Automatisk handel

Opp

La programmene våre overvåke markedet og handle for deg

Programmene våre kan overvåke investeringene dine og handle automatisk for deg.

Lag din egen aksjerobot

Automatisk ordrelegging

Stop loss begrenser nedsiden din

For nybegynnere og erfarne

Stop Loss

Du kan kontrollere risikoen din og sikre gevinster uten å måtte sitte foran datamaskinen og følge med. Du kan bruke funksjonen til å selge eller kjøpe aksjer når kursen går opp eller ned til et bestemt nivå. Stop loss sender automatisk ordre til markedet for deg og kan være redningen ved plutselige kursfall. Det koster ingenting å bruke en stop loss, og du betaler normal kurtasje hvis en handel gjennomføres.

Når du er innlogget ligger stop loss under menypunktet Handle. Du kan også bestille varsling når stop loss trigges.

Du får både tradisjonell stop loss og trailing stop loss hos oss.

Les mer i vilkårene for automatisk handel og stop losslenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Filmer fra Nordnets YouTube kanal

Tradisjonell stop loss

Kursen er avgjørende

Hvis du for eksempel eier en aksje med høy risiko kan du legge en stop loss-ordre som kun gjennomføres når aksjen faller til en bestemt kurs. Du kan også legge en stop loss som aktiverer en handelsordre hvis aksjen stiger til en bestemt kurs. Tradisjonell stop loss består av to deler:

 • Trigger-vilkår. Vilkåret kan være at aksjen skal stige eller falle til en bestemt kurs. Først når vilkåret er oppnådd vil ordren din bli aktivert.
 • En pris som du vil handle til (limit pris). Ordren som trigges av stop loss vil bli lagt ut i markedet til denne prisen.Merk: For at handelen skal gjennomføres må det finnes en kjøper eller selger i markedet som vil handle til den prisen du har oppgitt. Jo "dårligere" pris du angir i forhold til triggerprisen, desto større er sjansen for at handelen blir gjennomført.

Eksempel

La oss si at du har aksjer i Statoil (ticker: STL) som du vil selge hvis kursen synker til 150 kr eller lavere. Du setter derfor en triggerkurs for stop loss til 150 kr og limit (salgspris) til 149 kr. Når kursen synker til 150 kr sendes salgsordren din ut i markedet med pris 149 kr.

Trailing stop loss

Automatisk salg ved en prosentvis utvikling

Med Trailing Stop Loss kan du velge hvor mange prosent kursen skal stige eller falle for at ordren din skal aktiveres. Ordren din aktiveres når den høyeste eller laveste kursen er nådd etter ordretidspunktet. En trailing stop loss består av to deler:

 • Trigger-vilkår. Du angir selv hvor stor prosentvis stigning eller fall i aksjekursen som skal aktivere ordren. Triggervilkåret regnes ut i fra den høyeste eller laveste gjennomførte handelen etter at ordren ble lagt. Setter man trailing stop loss på -10 prosent vil aksjen legges ut for salg dersom den faller 10 prosent fra sin høyeste kurs (toppnotering) etter at du har aktivert trailing stop loss.
 • En pris du angir som et prosentuelt avvik fra triggerkursen. Ordren som trigges av stop loss vil sendes til markedet med denne prisen.
Merk: For at handelen skal gjennomføres må det finnes en kjøper eller selger i markedet som vil handle til den prisen du har oppgitt. Jo større prisavvik du tillater, desto større sjanse er det for at handelen blir gjennomført.

Eksempel

La oss si at du har aksjer i RCL som du ønsker å selge dersom de faller med 10 %. Du legger trailing stop loss ordre av typen "selg". For å forsikre deg om at handelen blir gjennomført tillater du et prisavvik på 2 %.

Vi antar at RCL deretter går opp til 250 kr for å så snu nedover. Din ordre sendes til markedet når kursen når 225 kr (250 kr - 10 %).

Siden du anga et prisavvik på 2 % sendes ordren med pris 220,5 kr (225 kr - 2 %).

Risiko ved stop loss

Det er veldig viktig å være oppmerksom på at du ikke kan være 100 % sikker på at en ordre som trigges av stop loss-ordre blir gjennomført.

Dette kan påvirke en stop loss-ordre:

 • Feil eller forsinket informasjon fra børsene.
 • Kraftige kurssvingninger som fører til at kursen du ønsker å handle til passeres.
 • Stegningskurser som ikke stemmer med korrekt markedsverdi.
 • Forandringer i selskapets aksjekapital eller andre lignende hendelser og handlinger som påvirker kursen. Eksempel: emisjoner, splitt og utbytte. Slike kursforandringer fører til at ordren aktiveres.
 • Hvis du har lagt en kjøpsordre og deretter legger enda en kjøpsordre som du ikke har dekning for (alternativt en salgsordre i et verdipapir du ikke eier), vil ikke handelen bli gjennomført.
 • Handler med aksjer som har skjedd gjennom ulovlig kursmanipulasjon.

Vær oppmerksom på:

 • Husk at du alltid er garantert beste pris dersom det finnes noen som vil kjøpe til høyere pris eller selge til lavere pris i ordreboken.
 • Jo større avstand du har mellom pris og triggerverdi, desto større er sjansen for at handelen går igjennom. Skal du selge aksjer vil det være større sjanse for at handelen går igjennom hvis du setter en lav pris på ordren i forhold til markedskursen som trigger ordren din. Omvendt dersom du skal kjøpe aksjer - høy pris i forhold til trigger betyr større sjanse for å få kjøpt.
 • Når stop loss trigges ligger den kun aktiv ut inneværende dag. Når børsen stenger slettes også ordren selv om du har satt opp en lengre gyldighetstid.

Nordnet AutoTrader

Overvåker markedet og handler for deg

Teknisk analyse og automatisk handel

Nordnet AutoTrader hjelper deg å identifisere tekniske kjøps- og salgssignaler for alle børshandlede produkter hos Nordnet. Du kan sortere hele børslister i henhold til tekniske signaler med filtreringsverktøyet Calculation Explorer. Du kan også se på aksjer som har slått indeksen, brutt motstandsnivåer eller reagert opp ved støtte.

Du kan sette opp at programmet automatisk kjøper og selger verdipapir for deg. Du velger selv hvilke vilkår Nordnet AutoTrader skal handle etter. Velg blant kjente strategier eller skriv dine egne algoritmer.

Husk å les igjennom kjøpsvilkårendeåpnes i nytt vindu før du bestiller Nordnet AutoTrader.

Analyseverktøy

Risiko og priser

Risiko ved Nordnet AutoTrader

Det er viktig at du er klar over at bruk av Nordnet AutoTrader innebærer en viss risiko. Vær spesielt oppmerksom på risikoen ved:

 • Feilaktig informasjon fra børsene
 • Sluttkurser som ikke reflekterer korrekt markedsverdi
 • Kraftige kurssvingninger i aksjer og/eller andre instrument med lav omsetning
 • Kurssvingninger som følge av illegal kursmanipulasjon
 • Forandringer i selskapets aksjekapital ved emisjoner, splitt/spleis, utdeling av utbytte og lignende, som påvirker kursen for et instrument

Faktorene nevnt over kan gjør at automatiske ordre sendes til markedet basert på feilaktig informasjon og resulterer i gjennomførte handler som du ikke hadde tenkt deg.

Guider og manualer

Vi anbefaler at du studerer programmets manualer og guider nøye før du begynner å benytte deg av tjenesten. Du finner de på Autostock.selenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

I tillegg kan kundeservice hos både Nordnet og Autostock hjelpe deg med eventuelle spørsmål.

Husk at for å bruke automatisert handel og analyse kreves en stabil nettilkobling og en maskin som står på under børsens åpningstid.

Nordnet AutoTrader - 995 kroner

Nordnet AutoTrader Standard koster 995 kroner per kvartal inkludert MVA. Betaling for programmet gjøres til Nordnets partner Autostock ved bestilling via PayPal, kredittkort eller mot faktura.

Pris for realtidskurser

Realtidskurser koster 99 kr per måned. Avgiften trekkes automatisk fra kontoen din.

Hjelp og kundeservice

Kundeservice

All service og brukerstøtte gjøres av Autostock.

Telefon: +46 346 711 210 (mandag-fredag kl. 10.00 - 12.00)

E-post: info@autostock.se

I tillegg kan du få svar på mange spørsmål og hjelp av andre brukere av Nordnet AutoTrader på Autostocks forumlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Autostock

Autostock er en ekstern partner av Nordnet.

Autostock.selenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Calculation Explorer

Med Calculation Explorer kan du søke og sortere hele børslister ut ifra tekniske kriterier. Du kan se hvilke verdipapirer som oppfyller kravene dine for kjøp og salg basert på utregninger og parametre. For eksempel kan du finne aksjer med lav RSI akkurat nå, og samtidig identifisere hvilke som har begynt å bevege seg oppover.

Med Calculation Explorer kan du:

 • finne kjøps- og salgskandidater
 • prioritere utvalg av aksjer ved hjelp av ulike parametere
 • la algoritmer gjøre beregninger i løpet av dagen og bruke resultatene til avansert analyse
 • integrere kalkylene dine i arbeidsflaten din

Skriv egne vilkår for handel

Hvis du ikke finner strategien du ønsker kan du skrive dine egne vilkår for handel. Du kan delta på Autostocks skriptskole eller få hjelp av andre på Autostocks forum hvis du vil skrive egne skript.

Autostock Approved-partners

Du kan også kjøpe ferdige strategier fra Autostock Approved-partners. Disse er utviklet til å passe ulike typer av handel, tempo, risiko og forventet avkastning.


Ferdige analysemetoder

Du kan finne flere ferdige analysemetoder i Nordnet AutoTrader. De mest brukte metodene kan du slå på og av i diagrammene. Når kjøps- og salgsignaler utløses kan du velge at det automatisk trigges en ordre, eller at du får et varsel på SMS.

Ferdige analysemetoder

 • Glidende snitt
 • Smooth glidende snitt
 • Missplaced glidende snitt
 • Bollingerband
 • MACD
 • RSI
 • Prisoscillator
 • Stochtastic
 • Momentum
 • ADX
 • Average true range
 • Money flow index
 • Bill Williams
 • Chaikins volatilitet
 • Dagspivoter
 • ATR trailing stop
 • OBV On balance volume
 • Parabolica
 • TRIX
 • Wilders ATR
 • Dynamiske trendlinjer
 • Manuelle trendlinjer
 • MFI divergend

Ferdige handelsstrategier

Terminator: Strategi der trenden analyseres i ett relativt kort tidsperspektiv for a raskt komme inn i startfasen av en trend under dagen.

Mountain Valley: Grunnteorien bygger på å regne ut antallet stigende kurstopper siden børsåpning, alternativt siste lavpunkt. Når x antall stigende kurstopper er notert trigges et kjøpssignal.

Dyn Trend: En strategi for å handle på trendlinjer av korresponderende topper og bunner.

Stop Loss Mini: En elastisk stop loss som kan brukes til aksjer og derivater med unike innstillinger for hvert verdipapir. Gjennomsnittsverdien av kursen må bryte triggerkursen, samtidig som MFI (Money Flow Index) indikerer fortsatt utvikling i ”feil” retning. Om penger allerede har begynt å strømme tilbake til instrumentet vil Stop Loss Mini beholde posisjonen.

Trend Exit: Hele eller deler av posisjonen lukkes når trendlinjen du har angitt brytes. Finessen er at du kan dra en passende trendlinje for et verdipapir og grafisk se hvordan kursen utvikler seg i forhold.

Trend Entry: Trend Entry gir deg muligheter til å la Nordnet AutoTrader ta posisjon i en aksje når trenden snur oppover og bryter en trendlinje.

Take Profit: I triggerskriptet til Take Profit vil hele eller deler av posisjonen lukkes når en viss gevinst er oppnådd. Du kan for eksempel kjøpe et verdipapir manuelt eller via et annet skript og deretter automatisk la Take Profit selge beholdningen når ønsket gevinst er oppnådd. Dette fungerer like enkelt på aksjer som på warranter/opsjoner, og inkluderer både short- og long posisjoner.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.