Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er tegningsretter?

​En tegningsrett er en tidsbegrenset og omsettelig rettighet til å kjøpe et antall aksjer i en emisjon, til en på forhånd fastsatt pris (tegningskurs) på en viss dato. Man kan få tegningsretter tildelt som aksjonær i et selskap, eller man kan kjøpe tegningsretter i markedet under tegningsperioden dersom de er børsnotert.

Dersom kursen eller forventningene om at kursen på moderaksjen stiger over den fastsatte tegningskursen, vil verdien av tegningsrettene også stige. Du kan velge å omsette tegningsrettene mens de er børsnotert, eller bruke dem til å kjøpe flere aksjer i moderselskapet.

Du kan kjøpe og selge tegningsrettene mens de er børsnotert. Legg ordren på vanlig måte. Ønsker du å tegne deg for aksjer/benytte deg av rettigheten, må du som regel svare aktivt på dette. Det er viktig å sette seg inn i hva som gjelder ved hvert tilfelle. Tegningsretter som ikke benyttes eller selges vil tas av børs og forfalle uten verdi etter fristen er gått ut.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake