Gå til hovedinnhold

Investeringer i fornybar energi kan bidra til et bedre klima

Nordmenn flest vet at flyreiser og bruk av bensin og dieselbiler forurenser, men hvem klarer vel å slutte å fly eller slutte å bruke bil? En alternativ måte å bidra til et bedre klima er investeringer i bedrifter og selskaper som gjør reisene våre «renere». Fokuset på fornybar energi innen transport bidrar nå til gigantiske investeringer hos alle de store aktørene globalt.

Stadig flere ønsker å bidra positivt til miljøet med sparepengene sine samtidig som de også får god avkastning på dem. Vi er i ferd med å lære oss nye begreper for investeringer som innebefatter fokus på selskap som bidrar innen energieffektivisering, lavt CO2 utslipp og fornybar energi.

«Etiske investeringer» er en betegnelse som ofte brukes når selskaper ekskluderes fra fond fordi de er involvert i f.eks. tobakk, våpen, kull eller bryter internasjonale normer som eksempelvis menneskerettigheter

Betegnelsen «ansvarlige investeringer» favner bredere og fokuset er at eier – for eksempel DNB som fondsforvalter på vegne av kundene sine – bruker eierposisjonen til å stille krav til at selskapene det investeres i drives bærekraftig.

Fornybar energi og energieffektivisering

Når betegnelsen «Impact Investment» brukes går man enda et skritt lenger. I det ligger det direkte investeringer, eller via fond, i selskaper som kan gi positive ringvirkninger i samfunnet. Eksempel på dette er selskaper som legger til rette for overgangen til fornybar energi eller energieffektivisering som bidrar på veien mot et lavkarbonsamfunn.

«Impact Investment» er altså ikke et buzzord eller en hype, slik noen hevder. Det handler om hvordan hver og en av oss kan bidra til et bedre klima og samtidig kapitalisere på det.

Temafondet DNB Miljøinvest

Vi har snakket med forvalterne av DNB Miljøinvest, Jon Sigurdssen og Christian Rom, om hva de tror om utviklingen inne fornybar energi og energieffektivisering. DNB Miljøinvest investerer i selskaper som bidrar med løsninger for å redusere klimarelaterte utslipp, som fornybar energi og energieffektivisering.

Hvilke drivere vil være dominerende når vi ser fremover?

Vi ser kraftige trender, megatrender om du vil, som vil drive markedet og som vi retter våre investeringer mot sier Christian Rom, la oss trekke frem noen eksempler:

  • Kraftig global etterspørselsvekst for energi spesielt fremvoksende markeder med Kina i spissen. Her dekkes nå mer og mer med fornybar energi.
  • Fornybar energi fra sol og vind er nå konkurransedyktig med tradisjonelle energikilder inklusiv kull.
  • Ny effektiv infrastruktur og nettkapasitet for kraftproduksjon, distribusjon og lagring
  • Løsninger for mer energieffektiv industri og forbruk
  • Elektrifisering av transportsektoren med fokus på batteri teknologi og redusert forbruk i for motorteknologi basert på fossile drivstoff.

Tror på utsikter til god avkastning

Betyr dette at investeringer i selskaper som fokuserer på fornybar energi eller på andre måter er «grønne» kan konkurrere med mer tradisjonelle investeringer og sektorer?  

Ja det tror vi – Hvorfor ikke la pengene dine jobbe for et bedre klima sier Rom

God relativ avkastning for DNB Miljøinvest har sørget for at investorene sitter igjen med en positiv kroneavkastning de siste 10 årene, selv om dette har vært en utfordrende periode for sektoren.Vi tror sektoren vil utvikle seg bedre ettersom fornybar energi nå utkonkurrerer «skitten» energi på pris selv uten subsidier i flere og flere markeder globalt. I tillegg bør økende forståelse av viktigheten av å redusere klimautslippene øke betalingsvilligheten. Dermed kan forhåpentligvis fondets avkastning også få mer drahjelp fra sektorens utvikling, fremholder han.

Forvalterne har sterk tro på at DNB Miljøinvest skal finne gode investeringer og kan fortsette å levere solid meravkastning. Fondet handler til en lavere verdsettelse enn verdens aksjemarked som helhet på tross av sektorens mer attraktive vekstutsikter.

Flere veier til bedre klima

Det er altså flere måter å bidra til bedre klima på. Noen forvaltere tilbyr i dag kundene å investere i fond som ekskluderer blant annet olje og gass, såkalt «fossilfritt». Det gjør også DNB med fondene DNB Global Lavkarbon og DNB Grønt Norden. Disse DNB fondene har samtidig en bærekraftsscore som er høyere enn referanseindeksen de sammenlignes med. I tillegg velger DNB Grønt Norden inn miljøselskaper.

Fondet DNB Miljøinvest investerer kun i selskaper som bidrar til å redusere klimarelaterte utslipp innen fornybar energi og energi effektivisering og gjør overgangen til et lavutslippssamfunn mulig, forklarer Christian Rom.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer