Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik tegner du deg i en emisjon på Euronext VPS

 Slik det gjøres steg for steg via VPS:

 

*Videoen er en eldre versjon av VPS sine hjemmesider

1: Logg deg inn på euronextvps.no

 • Skal du benytte tegningsretter på en bedriftskonto eller konto for personer under 18 år, må tegningsblankett sendes til tilrettelegger. Du finner tegningsblankett på tilrettelegger sine nettsider eller ved å logge deg inn i VPS som privatperson. Tegningsblanketten kan enten sendes per. epost eller brev til tilrettelegger. Epost-adresse og postadresse er oppgitt i blanketten.

2: Gå inn på "Hendelser" og "Emisjoner/Tegning" 

3: Les nøkkelinfo under "Informasjon"

4: Klikk på selskapet under "Emisjoner og videresalg"

5: Fyll så inn postnummer og poststed på neste steg. Link til prospekt og tegningsblankett kommer opp. Det anbefales å lese prospektet så du forstår vilkårene for emisjonen

6: Klikk så på «fortsett» for tegning av aksjer elektronisk for privatperson. For manuell tegning på selskap og mindreårig trykk på «Tegningsblankett» og gå til steg 8

7. Viktig! Bestilling for privatperson

 • Velg den VPS-kontoen du ønsker å få de nye aksjene levert til under "Velg ønsker VPS-konto". Nordnet sine VPS-kontoer starter på 11710.
 • Trykk inn antall aksjer du ønsker å bestille. Du er kun garantert det du har tegningsrettigheter for, men ofte er overtegning tillatt for å prøve å få tildelt flere aksjer.
 • Tast inn bankkontonummer du ønsker at det skal trekkes penger fra ved betaling for emisjonsaksjene. Det er viktig at du registrer en konto du har i din dagligbank (ikke Nordnet).
 • Er det flere tilretteleggere kan du velge hvilken aktør du ønsker å få aksjene levert fra.
 • Aksjene blir normalt levert på VPS-kontoen du har valgt etter 1-2 uker. Se prospektet for mer detaljert informasjon om levering.

8: Fyll ut tegningsblanketten (selskap og mindreårig)

 • Skriv ut blanketten og fyll inn feltene/info 
 • Husk at du må ha gyldig LEI-nummer når du tegner på vegne av selskap
 • Signer dokumentet i henhold til firmaattest
 • Det er forskjellig hvordan de ulike tilretteleggerne ønsker at skjemaet skal sendes inn, men de fleste godtar at den er scannet inn og sendt på e-post.
 • Er du usikker på hvem som er tilrettelegger og hvor det skal sendes står dette i prospektet. Typiske emisjonsansvarlige/tilretteleggere er Arctic Securities, DNB, Carnegie.
 • Velg din Nordnet VPS-konto for levering av emisjonsaksjene.
 • Bankkontonummeret for konto for betaling må være en konto tilknyttet dagligbanken, og ikke kontoen i Nordnet. 

9: NB! Husk å ha (nok) penger på kontoen du har oppgitt at det skal trekkes penger fra.

 • Kontoen du registrerer må være en konto hos dagligbanken din, ikke Nordnet-kontoen.
 • Du må ha penger for tegningen med tegningsretter og evt. for overtegningen om dette er tillatt. 

10: Det er veldig viktig at du ikke selger tegningsrettene hvis du har tegnet aksjer, gitt at tegningsrettene er omsettelige. Har du ikke (tilstrekkelig) tilgjengelige rettigheter ved tegningsperiodens slutt kan du risikere å ikke få tildelt noen aksjer.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake