Gå til hovedinnhold

Hva tenker du om samfunnsansvar?

I dag var jeg på seminar med Econa om Samfunnsansvar og jeg begynte å lure på om private investorer tenker over dette når de velger sine investeringer. Vi vet at flere profesjonelle investorer diskvalifiserer selskaper som ikke viser samfunnsansvar, blant annet flere av de største fondsselskapene.

Jeanette Bergan fra KLP var der og snakket om hvordan KLP screener selskaper og fortalte at hun tror fullt og fast på at selskaper som tar sitt samfunnsansvar alvorlig, er de mest lønnsomme selskapene å investere i over tid. Det er ikke vanskelig å forestille seg, fordi et selskap er et resultat av de som arbeider der og dersom de ansatte er stolte over sin arbeidsgiver, fornøyde med sin arbeidsplass og arbeidshverdag, blir de sannsynligvis mer produktive ansatte. Samtidig påpekte hun at det ikke er lett å trekke grensen for hva som er greit og ikke greit i forhold til selskaper de vurderer å investere i. Tobakksindustri er et eksempel. Tobakkselskapene er på fy listen, men alle som formidler tobakk er ikke det. Da hadde alle hotellkjeder, butikkjeder og bensinstasjoner vært selskaper det ikke gikk å investere i. For ikke å snakke om alle produsentene som leverer komponenter som er med på å bygge opp en sigarett, som papir, smakstilsetting, filter og annet.

Caroline Ditlev-Simonsen, seniorforsker fra BI viste til sin forskning hvor hun har sett at det er langt mellom hva en bedrift sier de gjør innen samfunnsansvar og hva de faktisk gjør. Den tykkeste rapporten om samfunnsansvar hun hadde lest var fra Gazprom.. som inneholdt flere hundre sider om ingen ting. Hun opplevde at det gjerne var en sammenheng mellom tykkelsen på rapportene og hvor dedikert et selskap var til sitt samfunnsansvar; Dess tynnere rapport, dess mer dedikert! En annen måte å måle på var hvis man sammenlignet mengde negativ mediaomtale om et selskaps samfunnsansvar. Dess mer negativ mediaomtale, dess tykkere rapport, men igjen med et innhold med stort sett svada.

Både Statens pensjonsfond Utland og KLP har oversikt over selskaper som de har plukket ut av sitt investeringsunivers på grunn av forskjellige samfunnsansvarskriterier. Disse sidene kan jo være en enkel rettesnor for oss som ikke har tid til å undersøke selv.

Statens Pensjonsfond Utland: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/selskaper-som-er-utelukket-fra-fondets-i.html?id=447122

KLP: https://www.klp.no/om-klp/samfunnsansvar/ekskludering

Vi som mindre private investorer kan tenke at vår lille skjerv i en aksje eller et fond ikke utgjør noe fra eller til, men det blir på mange måter likt som ansvarsfraskrivelsen når vi ikke kildesorterer eller sniker i kø. Det går utover andre. Jeg er på ingen måte noen helgen i forhold til samfunnsansvar, men jeg skal ta mer tak fremover. Jeg ble inspirert i dag. Av og til er det ikke mer som skal til.

Mvh

Sissel

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer