Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan benytter jeg tegningsrettene jeg har mottatt på min Investeringskonto Zero?

Når du mottar tegningsretter på en Investeringskonto Zero (IKZ) tegner du deg for nye aksjer under "Mine sider" og "Selskapshendelser & børsnoteringer". 

Her finner du en oppsummering av tilbudet som du må forholde deg til. Du må dog også sette deg inn i det offisielle vilkårene for emisjonen. 

Det er viktig at du har nok penger tilgjengelig på kontoen din den betalingsdatoen Nordnet har satt for emisjonen. Ha du ikke nok penger tilgjengelig på kontoen din kan Nordnet nekte hele eller deler av tegningen. Informasjon om betalingsdato finner du på samme side som du svarer på tilbudet. 

Under "Selskapshendelser & børsnoteringer" finner du all informasjon om emisjoner, oppkjøp og nynoteringer som du kan delta på gjennom Nordnet. Du kan også se dine tidligere svar under Historikk. 

Tilbake