Danske Invest Global Stockpicking A

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 13.59 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (3.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
25.98 EUR
Dagens kursendring
+ 1.59 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.87 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.6 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Da
Danske Invest Global Stockpicking A

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer fra hvor som helst i verden som forventes å levere den høyeste avkastningen.Mer spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av netto aktiva i aksjer og egenkapitalbevis, samt verdipapirer relatert til disse, som handles på et regulert globalt marked.Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

ISIN
LU0117088970
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
10. oktober 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Max Pedersen
Forvaltet fondet siden
27. november 2014
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Aksjer
98.8 %
Kort rente
1.2 %

Største regioner

USA 58.2 %
Europa ex. Euro 15.3 %
Storbritannia 7.0 %
Asia Emerging 4.8 %

Største bransjer

Finans
19.1 %
Teknologi
16.1 %
Helsevern
16.0 %
Forbruksvarer
12.9 %
Industri
10.0 %
Kommunikasjon
9.9 %