Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan fungerer skattereglene på Investeringskonto?

Med Investeringskonto Zero kan du kjøpe og selge verdipapirer skattefritt så lenge du ikke gjør et uttak fra kontoen; altså det er utsatt skatt til uttak. Er investeringskontoens totale verdi større enn kontoens anskaffelses verdi har du gevinst på kontoen. Ved uttak beregnes skatten basert på en gjennomsnittsmetode. Gjør du et uttak på 20 % av kontoens verdi, tar du også ut 20 % av det som er registrert som gevinst på kontoen. 

Både intern overføring til en annen konto i Nordnet eller uttak til en annen bankkonto utenfor Nordnet regnes som uttak. Dette inkluderer også tilbakeføring av kreditt fra Investeringskontoen til tilknyttet kredittkonto. 

Eksempel: Har du satt inn 100 000 kr, kontoverdien har steget til 150 000 kr og du tar ut 50 000 kr, vil 1/3 (siden 50 000 er 1/3 av kontoens verdi) av gevinsten på 50 000 bli skattlagt. Har du tapt penger beregnes tap forholdsmessig på samme måte. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 % for 2021 (35,2 % for 2022). Renteavkastning skattlegges med 22 %. Les mer i dette innlegget

For å realisere 100% tap eller gevinst må du tømme investeringskontoen helt.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake