Gå til hovedinnhold

Aksjemarkedet i Finland.

"Selv med nullrente vokser skogen og Finland har mye skog"

Martin Paasi, spareøkonom, Nordnet Finland

3 raske om Helsinkibørsen

  • Skogsindustri i verdensklasse
    Finland er verdensledende på å bruke skogen samtidig som den foredles.
  • Gode utbytteselskap
    Den finske børsen har en sterk tradisjon for selskap som fokuserer på høyt utbytte.
  • Markedsledende teknologiselskap
    I Finland finnes det en tradisjon for gode ingeniører hvilket gjør at interessante teknologiselskap som for eksempel Nokian som er verdensledende på vinterdekk.

Hva er typisk for det finske aksjemarkedet?

- Det karakterers av teknologi, ledet av Nokia, produksjon og av skogsrelatert industri med røtter i finsk urskog.

Du har skogselskaper som har gått fra å lage papir til å gjøre noe annet, hele tiden med fokus på å forelde skogen. Av skog kan man for eksempel lage kartonger og papp, men også moderne byggematerialer og biodrivstoff. Et annet eksempel på teknologisk utvikling innen tradisjonelle bransjer er selskapet Neste som fremstiller biodrivstoff av nesten hvilke som helst fett eller vegetabilske oljer, inklusive avfall og restprodukter.

I Finland finner du også kommende børsstjerner som Sulapac. De har utviklet et nedbrytbart materiale basert på tre og naturlige polymere som kan brukes direkte i plastmaskiner i stedet for plast. Du har Nanoform som gir en ny sjanse til et forkastet legemiddelsprosjekt ved å redusere legemiddelets molekyler fra 200 til 10 nanometer. Dessuten finner du spillutviklerne som Supercell (Hay day, Boom Beach, Clash of Clans) og Remendy (Max Payne, Quantum Brake og Control).

Hvorfor skal du investere i Finland?

- Det finnes flere høyteknologiske løsninger innen mange bransjer som er cutting edge. Særlig i et negativt rentemarked er skogen interessant akkurat nå, for skogen vokser uansett, det vil si at den gir avkastning hele tiden. Videre er den finske skogsforedlingen verdensledende i økologisk skogsbruk. I stedet for hugge alt beholder man en del av skogen hele tiden. Det fører til at skogen binder karbondioksid samtidig som den gir mer avkastning. Et økt antall bruksområder, for eksempel innen bygg, reduserer følsomheten for de tradisjonelle svingningene i celluloseprisene.

En annen særegenskap den siste tiden er at det finnes et varierende antall selskap som betaler økende utbytte til investorene. Mange selskap har fokus på et høy, jevn og gjerne voksende utbytte.

Hva skal du tenke på når du investerer på den finske børsen?

- Kun likviditet. De nordiske børsene er veldig like.

Hvordan finne riktig selskap?

- På samme måte som ellers. Om du har en investeringsstrategi som du bruker og liker, så bør du holde deg til den. Hold deg til det du forstår og fokuser på det du kan. Informasjon finnes alltid på engelsk. Finland er dessuten et to-språklig land, så en del informasjon finnes også på svensk.

De mest populære finske aksjene blant Nordnets kunder.

Listen er oppdatert 30.07.2021