Gå til hovedinnhold

Hva er bærekraftige «smarte byer»?

Dette er en betalt annonse som er utarbeidet av Lyxor.

Investorer har over mange år snakket om megatrender – de teknologiske, miljømessige, sosiale og økonomiske skiftene som forandrer verden.

Megatrender er en måte å tenke på de fremste trendene i vår tid, som omfatter klimaendringer, teknologisk innovasjon og et skifte i den økonomiske makten.

I dag, mens verden sliter med pandemien, er det stadig flere mennesker som innser at de globale kreftene krysser landegrensene. For noen investorer har dette reist spørsmålet om hvilken tilnærmingsmåte som er best for å ligge foran i en verden i endring.

I dette innlegget vil vi fremheve én av de globale megatrendene, ettersom relevansen har vokst under den nåværende krisen og som utgjør et viktigbærekraftig investeringstemafor årene som kommer.

Fra megatrend til investeringstema

Urbanisering viser til at millioner av mennesker flytter fra landområder og småbyer til store byer verden over hvert eneste år, og virkningen dette har på miljøet, folkehelsen og infrastrukturen.

Det er vanskelig å ta innover seg hvor viktige byer er i den moderne verden. De huser halvparten av verdens befolkning1, forbruker to tredjedeler av all energi, og skaper 70% av klimagassene2. Byer har også mye større befolkningstetthet enn landlige områder og småbyer, noe som påvirker folkehelsen gjennom forurensning og sykdommer.

Etter hvert som de vokser i størrelse og i miljøavtrykk, står byene overfor en enorm utfordring for å være bærekraftige og trygge for beboerne. Selskaper som utvikler innovative løsninger på urbane utfordringer vil trolig vokse raskt, spesielt med tanke på at det allerede finnes 33 megabyer med over 10 millioner innbyggere i verden3.

Megatrenden med urbanisering vil øke behovet for all slags smart urban teknologi – fra adaptiv trafikkstyring og gatebelysning, til temperaturtesting og deling av sykler – i søket etter å gjøre bylivet renere og tryggere over de neste årene.1McKinsey Global Institute, juni 2018, Smart Cities: digital solutions for a more livable future
2C40 Cities, https://www.c40.org/why_cities
3Forente Nasjoner, The World’s Cities in 2018, https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf

Smarte byer: tar for seg utfordringene med urbanisering

Det er mye å gå på når det gjelder å forbedre byenes infrastruktur, slik at man kan møte de nye utfordringene. For eksempel kan smarte løsninger innenfor miljø, vannforsyning og avfallshåndtering benytte sensorer og analyser for å følge forbruket, oppdage lekkasjer, håndtere avfall og overvåke vannkvaliteten.

Smart energi kan øke bærekraftigheten ved å redusere byenes energiforbruk med smarte målere, dynamisk energiprising, automatisert gatebelysning samt verktøy for å overvåke og endre menneskelig atferd som svar på ekstrem risiko.

Teknologi kan også hjelpe innbyggerne i byene med å leve tryggere og sunnere liv. Tidlig i 2020 brukte kinesiske myndigheter droner for å overvåke gatene i Wuhan, episenteret for det første utbruddet med coronaviruset, og spurte innbyggerne om å ha på seg beskyttende masker for å begrense smittespredningen4.

I Sør-Korea, som allerede er kjent som ledende i verden innenfor teknologi for smarte byer, har de brukt et system som heter Smart City Data Hub til kontaktsporing, og også dette landet har i stor grad lyktes i å håndtere coronaviruset.

Ifølge Lukas Neckermann, forfatteren av «The Mobility Revolution» og «Smart Cities», vil myndighetene i byer verden over se til byene som håndterte uroen i 2020 best, og lære fra disse i fremtiden5.

4Wall Street Journal, mai 2020, https://www.wsj.com/video/china-deploys-drones-citizens-and-big-data-to-tackle-coronavirus
5kommentarer under Lyxor ETF sin Thematic ETF Virtual Masterclass, 6. mai 2020

Hvordan smarte byer kan forbedre vår livskvalitet

Emergency response timesSvartid hos nødetater
FatalitiesDødsulykker
Commute timeTid brukt på pendling
Disease burdenSykdomsbelastning
Greenhouse gasesKlimagasser
Water consumtionVannforbruk
Low estimateLavt anslag
High estimateHøyt anslag


Kilde for diagrammet: McKinsey Global Institute, juni 2018, Smart Cities: digital solutions for a more livable future

Invester for å holde seg et skritt foran

Vi har sett på hvordan et bredt globalt skifte som urbanisering kan overføres til en investeringsmulighet, ved å identifisere selskaper som retter seg mot utfordringene som følger av skiftet.

Når det gjelder smarte byer, er det mer enn bare teknologi. For å fange temaets fulle potensiale, må det omfatte hele verdikjeden som springer ut av temaet. I dette tilfellet er det tradisjonelle industriselskaper, transportselskaper og leverandører av nyttetjenester som omfavner prinsippene omsmarte byerog som tilpasser sine produkters forretningsmodell til dette.

Lyxor tok utfordringen om å skape et investeringsprodukt som på en vitenskapelig måte investerer i verdikjeden til smarte byer – samt alle de andre fremste investeringstemaene som stammer fra megatrender.

Vi har utarbeidet og lansert et utvalg med ulike tematiske ETF-er, med indekser fra MSCI som benytter datavitenskaplige teknikker som går under navnet «natural language processing» (naturlig språkanalyse, eller NLP) for å finne de aktuelle selskapene for de ulike temaene og for å få med hele verdikjeden. Et ekspertpanel innenfor tematiske investeringer hos MSCI vil også komme med innspill hvert år om utviklingen innenfor de ulike temaene. Vi har også innlemmet et filter for miljø, samfunn og styring, slik at vi kan bygge fremtiden sammen, bærekraftig og ansvarlig.

Investeringstemaene som stammer fra megatrender avhenger ikke av regnskapstallene for neste kvartal eller de ferskeste BNP-tallene – de er strukturelle endringer som vil spille seg ut over år og tiår.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer