Vontobel Global Equity B USD

Globale, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 31.85 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (13.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
342.56 USD
Dagens kursendring
+ 0.25 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.04 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.65 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Vo
Vontobel Global Equity B USD

Fondets investeringspolicy har til hensikt å oppnå en høyest mulig verdiøkning. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjelignende verdipapirer. I tillegg kan fondet besitte likvide midler. Fondet investerer verden over i en aksjeportefølje av selskaper med sterk resultatvekst og høy lønnsomhet.

ISIN
LU0218910536
Kategori
Globale, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. juli 2005
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Matthew Benkendorf
Forvaltet fondet siden
7. mars 2016
Vontobel Asset Management S.A.2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg
http://www.vontobel.com
Aksjer
97.4 %
Kort rente
2.6 %

Største regioner

USA 54.9 %
Eurosonen 16.5 %
Asia Emerging 11.8 %
Canada 4.4 %

Største bransjer

Forbruksvarer
21.4 %
Finans
18.2 %
Konsumentvarer
16.8 %
Helsevern
14.5 %
Teknologi
11.2 %
Kommunikasjon
10.6 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer