Nordea Plan Offensiv

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Utvikling 1 år+ 12.35 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (27.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2109.59 NOK
Dagens kursendring
- 2.81 %
Sammenlign
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.57 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
No
Nordea Plan Offensiv

Nordea Plan 80 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 65 % og 95 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 80 er et godt plasseringsalternativ for investorer som prioriterer høy avkastning og aksepterer aksjemarkedets svingninger.

ISIN
NO0010358922
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
9. mars 2007
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jørn Klepp
Forvaltet fondet siden
9. mars 2007
Nordea Funds Oy, Norwegian BranchEssendropsgate 9
+47 22 485420http://www.nordea.no/investmentfunds
Aksjer
82.1 %
Lang rente
9.2 %
Kort rente
8.1 %
Øvrig
0.7 %

Største regioner

USA 57.3 %
Europa ex. Euro 16.5 %
Eurosonen 8.2 %
Japan 5.9 %

Største bransjer

Finans
21.0 %
Teknologi
17.5 %
Helsevern
16.9 %
Industri
8.6 %
Kommunikasjon
8.2 %
Forbruksvarer
6.8 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
16.8 %
Nordea Kapital
12.6 %
Nordea 2 - Global Enhanced Sm Cap BI NOK
7.3 %
Nordea FRN Pensjon
4.4 %
Nordea Maailma Osinko A K EUR
3.6 %
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR
2.4 %
Apple Inc.
2.3 %
Microsoft Corporation
2.2 %
Nordea 2 - Global Enhanced Equity BI NOK
1.6 %
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI NOK
1.5 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer