Gå til hovedinnhold

I samarbeid med Lyxor

Invesco logo

Hold deg ett steg foran med ETFer fra Lyxor Thematic.

Fremtidens investeringer begynner her.

Vår verden er i endring. Teknologiske gjennombrudd, økonomisk utvikling og klimakrisen endrer virkeligheten for milliarder av mennesker. Vil porteføljen din holde følge?

Lyxors nestegenerasjons Thematic ETFer blander big data, kunstig intelligens og menneskelig innsikt. Formålet er å investere i veksten fra den digitale økonomien og banebrytende teknologi, utnytte endringer i bosetningsmønstre med fremtidig mobilitet og smarte byer, samt å fange opp forbrukervanene til millenniumsgenerasjonen.

Tilpass deg tidlig, og ta et steg inn i fremtiden i dag.

Hvorfor investere i ETFer fra Lyxor Thematic?

  • Innovativt – Vi bruker spydspissteknologi innenfor datavitenskap og kunstig intelligens for å finne aktuelle selskaper, og snur hver eneste stein.
  • Fremtidssikkert – Ved å bruke eksperter i tematiske bransjer sikrer vi at våre ETFer ikke blir hengende etter, etter hvert som ting utvikler seg over tid.
  • Bærekraftig – Vi filtrerer aksjer for å utelukke kontroversielle bedrifter, virksomheter som bryter med FNs Global Compact og selskaper med dårlige MSCI ESG-vurderinger.

ETFer i Lyxors Thematic:

Digital Economy (EBUY)

Tar sikte på å følge avkastningen til selskaper som er forventet å hente inn en betydelig inntekt fra områder som e-handel, digitale betalinger, internettsikkerhet, sosiale medier, skytjenester, roboter og delingsøkonomien.

Kostnader i EBUY er 0,45 %.*

Disruptive Technology (DRUP)

Tar sikte på å følge avkastningen til selskaper som er forventet å hente inn en betydelig inntekt fra områder som 3D-printing, «Internet of Things», skytjenester, fintech, digitale betalinger, helse, roboter, ren energi, smarte strømnett og internettsikkerhet.

Kostnader i DRUP er 0,45 %.*

Future Mobility (ELCR)

Tar sikte på å følge avkastningen til selskaper som er forventet å hente inn en betydelig inntekt fra områder som elektriske kjøretøy og komponenter og materialer til disse, selvkjørende biler og tilknyttede teknologier, nye metoder for gods- og passasjertransport, teknologier for elektrokjemisk energilagring, delt mobilitet samt gruve- og metallselskaper som er involvert i batteriproduksjon.

Kostnader i ELCR er 0,45 %.*

Smart Cities (IQCY)

Tar sikte på å følge avkastningen til selskaper som er forventet å hente inn en betydelig inntekt fra områder som smart tilkobling (IoT), smarte bygninger, smarte hjem, smart trygghet og sikkerhet, smart mobilitet, smart vann- og avfallshåndtering samt smart energi og strømnett.

Kostnader i IQCY 0,45 %.*

Millennials (GENY)

Tar sikte på å følge avkastningen til selskaper som er forventet å hente inn en betydelig inntekt fra områder som sosiale medier og underholdning, helse og trening, klær, mat og bevertning, reise og fritid, bolig og varer til bolig samt finansielle tjenester.

Kostnader i GENY er 0,45 %.*

*Kostnaden i alle fem ETFene ovenfor er per dags dato 0,15 %, men vil være 0,45 % fra september 2021.

Dette må du vite om risiko og avkastning:

Dette er ikke og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller anmodning om å tegne, kjøpe eller selge verdipapirer. Når du tar en investeringsbeslutning må du basere den på din egen vurdering og ta hensyn til dine mål og økonomiske situasjon.

Det er alltid risiko forbundet med investering og finansielle verdipapirer.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.

Ofte stilte spørsmål om månedlig spareavtale.

En månedlig spareavtale i fond eller ETFer innebærer en fast månedlig investering i valgt fond hver måned. Dette er en fin måte for deg å komme i gang med sparingen på, samtidig som du slippe å foreta deg noe hver måned. I tillegg reduserer du risikoen for å investere på et dårlig tidspunkt siden du handler med jevne mellomrom.

Du velger selv hvilken dag i måneden spareavtalen skal legge fondsordre. Det kan ta opptil fem dager innen fondene er synlige på kontoen din.

Du velger hvor mye som skal investeres i hver ETF prosentvis når du setter opp spareavtalen. Du kan endre på spareavtalen når som helst.

Du kan svare på noen spørsmål med kontovelgeren og finne ut hvilken konto som passer deg.

Ved månedssparing i børsnoterte fond (ETFer) betaler du ikke kurtasje for kjøp (kun ved salg). Velger du å spare i en annen valuta enn din kontovaluta bør du være oppmerksom på at du betaler en spread (forskjell mellom kjøp- og salgskurs for valutaen) i forbindelse med vekslingen. Du finner mer informasjon om priser og valuta i prislisten.

Ja. Under menyen «Mine sider» og «Avtalegiro» kan du enkelt aktivere Avtalegiro med BankID og BankID på Mobil. Gå så inn i nettbanken din etter du har fullført prosessen og sjekk at den er aktivert, og evt. godkjenn avtalen, hvis det kreves. Vi anbefaler at trekk i avtalegiroen er minimum tre dager før spareavtalen.