Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Informasjon om utlån av aksjer på Investeringskonto Zero

Med Investeringskonto Zero kan du få en ekstra inntekt på nordiske aksjer, samt aksjer fra USA og Canada. Kort fortalt kan aksjene lånes ut til intitusjonelle investorer, som igjen kan gi deg ekstra inntekt i form av en renteinntekt etter fradrag for kostnader. 

I praksis påvirkes ikke muligheten din for å handle, men du kan potensielt få en ekstra inntekt via renteutbetalinger kvartalsvis. Du kan selge, kjøpe eller beholde aksjene på kontoen din så lenge du vil. Renteinntekten din baseres på beholdningen din, størrelsen på denne, hvor lenge du har den og etterspørselen etter å låne de aktuelle aksjene.

 

Tilbake