Gå til hovedinnhold

Forskudd på arv – Det viktigste du må vite

Mange foreldre velger å dele ut verdier til sine barn i løpet av livet. Mens hensikten av og til kun er å gi barna en gave, er det noen foreldre som ønsker at utdelinger skal hensyntas når arven etter dem senere skal fordeles. Altså at verdien av gaven avkortes i barnas arvelodd. Dette kan for eksempel være aktuelt i situasjoner der barna har behov for økonomisk hjelp på ulike tidspunkt i livet, men foreldrene ønsker å sikre at barna på sikt blir behandlet likt og mottar like store verdier. I disse tilfellene snakker man om arveforskudd. Reglene forbundet med arveforskudd ble endret med den nye arveloven, som trådte i kraft 1. januar 2021.

Mange foreldre velger å dele ut verdier til sine barn i løpet av livet i form av forskudd på arv. Mens hensikten av og til kun er å gi barna en gave, er det noen foreldre som ønsker at utdelinger skal hensyntas når arven senere skal fordeles. Altså at verdien av gaven avkortes i barnas arvelodd.

Dette kan for eksempel være aktuelt i situasjoner der barna har behov for økonomisk hjelp på ulike tidspunkt i livet, men foreldrene likevel ønsker å sikre at barna på sikt blir behandlet likt og mottar like store verdier. I disse tilfellene snakker man om arveforskudd. Reglene forbundet med arveforskudd ble endret med den nye arveloven, som trådte i kraft 1. januar 2021.

Her er en sjekkliste for deg som ønsker å gi barna forskudd på arv:

  • Utdelingen du gir kan kun avkortes i barnets arv etter deg hvis dette er satt som betingelse for ytelsen. Det vil si at din livsarving må gjøres oppmerksom på at utdelingen senere skal komme til fradrag i arven etter deg, slik at han/hun kan ta stilling til om de ønsker å ta imot verdiene på disse vilkårene.
  • Betingelsen om at ytelsen er et arveforskudd bør være skriftlig. Dette er ikke et absolutt krav etter loven, men av bevishensyn bør du likevel alltid sørge for at slike disposisjoner nedfelles skriftlig, og oppbevares på et trygt sted. Dersom arveforskuddet skal være særeie, må særeiepåbudet gis på samme tidspunkt, og bør også gjøres skriftlig.
  • Betingelsen bør gjøres kjent for dine andre barn. Dette kan du for eksempel dokumentere ved å enten ta vare på en e-post der dine øvrige barn er mottakere, eller ved å innhente deres signaturer direkte på dokumentet.
  • Hvor stort beløp skal avkortes i arven senere? Hvis du for eksempel ønsker at beløpet som ble gitt som forskudd skal inflasjonsjusteres fram til tidspunktet arven skal gjøres opp, må dette fremgå som del av betingelsen.

I tillegg bør du ta stilling til om du ønsker at verdien du gir dine barn skal avkortes i arven til dine barnebarn, hvis ditt barn går bort før de rekker å motta arv etter deg. Ønsker du dette, må det også være satt som en betingelse på samme tidspunkt som verdien gis.

Konsekvensene av å ikke følge arvelovens regler, er i verste fall at verdien du gir, ikke senere blir avkortet i arven etter deg. Med andre ord kan et av dine barn motta samme verdi to ganger, på bekostning av andre som ikke tidligere har mottatt det samme.

Av partner Line Juuhl og advokat Josefine Ardem

For mer informasjon om Brækhus, besøk oss på www.braekhus.no

Brækhus Advokatfirma består av spesialiserte advokater med ekspertise innen bl.a. økonomisk familierett og arv, eiendom, skatt og avgift, og selskapsrett. Gjennom samarbeidet med Nordnet Private Banking kan Brækhus tilby Nordnets Private Banking kunder rabatterte priser. For mer informasjon ta kontakt med partner og advokat Line Juuhl.

Advokat Josefine Ardem og partner Line Juuhl arbeider med økonomisk familierett og arv i Brækhus Advokatfirma.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.