Gå til hovedinnhold

Avsluttende ord fra Karl Oscar

Jeg fikk høsten 2013 en telefon fra Anders Skar med spørsmål om jeg hadde sett stillingsannonsen for ”Spareøkonom” hos Nordnet (det hadde jeg ikke). På den tiden drev jeg noe konsulentvirksomhet innen forretningsutvikling for finanssektoren, og hadde tidligere på høsten hatt et møte med Anders med presentasjon av noen ideer/produkter.

Stillingen virket spennende og utfordrende. Jeg så en mulighet til å jobbe med interessante problemstillinger på en litt annen måte enn det som stort sett hadde vært gjort i Norge fra før, og jeg hadde en idé om at det burde være mulig å hjelpe noen investorer til å oppnå et bedre resultat på investeringene sine. Så vi satte i gang.

Hvorfor, hva og hvordan

Det er visse underliggende tanker og betraktninger som har vært førende for hvordan jeg har jobbet hos Nordnet. Her er noen av dem, til mulig inspirasjon for andre.

Jeg mener:

 • Det er grunnleggende positivt å jobbe med aksjer og investeringer. Kun de med tro på fremtiden investerer, og en aksje er en billett som gir deg rett til å være med på utviklingen i et selskap fra det øyeblikk du kjøper og fremover. Å investere i næringslivet er en helt sentral samfunnsfunksjon, og vi trenger at flere gjør dette.
 • Det er mer positivt og som regel større oppside ved å være med å eie en virksomhet (aksjer) enn å eie virksomhetens gjeld (obligasjoner).
 • Finans og markeder blir lite belyst i de brede delene av norsk skole. Kunnskapen om disse temaene er derfor generelt noe lav i befolkningen. Mange har også en oppfatning av at dette er ”vanskelig”. Det er det nødvendigvis ikke. En forklaring kan finnes i fagspråket du benytter i finans, som er uvant for de fleste. I bunn og grunn handler faget imidlertid veldig mye om sunn fornuft, og du kommer langt med det.
 • Finans og aksjer er fremtidsrettet, og blir derfor aldri kjedelig. Plutselig skjer det noe. Det er viktig å både ha en god situasjonsforståelse, og ha evne til å reagere når noe skjer.
 • Å deltaljstyre en portefølje av enkeltaksjer på best mulig måte, eller å leve av aktiv handel i markedet på heltid (trading) er et håndverk. Håndverk kan du lære seg, men som alle andre fag krever dette tid og dedikert innsats. Å drive med dette på et nivå som er/nærmer seg profesjonelt er forbeholdt de aller færreste. Langt flere kan dog ha det som en innbringende hobby.
 • Læringskurven i finans er veldig bratt. Du vil raskt skaffe deg kunnskap som kan gi deg vesentlig bedre resultater. Det er eksempelvis ikke veldig mye kunnskap som skal til for å forstå ulike forvaltningsstrategier hos forskjellige forvaltere, noe som gjør at du kan kjøpe fond som passer deg.
 • Mengden tilgjengelige produkter av god kvalitet er større enn noen gang. Prisene har også falt. Dette er veldig bra for forbrukerne, men større utvalg fører til større vanskelighet med å finne det som passer best for deg. Finansielle produkter har stort sett vært produkter som har blitt solgt og ikke kjøpt. Tenk litt over dette neste gang du får et tilbud om noe nytt.
 • Vær nysgjerrig. Søk kunnskap. Du har alltid noe å lære. Den som tror han er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig.
 • Markedet er alltid fullt av muligheter. Har du et velbegrunnet markedssyn vil du alltid kunne ta posisjoner i markedet som sammenfaller med ditt syn. Dette gjelder enten du tror markedet skal opp, ned eller gå sidelengs. Spør om dette neste gang du hører noen som er negativ til markedet: Hva har du shortet? Personer med sterke meninger, men som ikke selv legger en krone bak meningen bør du unngå.
 • Jeg har respekt for andres tid. Deres tid er deres liv. Selv forsøker jeg derfor å unngå å produsere tomt prat eller det som på nettet kalles ”clickbait”. I all min kommunikasjon etterstreber jeg å gjøre minst 1 av 3 ting.
  • 1) Promotere en positiv og opportunistisk innstilling
  • 2) Bidra til økt forståelse/innsikt i en problemstilling
  • 3) Gi ”actionable information” – Noe du kan reagere på
