Danske Invest Global Stockpicking A

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 7.08 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (23.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
25.35 EUR
Dagens kursendring
- 0.06 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.87 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.6 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Da
Danske Invest Global Stockpicking A

Danske Fund Global Stockpicking investerer globalt i aksjer, som skal være notert på en offisiell børs eller en tilsvarende anerkjent markedsplass for aksjer.

ISIN
LU0117088970
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
9. oktober 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Max Pedersen
Forvaltet fondet siden
27. november 2014
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Aksjer
97.1 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

USA 55.5 %
Storbritannia 11.3 %
Europa ex. Euro 11.2 %
Eurosonen 7.3 %

Største bransjer

Teknologi
21.8 %
Helsevern
17.9 %
Finans
17.5 %
Forbruksvarer
16.4 %
Industri
8.4 %
Materialer
5.5 %