Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvilken skattesats har jeg på min Investeringskonto Zero?

Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2022, vil du måtte skatte av uttaket om du har gevinst. Har du et tap får du fradrag. Gevinst eller tap regnes på kontonivå. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 37,84% for 2023. Renteavkastning skattlegges med 22 %.

Merk: Skattesatsen for aksjeavkastning (og aksjetap) i 2022 er 35,2 % hvis uttaket er gjort i perioden 1. januar til 5. oktober, og 37,84 % hvis uttaket er gjort i perioden 6. oktober til 31. desember 2022.

 

For å vite hvor stor andel av gevinsten som stammer fra aksjedelen og rentedelen har myndighetene utarbeidet følgende regler. Fordelen er at du slipper å regne på dette selv. Alt er forhåndsutfylt av kontofører / banken din:

  • Ved beregning av aksjeandel for det enkelte fond på investeringskontoen skal faktisk aksjeandel benyttes (ikke sjablong). Et kombinasjonsfond med en aksjeandel på 81 % per 1.1.22 får en aksjeandel på 81 % i beregningen 
  • For nye fond som er kjøpt i løpet av 2022, beregnes aksjeandelen ved inntektsårets slutt (31.12.).

Ved beregning av aksjeandel på kontonivå gjelder samme sjablong som for verdipapirfond, altså 80/20-sjablongen. Denne sjablongregelen gjelder også ved beregning av skjermingsfradrag.

På kontonivå beregnes aksjeandelen på investeringskontoen til gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eiertiden, målt 1. januar årlig. Første måletidspunkt var 1.1.2019. (Historiske aksjeandeler før 1.1.19 tas ikke hensyn til.) Andre måletidspunkt var 1.1.20. Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.

Fra og med 2019 får man skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond på investeringskonto. Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse. Man får også en verdsettelsesrabatt på aksjer og aksjefond på 25 % ved formuesberegningen for skatteåret 2022.

Skattereglene ved uttak er noe annerledes for investeringskonto enn aksjesparekonto: I en investeringskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og gevinst på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket som regnes som gevinst og dermed skattlegges (evt fradragsføres ved tap). I en aksjesparekonto kan du ta ut innskutt beløp skattefritt.

Tips! Sjablonreglene for investeringskonto gir visse muligheter for tilpasninger. Du kan for eksempel ha 19 % aksjeandel ved årsskiftet og likevel få lav skattesats (22%) dette skatteåret, siden sjablonregelen sier at en aksjeandel under 20 % regnes som 0. Men du vil samtidig gå glipp av skjermingsfradrag og formuesrabatt, som beregnes etter samme sjablonregel.  

OBS!Vær obs på at bankinnskudd /kontanter holdes utenfor ved beregning av aksjeandel. Det innebærer at dersom du for eksempel har 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd ved årsskiftet, blir aksjeandelen satt til 100 %, og du får høy skattesats dette skatteåret.

Informasjonen i dette spørsmålet er hentet fra innlegget "Slik fikser du skatt på Aksje- og fond". 

Tilbake