 • Ny teknologi har gjort det lettere å ”eie” egne mediakanaler om du vil nå ut med et budskap. Ved bruk av blogger, videoblogger, podcaster etc. er det mulig å snakke direkte til de som er interessert i det. Fordelen er at du kan føre et resonnement fra A til Å uten at det blir endret eller sortert av et mellomledd. Slikt innhold kan lett spres via sosiale medier som Twitter, Facebook eller LinkedIn.
 • Ved å lage stoff som målgruppen finner interessant er du også aktuell for tradisjonelle medier. Det er en god sirkel.
 • Det er viktig å forstå rollen til den som publiserer informasjon, enten det er pressen, et meglerhus, en bransjeorganisasjon eller et selskap. Vær kildekritisk, og se om mulig på tallene selv. Ofte er analysen og situasjonsbeskrivelsen vel så viktig som konklusjonen.
 • Et chart (kursdiagram) lyver ikke. Det viser faktiske likevektspriser i et fritt handlet marked. Dette er mikroøkonomi i praksis og et trenet øye kan lære mye av dette. Startpunktet i den vitenskapelige prosess er observasjon. Husk det.
 • Fundamental analyse er helt sentral for å forstå oppbygging av et selskap, vurdere dets ”sunnhet” og potensial, men ikke minst for å kunne tolke nyhetsstrømmen omkring selskapet eller sektoren riktig. Dette er spesielt viktig for mange langsiktige investorer.
 • Teknisk analyse og/eller kvantitativ (statistisk) analyse er helt sentral for å kunne drive kortsiktig trading. Mange av de såkalte aksjerobotene driver for en stor grad bare med å ta posisjoner basert på dette.
 • Å forstå trender er viktig uansett.
 • Ha respekt for trender. De kan fortsette både oppover og nedover mye lengre enn du tror. Men en dag ender de.
 • Et trendbrudd er ikke nødvendigvis et signal om trendreversering. Oftere er det et signal om redusert stigningstakt, eller en pause/konsolidering innenfor den langsiktige trenden.
 • Teknisk, fundamental og kvantitativ analyse er ikke motsetninger, men tre ulike og overlappende måter å se på en aksje på.
 • Ha en mening og ta posisjoner i tråd med din mening. Men bruk money-management og risk-management teknikker (beklager nynorsken) for å gjøre dette, og styre dette på riktig måte. Over tid er det dette som vil avgjøre om du tjener eller taper penger og hvilken risk som ligger i porteføljen din.
 • Stop-loss er ikke et nederlag, men en helt nødvendig del av et investeringsarbeid. Det er styring av risk, beskyttelse mot uhåndterbare tap og frigjøring av kapital til noe nytt og bedre. Ikke annerledes enn en gartner som luker vekk ugress i bedet. Bli vant til dem.
 • Ikke sett deg selv i en situasjon der du kan tape alt.
 • Derivater kan være mektige verktøy i hendene på de som forstår dem. For andre… livsfarlig.
 • En god, gjennomtenkt og robust struktur på investeringsporteføljen din gir deg et godt utgangspunkt.
 • Vurder posisjonene dine kontinuerlig, men vær langsiktig på strategien.
 • Å finne de beste posisjonene enten de er kortsiktige eller langsiktige, å ta posisjonene på riktig måte, og i riktig størrelse, samt å følge de opp er arbeid. Til og med i ordboken kommer Arbeid før Belønning. Sånn er det. Legger du ned innsats i dette området kan du få belønning i form av bedre avkastning og/eller bedre forståelse. Om ikke: Kjøp fond.
 • Livet er en reise der det ikke haster med å komme til endestasjonen. Enjoy the ride.

Jeg vil benytte sjansen til å takke for meg i Nordnet. Det har vært spennende og hyggelig å møte både ansatte og kunder, og det har vært en ære å få anledning til å representere organisasjonen utad. Det kommer sikkert gode folk etter meg som vil fylle den funksjonen jeg har hatt i Nordnet, og jeg ønsker den og de lykke til.

Selv forsvinner jeg slett ikke fra offentligheten, men kommer til å jobbe med aksjer og markeder i overskuelig fremtid. Trolig blir det mer fokus på enkeltaksjer og trading. Jeg laget nylig et 20 dagers kurs med innføring i området trading for de som er interessert. Dette finner du her.

Letteste måte å følge meg videre på er via min Twitter-konto: @KarlOStrom

Jeg ønsker alle aksje- og investeringsinteresserte lykke til videre.

Hør siste episode av #pengepodden her. 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
29.01.2016 10:46

Mange kloke og vel formulerte betraktninger. Lykke til videre!