Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik fungerer verdipapirbelåning på Investeringskonto Zero

Ved belåning av en investeringskonto vil du inngå en kredittavtale med Nordnet Bank NUF. Nordnet Bank NUF vil ved innvilgelse kredittsøknaden opprette en kredittkonto med sikkerhet (pant) i investeringskontoen. Deretter vil du kunne overføre midler fra kredittkontoen til investeringskontoen ved å utføre handler på investeringskontoen.

Overføringen vil registreres som en ordinær innbetaling på investeringskontoen, og renter belastes kredittkontoen fra overføringstidspunktet.

I motsetning til ved belåning på kontotypene Aksjesparekonto og Aksje- og fondskonto, skjer det ingen automatisk tilbakeføring til kredittkontoen ved salg av aksjer eller fond på investeringskontoen kjøpt for midler kredittkontoen. Tilbakebetaling til kredittkontoen kan du gjøre fra andre Nordnetkontoer, eller fra den belånte investeringskontoen.

Ved tilbakebetaling fra din investeringskonto til kredittkontoen, gjør du et uttak. Uttak fra investeringskontoen blir en skattemessig realisasjon. Ved salg av aksjer og fond handlet med midler fra kredittkontoen, velger selv om du ønsker å nedbetale kreditten fra din investeringskonto, eller revinvestere beløpet i andre aksjer på investeringskontoen.

Overføring fra kredittkonto kan kun skje til pantsatt investeringskonto – det er ikke mulig å ta ut penger direkte fra kredittkontoen til annen bruk.

Renter debiteres kredittkontoen månedlig. Den til enhver tid gjeldende rentesats fremkommer av prislisten

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake