Gå til hovedinnhold

Hvorfor aksjer – eierskap i næringslivet?

Vurderer du å investere i aksjer, men er usikker på hvordan aksjeinvesteringer fungerer? Da er du ikke alene. Det er en velkjent myte at kun profesjonelle mennesker med spesiell kunnskap og innsikt i aksjemarkedet, er de eneste som kan kjøpe og selge på rett tid. Sparing i aksjer er for alle, ikke bare for rike finansfolk! For å forstå hvordan du kan ta del i verdiskapningen i samfunnet, må man først ha en bredere forståelse for hva egentlig en aksje er – og hvorfor det å investere i aksjer mest sannsynlig vil gi deg best mulig avkastning på din kapital over tid. Som oftest har ikke nybegynnere et eierskapsforhold til aksjemarkedet, men man ser på børsen fra et ensidig perspektiv og bare som en handelsplass for kortsiktig avkastningsmuligheter. For å bli en bedre investor må man ha et bredere perspektiv, og en oppfatning om at aksjer også utgjør en større samfunnsmessig rolle.

Vi lever i en verden der bedriftene produserer varene og tjenestene, samt sysselsetter menneskene i samfunnet.  Med andre ord er bedrifter bærebjelken i det moderne samfunnet. I en slik kapitalistisk verden er vi alle avhengige av at disse bedriftene tjener penger på lang sikt – hvis ikke hadde ingen hatt incentiver til å produsere de varer og tjenester vi er avhengige av til en hver tid. Det er med andre ord i alle sine interesser at bedriftene tjener penger – hvis ikke hadde samfunnet falt sammen. Men hvordan kan du som privatperson ta del i denne verdiskapningen som skjer i de utallige bedriftene verden over?

  • Svaret er investering i aksjer

En aksje representerer en gitt eierandel i et selskap – og som eier av et slikt selskap har du også krav på din del av overskuddet. Oslo Børs er handelsplassen hvor kjøp og salg av aksjer finner sted – og representerer både dybden og bredden i det norske næringslivet. Det er her verdiene skapes, utviklingen er størst, og der de viktigste bidragene til veksten i vår økonomi finner sted. Kjøpere av aksjer bytter altså penger, mot eierandeler i disse selskapene som er notert på børsen. Disse virksomhetene har kunder, leverandører, produkter, ansatte osv. Kjøper du en aksje i en virksomhet, så har du et direkte eierskap i den underliggende virksomheten. Du tar del i verdiskapningen til dette selskapet. Du kan delta på generalforsamling og stemme. Du vil, hvis selskapet går godt og har en utbyttepolitikk, motta utbytte. Dette kan være en årlig utbetaling av selskapets overskudd, som kan benyttes til å reinvestere i nye aksjer eller benyttes til eget forbruk. En aksje er derfor ikke bare kurser som fluktuerer på en skjerm, det er en liten eierandel i et selskap. Tenk som at du blir en bedriftseier, uavhengig av hvor stor posisjonen din er.

Hvorfor aksjer fremfor banksparing?

Norge har en av de dårligste statistikkene når det kommer til nivå på sparing og andel private investeringer i aksjemarkedet, relativt til andre land. ”Ingenting er bedre og mer sikkert en bank”, har jeg ofte hørt mange si. Ved banksparing oppnår man en av de laveste avkastningene på dine sparepenger. Men hvorfor slår avkastningen i aksjemarkedet den årlige renten du får på dine sparepenger plassert i din bank – og med ganske så stor margin også? Svaret er allerede gitt ovenfor. Bedriftene i samfunnet må tjene penger på lang sikt, utover renten man kan få i banken – om ikke hadde ingen hatt incentiver til å drive bedrifter, og ville heller satt pengene risikofritt i banken.

I et langsiktig livsperspektiv  vil det med andre ord være galskap å ikke eie aksjer – bedriftene i samfunnet. Men hvorfor er det da slik at menneskene i samfunnet ofte dras mot den sikre og svært dårlig betalte banksparingen, og vekk fra det godt betalte aksjemarkedet?

Svaret er ofte at man ikke forstår hva aksjer egentlig er, men i tillegg også har en oppfatning om at aksjemarkedet er ren ”gambling”. Utallige uriktige fremstillinger gjennom både filmer og media om at aksjemarkedet handler om de såkalte ”kjappe pengene”, har dannet et ufortjent bilde av aksjemarkedet. Aksjene på børsen svinger i takt med økonomien– hvert sekund, minutt, uke, måned, år, tiår, etc. Går økonomien i verden godt vil også bedriftene gå godt – og dermed aksjemarkedet også. På den andre siden kan økonomien gå dårligere i perioder – altså går aksjemarkedet også dårligere i perioder. Det er med andre ord viktig med god tålmodighet og en langsiktig investeringsstrategi. Ved sparing i aksjer over en lengre periode vil man ta bort mesteparten av risikoen forbundet med kortsiktige svingninger i markedet, samt generelt dårligere tider i økonomien– og på den måten tar du del i den underliggende positive trenden i aksjemarkedet på lang sikt.

La oss ta for oss hvordan vårt store nasjonale oljefond forvalter vår formidable og gigantiske formue. Statens pensjonsfond Utland investerer ikke i bank, men mesteparten er investert i aksjemarkedet. Vi nordmenn er derfor om vi vil eller ikke,  alle sammen investorer i det globale aksjemarkedet – og eier bedrifter over hele verden. Oljefondet investerer ikke i aksjemarkedet på bakgrunn av en stor trang til å ”gamble” bort vår nasjonale formue – men grunnet dette er forventet å gi best mulig avkastning over tid. Dette har det også gjort, og har medført at Norge kan bruke flere hundre milliarder kroner ekstra hvert år fra avkastningen fra oljefondet.

Oppsummering

Jeg håper at du nå sitter igjen med ytterligere kunnskap om hva aksjer egentlig er, og hvorfor dette er den aktivaklassen du som privatperson bør være investert i på lang sikt. Dette blogginnlegget var ikke ment for å gi den noen tips for hvordan du skal gå frem for å investere eller plukke enkeltaksjer – men generelt hvorfor du bør eie aksjer. Uansett, ved å forstå aksjemarkedets bredere betydning i samfunnet, vil man også som investor eller sparer gå frem på en noe annerledes måte – til en mer langsiktig investeringstilnærming, fra det mer kortsiktige. Tema i neste innlegg er nettopp hvordan du på en enkel måte kan ta del i denne verdiskapningen som skjer på børsen, gjennom blant annet bruk av strategien ”dollar costing average”. Følg med videre!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer