Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan skjer valutaveksling ved handel i utenlandske fond med valutakonto?

Når du kjøper fond som handles i en annen valuta enn NOK, vil vi gjennomføre en automatisk valutaveksling for deg. Dette betyr at NOK alltid vil bli trukket fra kontoen din, uavhengig av om du har en tilgjengelig saldo i den utenlandske valutaen eller ikke. 

Det samme gjelder salg av andeler i fond som handles i utenlandsk valuta. Selger du for eksempel et svensk fond med verdi 5000 SEK kommer vi til å veksle for deg og sette inn tilsvarende beløp i NOK. 

Valutaspreaden, det vil si differansen mellom kjøp- og salgskurs, for automatisk veksling er 0,5 %. En spread på 0,5 % betyr et valutapåslag på 0,25 % av kursen ved en valutaveksling. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake