apper*

Gratis

Autotrader

995 NOK/kvartal

Infront Active Trader**

799 NOK/mnd

 

*tilgjengelig for iPhone og Android

**for bedriftskunder koster Infront 1299 NOK inklusiv MVA per måned. 


Infront Web Trader

 

Prismodell

Pris

Mini, Normal, Student, Nye kunder

99 NOK / mnd

Bonus, Private Banking*

49 NOK / mnd

VIP, Active Trader, Private Banking**

Gratis

 

Beløpet trekkes direkte fra kontoen din den 5. hver måned.

*0-30 handler per kalendermåned.

**Mer enn 30 handler per kalendermåned.

WinTrade

Les mer

Prismodell

Pris

Mini, Normal, Student

99 NOK/mnd

Øvrige prismodeller

Gratis

 

Beløp belastes direkte fra kontoen din den 5. hver måned.

Du må avbestille selv før månedsskiftet hvis du ikke vil ha tjenesten.

Analyse- og hjelpeverktøy

Les mer

Analyse- og hjelpeverktøy

 Per måned
Investtech - teknisk analyse299 NOK*
Investtech - morgenrapport på e-postGratis
Teknisk analyse i WinTradeGratis
MorningstaranalyseGratis
InvesteringsguidenGratis

*gjelder for alle kurtasjeklasser.


Nyhetsalarm og -tjenester

Les mer

Nyhetsalarm

PrismodellVarsling på SMSVarsling på e-post
Alle2 NOK per SMS*Gratis

*belastes kontoen din én gang i måneden.

Sett opp varsling hvis et spesielt ord dukker opp i en nyhet.

Du setter opp ulike varslinger under Mine alarmer og rapporterlenke til et annet nettsted når du er innlogget.

Nyheter på nordnet.no og Wintrade

Les mer

 Pris per måned
TDN Finans (Norge, realtid)500 NOK
Nyhetsbyrån Direkt (Sverige, realtid)260 NOK
Ritzau Finans (Danmark, realtid)Gratis
Arvopaperi (Finland, realtid)GratisNyheter kun i Wintrade

Les mer

 Pris per måned
TDN Finans Flash (Norge)1995 NOK
Direkt Flash (Sverige)1000 NOK
Ritzau Finans inkl. Flash (Danmark)Gratis
Ritzau Finans flash for forretningskunder (Danmark)675 NOK
Kauppalehti News & Flash (Finland)199 NOK
RB-Børsen Flash (Danmark)260 NOK*
RB-Børsen Flash for profesjonelle (Danmark)675 NOK*

*gjelder kun for kurtasjeklassen Active Trader.


Pressemeldinger på nordnet.no og Wintrade

Les mer

 Pris per måned
Hugin Online (Norden)Gratis
Cision (Norden)Gratis
NG News (Sverige)Gratis
Aktietorget (Sverige)Gratis
beQuoted (Sverige)GratisNyhetsflash i Infront Web Trader

Les mer

Medie

Marked

Pris per måned

Infront distribusjonsavgift per måned

Totalt pris per månad

TDN Finans Flash

Norge

1100 NOK

25 NOK

1125 NOK

TDN Finans realtid

Norge

500 NOK

25 NOK

525 NOK

TDN Finans Delay

Norge

0 NOK

0 NOK

0 NOK

Direkt Flash

Sverige

1100 NOK

0 NOK

1100 NOK

Direkt realtid

Sverige

0 NOK

0 NOK

0 NOK

Ritzau Finans Flash

Danmark

199 NOK

0 NOK

199 NOK

Ritzau Finans realtid

Danmark

0 NOK

0 NOK

0 NOK

Kauppalehti News & Flash

Finland

199 NOK

25 NOK

224 NOK

Kauppalehti News RSS

Finland

0 SEK

0 SEK

0 SEK

 

Kursinformasjon

Kursalarm på SMS og e-post

Les mer

Kursalarm

PrismodellVarsling på SMSVarsling på e-post
Alle2 NOK per SMS*Gratis

*belastes kontoen din én gang i måneden.

Finn aksjen du er interessert i og få en SMS eller e-post når aksjekursen stiger eller faller til et bestem nivå.

Du setter opp ulike varslinger under Mine alarmer og rapporterlenke til et annet nettsted når du er innlogget.

Kursinformasjon på nordnet.no

Les mer

For privat- og bedriftskunder

Prismodell

Strømmende realtidskurser*

Mini, Normal, Student

19 NOK/mnd

Øvrige prismodeller

Gratis

 

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser fra Oslo Børs eller OMX-børsene i Mine lister og andre handelstjenester.

For deg som har WinTrade er strømmende realtidskurser inkludert i abonnementsavgiften. Infront har egne priser.

Dette får du gratis:

 • Opsjoner og terminer realtid (15 minutters forsinkelse på OMX-børsene)
 • Realtidssnapshots kurser (kun på OMX-børsene)
 • Realtidssnapshots ordredybde
 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

For profesjonelle kunder

 

Strømmende realtidskurser*

Oslo Børs

350 NOK/mnd

OMX-børsene

220 NOK/mnd

 

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser fra Oslo Børs eller OMX-børsene i Mine lister og andre handelstjenester. Dette gjelder for alle kurtasjeklasser.

For deg som har WinTrade er strømmende realtidskurser inkludert i abonnementsavgiften. Infront har egne priser.

Dette får du gratis:

 • Realtidssnapshots ordredybde
 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

Kursinformasjon i Infront Web Trader

Les mer

De nordiske børsene

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Strømmende realtidskurser for aksjer på Oslo Børs

(Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 1)

0 NOK/mnd

0 NOK/mnd

0 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser for aksjer på Nasdaq København, Stockholm og Helsinki

(Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed Income- Level 1)

13 NOK/mnd

0 NOK/mnd

13 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser for derivater på Nasdaq København, Stockholm og Helsinki

(Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 1)

13 NOK/mnd

0 NOK/mnd

13 NOK/mnd

Realtidskurser på NGM/NDX med ordredybde

(Nordic Growth Market: NGM/NDX – Level 2)

0 NOK/mnd

44 NOK/mnd

44 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser med ordredybde for aksjer og derivater på Oslo Børs

(Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 2)

125 NOK/mnd*

25 NOK/mnd*

150 NOK/mnd*

Strømmende realtidskurser med ordredybde for aksjer på København Fondsbørs, Stockholmsbørsen og Helsinkibørsen

(Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed income – Level 2)

60 NOK/mnd

25 NOK/mnd

85 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser med ordedybde for derivater på København Fondsbørs, Stockholmsbørsen og Helsinkibørsen

(Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 2)

60 NOK/mnd

44 NOK/mnd

104 NOK/mnd

 

*Gratis for prismodellen VIP, Active Trader og Private Banking-kunder med mer enn 30 handler per kalendermåned.

Canada

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Strømmende realtidskurser for canadiske aksjer

(Toronto TSX & TSX-V: Equities Private Level 1)

115 NOK/mnd

44 NOK/mnd

159 NOK/mnd

 

USA

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Strømmende realtidskurser for amerikanske aksjer

(Nordnet: Nasdaq and NYSE)

35 NOK/mnd

44 NOK/mnd

79 NOK/mnd

Nasdaq futures og S&P futures i realtid

(US CME: E-mini Futures only - Level 1)

425 NOK/mnd

44 NOK/mnd

469 NOK/mnd

Dow Jones Indices i realtid

(Nordnet: DJ Indices)

0 NOK/mnd

0 NOK/mnd

0 NOK/mnd

 

Tyskland

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Strømmende realtidskurser for aksjer på Xetra, indeks og ETF inkludert ordredybde

(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market - Level 2)

195 NOK/mnd

44 NOK/mnd

239 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser for Deutsche Börse indeks og ETF på Xetra

(Deutsche Börse indicies & Xetra ETF)

13 NOK/mnd

0 NOK/mnd

13 NOK/mnd

Eurex Futures og opsjoner

(Eurex: Futures & Options - Level 1)

99 NOK/mnd

44 NOK/mnd

143 NOK/mnd

 

Øvrige kurser

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Analysetjenesten Infront Analytics Light*

(Nordnet: Equity Analytics Lite Nordic + US)

0 NOK/mnd

125 NOK/mnd

125 NOK/mnd

 

*Gratis for de med prismodellen Private Banking

Kursinformasjon i WinTrade

Les mer

For privat- og bedriftskunder

Oslo Børs

Les mer

Oslo Børs 
PrismodellStrømmende realtidskurser aksjer og derivater*
Mini, Normal, Bonus, Student, nye kunder125 NOK / mnd
VIP, Active Trader, Private BankingGratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser med dybde (5 nivåer) på Oslo Børs.

Dette får du gratis:

 • Realtidskurser aksjer og derivater uten dybde
 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

OMX-børsene

Les mer

OMX-børsene 
PrismodellStrømmende realtidskurser aksjer eller derivater*
Mini, Normal, Bonus, Student, nye kunder60 NOK / mnd
VIP, Active Trader, Private BankingGratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser med dybde (5 nivåer) på OMX-børsene. Legg merke til at hvis du vil ha realtidskurser for både aksjer og derivater betaler du 120 NOK per måned.

Dette får du gratis:

 • Realtidskurser aksjer uten dybde
 • Realtidskurser derivater uten dybde
 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

USA

Les mer

PrismodellStrømmende raltidskurser*Nasdaq og S&P Future i realtid
Alle35 NOK / mnd200 NOK / mnd

*uten ordredybde NYSE, NASDAQ og AMEX.


Canada

Les mer

PrismodellStrømmende realtidskurser
Alle115 NOK / mndTyskland

Les mer

PrismodellStrømmende realtidskurser*DAX Future
Alle195 NOK / mnd300 NOK / mnd

*uten ordredybde.


For profesjonelle kunder

Oslo Børs

Les mer

PrismodellStrømmende realtidskurser aksjer og derivater*
Mini, Normal, Bonus, Student, nye kunder350 NOK / mnd
VIP, Active Trader, Private BankingGratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser med dybde (5 nivåer) på Oslo Børs.

Dette får du gratis:

 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

OMX-børsene

Les mer

PrismodellAksjer*Derivater*
Mini, Normal, Bonus, Student, nye kunder440 NOK / mnd210 NOK / mnd
VIP, Active Trader, Private BankingGratisGratis

*prisene gjelder for strømmende realtidskurser med dybde (5 nivåer) på OBX-børsene.

Dette får du gratis:

 • Utvalg av råvarer, renter og valuta (15 minutters forsinkelse)

USA

Les mer

PrismodellNasdaq og S&P Future i realtid
Alle200 NOK / mndCanada

Les mer

PrismodellRealtidskurser
Alle115 NOK / mndTyskland

Les mer

PrismodellDAX Future
Alle300 NOK / mndForsikring

Forsikringskostnad for Investeringskonto Zero

Eksempel på forsikringskostnader

Alder

Årlig prosent

Eksempel årlig kostnad

5

0,001 %

0,52 NOK

10

0,001 %

0,54 NOK

15

0,001 %

0,56 NOK

20

0,001 %

0,60 NOK

25

0,001 %

0,67 NOK

30

0,001 %

0,79 NOK

35

0,001 %

0,98 NOK

40

0,001 %

1,30 NOK

45

0,002 %

1,84 NOK

50

0,003 %

2,74 NOK

55

0,004 %

4,25 NOK

60

0,007 %

6,78 NOK

65

0,011 %

11,01 NOK

70

0,018 %

18,09 NOK

75

0,03 %

29,94 NOK

80

0,05 %

49,76 NOK

85

0,083 %

82,95 NOK

90

0,138 %

138,49 NOK

95

0,231 %

231,45 NOK

100

0,387 %

387,02 NOK

Til venstre kan du se en tabell over årlige kostnader avhengig av alder, og et eksempel på kostnader hvis du har en kontoverdi på 100 000 NOK.

Overdragelse av forsikring


Administrativ tjeneste

1000 NOK

 

Administrative tjenester

Knyttet til kontoen din

Les mer

Sendt per post

 Pris per stykk
Årsoppgave per post199 NOK
Kontoutdrag per post99 NOK
Engasjementforespørsel750 NOK
Sluttseddel per post19 NOK

Nordnet har rett til å belaste rimelige avgifter for tjenester utført på særskilt oppdrag fra kunden.


Overføringer

Les mer

Overføringer og uttak

 

Pris

Flytting av utført handel

199 NOK

Uttak av penger via nett

Gratis

Manuelt uttak av penger

200 NOK

Uttak av penger til utlandet

200 NOK

Overføring av verdipapir til Nordnet

Gratis

Overføring av verdipapirer fra
Akjse- og fondskonto til Aksjesparekonto - kun i 2017

Gratis

Overføring av verdipapir mellom kontoer

50 NOK*

Overføring av nordiske verdipapir fra Nordnet

150 NOK*

Overføring av ikke-nordiske verdipapir fra Nordnet

500 NOK

 

*pris per verdipapir (maks 450 NOK per mottaker).

Corporate Actions

Les mer

Corporate Actions

 

Pris

Svar på Corporate Actions via telefon, meldingssentral
eller faks

300 NOK

Manuell betaling av Corporate Actions*

300 NOK

Håndtering av selskapshendelser utenom det normale**

1500 NOK

 

Du får svar på Corporate Actions via VPS Investortjenester og tjenesten Corporate Actions gratis.

*Hvis du tegner aksjer direkte hos VPS må du bruke et kontonummer fra dagligbanken din, ikke kontonummeret på Nordnet-kontoen din. Bruker du kontonummeret fra Nordnet-kontoen din må du betale en avgift for manuell betaling av Corporate Actions.

**gjelder for eksempel konvertering, omklssifisering og tidlig innløsning.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.