Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er viktig å vite om valutakonto?

  • Likviddager kan medføre at rente debiteres om du selger norske verdipapirer og kjøper utenlandske verdipapirer og veksler før likviddag eller omvendt.
  • Helligdager på enkelte markeder kan medføre forskjellig oppgjørsdager.  
  • Du kan minke valutarisikoen ved ikke å veksle etter kjøp av verdipapir i utenlandsk valuta. Les mer under punktet Valutarisiko.
  • Du kan maksimalt veksle et beløp som motsvarer fem ganger kontoverdien din.
  • En negativ saldo i en valuta medfører at den valutakontoen debiteres utlånsrente.
  • Kontoen i NOK kan ikke avsluttes.
  • Hvis du har aktivert en valuta og handler før du har vekslet blir du belastet med renter ettersom du ikke har hatt gjeldende valuta på kontoen. Eksempelvis hvis du handler en amerikansk aksje og har aktivert en USD-valutakonto, men ikke har vekslet. Da blir beløpet du handlet for trukket i USD, og du får negativ saldo på din USD-konto, selv om du har NOK på kontoen din. 
  • Oppretter du en valutakonto etter gjennomført handel innenfor samme børsdag kan handelen trekkes fra din valutakonto i den aktuelle valutaen. 

 

Mer informasjon finnes i Allmenne bestemmelser for Aksje- og fondskonto avsnitt C og D som du finner på skjema siden. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake