Weight Watchers (WTW) faller 35 % – jeg øker min posisjon

Et av selskapene i porteføljen min, Weight Watchers (WTW), falt 35 % på fredag. Selskapet utgjør rundt 8, 5 % av min portefølje og fallet førte til at min portefølje falt 4 %. Det er sjelden kost. Jeg benyttet muligheten til å øke min andel i selskapet og kjøpte nye aksjer til kurs $ 11, 85. Som Buffett har uttalt: «Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful».

Jeg kjøpte mine første aksjer i selskapet til 32,45 dollar i desember 2013. Videre har jeg økt beholdningen ved 21 dollar, 17 dollar og i dag til under 12 dollar. Ergo, jeg har brukt fallende kurs til redusere gjennomsnittskursen. Mange mener man skal “cut your losses” og «never catch a falling knife». Det tar tid før fundamentale verdier får spille ut. Det kan ta 1 år, 3 år eller 5 år. Så lenge det ikke er endringer i selskapets posisjon som endrer tanken bak investeringen, så ser jeg ingen grunn til å selge et selskap.

Jeg setter ikke et likhetstegn mellom utvikling i aksjekurs og risiko, slik man gjør innen akademia. I akademisk forstand så gir store svingninger i aksjekurs større risiko, såkalt høy beta. I mine øyne så tilsvarer ikke slike svingninger i aksjekurs det samme som risiko. Over tid derimot, så vil aksjekursen reflektere de underliggende verdier i selskapet. I det kortsiktige bildet kan imidlertid markedet overreagere, både i positiv og negativ forstand. Det er ofte i slike tilfeller, hvor selskaper står ovenfor kortsiktige problemer, at man kan gjøre gode investeringer. Som en langsiktig investor, så er det vesentlig å analysere selskapsspesifikk risiko. Det er selskapsspesifikk risiko som utgjør en trussel mot en investering. Ikke kortsiktige kursfall. Men jeg innrømmer at slike kursfall får en til å revurdere investeringstesen. Man sjekker på nytt sitt grunnlag for investeringen og vurderer om det har skjedd noen forandringer i selskapsspesifikk risiko. Så lenge det ikke er forandringer i de underliggende fundamentale driverne for selskapet så velger jeg å beholde selskapet i min portefølje. Jeg sover derfor fortsatt godt om natta, selv om WTW så langt har gitt meg et stort papirtap.

Jeg vil her ta for meg hvorfor jeg mener WTW fortsatt er en god investering. Det er noen viktige momenter man må tro på og vurdere:

  • At de kan betjene gjelden på 2,4 milliarder dollar.
  • At snuoperasjonen vil fungere og selskapet kan komme tilbake til tidligere nivåer med topplinjevekst
  • At problemene er kortvarige og skyldes en midlertid nedgang som følge av populariteten til gratisapper og en markedsføringsbom til WTW.

Tesen bak investeringen i WTW

Weight Watchers er, som tre av mine andre investeringer, hentet fra nyhetsbrevet Singular Diligence. De andre er Progressive, som er omtalt her ved en tidligere anledning, John Wiley & Son og Babcock & Wilcox. Disse 4 investeringene utgjør 81 % av min totale portefølje. Av disse utgjør Weight Watchers den minste andelen.  Hvis dere vil lese en utfyllende beskrivelse investeringstesen bak investeringen i WTW, så kan jeg anbefale Geoff Gannons bloggpost om selskapet. Den finner du her. Jeg har egentlig ikke så mye å tilføre til de 63 sidene med notater som beskriver tesen. For de som er interessert, burde man lese det Gannon og Hoang skriver om WTW. Det oppsummerer det meste. Jeg skal allikevel ta for meg hovedmomentene i rapporten til Singular Diligence og hvorfor jeg fortsatt er investert i selskapet.

Weight Watchers er et ledende internasjonalt brand innen slanking. For amerikanere så har WTW det sterkeste brandet innen slanking. De organiserer gruppemøter hvor man har en tilnærming om at medlemmer skal spise sunnere, telle kalorier, følge med på vektnedgang og gi støtte og press for å klare mål. Det blir litt som AA-møter for overvektige. Dette gjør at WTW fungerer. Og den viktigste faktoren for at folk kommer tilbake til Weight Watchers er at andre medlemmer “verver” nye medlemmer og har en effekt av kurset. Omtrent 60-70 % av medlemmende velger selskapet på grunn av muntlig anbefaling. Weight Watchers møtevirksomhet har en sterk merkevare. De har en helhetlig tilnærming til slanking, og de kan endre og justere programmene over tid etter etterspørsel fra kundene. Dette er en fordel.

I de senere år har selskapet blitt utfordret av gratisapper som man kan bruke ved ønske om vektnedgang. Den viktigste styrken til disse er at det er gratis. Det første spørsmålet man må tenke over er om slike apper har den samme holdbarheten som WTWs brand? Det er usikkert, fordi vektreduksjon handler om mer enn bare tall, overvåkning og den kortvarige interessen som en app skaper. For mange med vektproblemer er det dypere psykologiske faktorer som er viktige.

Kan en app løse slike problemer?

Jeg tror ikke det. Apper har ikke den samme effekten som 8-9 måneders program med WTW. Apper er en suboptimal løsning for å løse slike dype, psykologiske faktorer som er knyttet til vektnedgang. Det har ikke tilstrekkelig effekt til å skape varig vektnedgang. Den største styrken til slike apper er at de er gratis, men hvis man virkelig vil ned i vekt, så vil ikke en app være tilstrekkelig. Det er ikke sikkert WTW og apper en gang konkurrerer om de samme kundene. Fordi de som går på WTWs møter og prøver deres onlineprodukter har virkelig et ønske om å gå ned i vekt. For slike personer er WTWs løsninger mer holdbare, og for de aller fleste vil derfor WTWs løsninger være nødvendig.

En investering i WTW avhenger derfor om du tror trusselen fra slike apper er kortvarig eller vedvarende.

Selskapet har historisk produsert store mengder fri kontantstrøm

De har en sterk historie for å produsere fri kontantstrøm. Pengene har strømmet inn i selskapet.  Gjennomsnittlig kontantstrøm de ti siste årene har vært 252 millioner. Utfordringen er at selskapet har problemer på topplinjen, noe som slo ut i resultatet som ble lagt frem på fredag. Dette slår nå for full kraft gjennom resultatregnskapet, og har medført at selskapet guidet en inntjening på 0.40 – 0.70 cent per aksje i inntjening for 2015. For 2014 var tilsvarende sum rundt 2 dollar per aksje. Salgsinntektene falt 10,4 % fra Q4 2013 til Q4 2014, som skyldes lavere medlemstall. EBITDA var rundt 547 millioner dollar i 2012. For året 2014 ble beløpet 338 millioner dollar. Nedgangen i EBITDA har ført til at gjeld delt på EBITDA har økt fra 4,7 til 6,1. Og her er kommer punkt nummer 2 som er viktig vedrørende WTW, nemlig gjeldsbelastningen. Selskapet har 2,4 milliarder dollar i gjeld, fordi Artall har tatt opp masse gjeld for å kjøpe tilbake egne aksjer og utbetale utbytte.

Selskapet kommer under press på grunn av fall i antall medlemmer. Mye av dette kan skyldes problemer med markedsføringen. Bransjen er avhengig av markedsføring for å skille seg fra andre alternativer. Selskapet har hatt utfordringer når det gjelder å distansere seg fra andre produkter. Det er her WTW har bommet. Ledelsen har imidlertid erkjent problemet og jobber med å snu dette. De har fokus på å bygge helhetlige programmer, som kan styrke seg over tid. WTW er ikke et kortvarig blaff, som mange andre dietter. De har en sterk merkevare og en god historie vise til.

Selskapet fungerer i praksis som et børsnotert leveraged buyout. PE-fondet Artall eier 52 % av aksjene i selskapet og styrer gjeldsbelastningen og kapitalallokeringen etter eget forgodtbefinnende. Dette innebærer at selskapet tar opp mye gjeld, for deretter å kjøpe tilbake egne aksjer og betale utbytte. De tar ut cash nå, på bakgrunn av fremtidig kontantstrøm. De låner opp, kjøper tilbake aksjer og betaler ned gjeld. Ergo, selskapet blir styrt av en dominerende eier. Dette er noe jeg liker. Dette har også medført at selskapet nå møter problemer, fordi det har vært en nedgang i fri kontantstrøm som en følge av bommen i markedsføringen.

WTW har stor gjeld, vil de klare å betjene denne?

De har 300 millioner dollar til forfall i april 2016. De har allerede 300 millioner i cash på balansen ved utgangen av 2014, og har derfor tilstrekkelig penger til å møte denne lånefasiliteten. Videre har de også et lån som utløper 2. april 2020, som utgjør 2,1 mrd dollar. Dette er 5 år til. Mye kan skje på fem år. Ledelsen kutter kostnader og jobber mot å få selskapet tilbake til normal inntjening. WTW er derfor en snuoperasjon. For å investere i WTW må man ha tro på at ledelsen kan klare å snu selskapet. Selskapet har en langsiktig tankegang og virker å være klar over hvordan de skal komme tilbake til mer normal inntjening. Problemet er at endringene tar lenger tid enn først antatt og fører til at ledelse guider svakt for 2015. Det er dette markedet straffer selskapet for.

Fordelen er imidlertid at selskapet kan snu dette i løpet av 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019, før lånefasiliteten på 2,1 mrd forfaller. De har dermed 5 forsøk på å snu selskapets situasjon. Det er viktig å bemerke at WTW har et sterkt brand i USA og lånebetingelsene innebærer ikke at selskapet må opprettholde noen finansielle ratios. For meg virker det som markedet svartmaler og ser kun på 2015 og 2016. Derfor er markedet særdeles pessimistisk.

Jeg tror EBITDA og fri kontantstrøm kan komme tilbake til normale, høye nivåer innen 2018-2019. Folka bak Singular Diligence har en egen seksjon for gjeldsbelastningen i notatene som jeg lenket til. Dette er helt sentralt. For, tror man reduksjonen i medlemstall er en varig endring i konkurransesituasjonen til WTW, som skyldes at folk i større grad vil bruker apper, så holder ikke WTW som investeringscase. Da snakker man om en varig trussel mot forutsigbarheten og holdbarheten til WTWs brand og forretningsmodell. Jeg tror imidlertid at markedet overdriver og at selskapet vil komme seg ut av denne nedgangen i medlemstall, fordi jeg tror på caset til Singular Diligence. Markedsføring er en stor del av WTWs utgifter og er viktig for å distansere seg fra andre slankeløsninger. WTWs problemer  har i større grad vært utfordringer i forbindelse med markedsføringen, i kombinasjon med høy gjeldsbelastning.  Og WTW har vært i slike sykliske nedganger tidligere.

Videre så skal det nevnes at fedme er et økende marked og trenden er sterk. Vi blir stadig fetere. Slikt sett så er WTW et sterkt brand posisjonert i en megatrend. Jeg tror på at dette er kortvarige utfordringer, som skyldes tung gjeldsbelastning, et kortvarig blaff fra gratisapper og en bom imarkedsføringen. Fordi apper har kortvarig tiltrekningskraft. Se på Farmville, Candy Crush Saga, Wordfeud og Angry Birds. I 2018-1019 vil ikke vektreduksjonsapper, som MyFitnessPal ha den samme tiltrekningskraften. Mange vil kanskje være uenig i sistnevnte, fordi det er blitt en så viktig del av vår hverdag. Men en app vil ikke være tilstrekkelig for de aller fleste for å løse vektproblemer. Fordi vektnedgang er sammensatt. Og det er derfor WTWs forretningsmodell er levedyktig. Det fungerer. Og de har overlevert slike kortvarige trusler tidligere, som Atkinsdietten.

Konklusjon

Markedet priser inn at det er langvarige og vedvarende problemer. Det endelige spørsmålet blir dermed om WTW kan gjenopplive sitt brand. Jeg tror de kan det. Poenget her, er at markedet ser 1 og 2 år frem. De tenker at inntjeningen vil være svak for 2015 og 2016. Men hvis man ser lenger frem. Mot 2018-2019, så tror jeg WTW kan få tilbake topplinjevekst og generere en sterk fri kontantstrøm, slik selskapet har gjort tidligere. Det svir imidlertid å vedde mot markedet, for alle andre skriker at du tar feil. Ledelsen virker å være klar over hva som skal til og de har et sterkt PE-fond i ryggen. Hvis selskapet kan få en ny oppsving i inntjening så vil kursen komme etter.

Jeg kjøpte mine første aksjer til 32,45 dollar. Jeg har økt for hvert dramatiske fall og økte sist under fallet på fredag. Jeg tror WTW vil klare snuoperasjonen, overleve og kan få en ny oppsving i medlemstall, salgsinntekter, EBITDA og fri kontantstrøm. Det tar tid før slike endringer spiller ut. Det tar tid før fundamentale verdier påvirker aksjekursen. De største mulighetene innen investeringer byr seg ofte når sterke brands møter kortsiktige problemer. Jeg akter derfor å være tålmodig, selv om markedet skriker at jeg tar feil.

Forresten: ønsker du å følge min portefølje, kjøp og salg, så kan du følge meg på Shareville. Mitt profilnavn er: Robin_Øvrebø.

Disclosure: Jeg eier selv aksjer i Weight Watchers (WTW)

 

 

 

 

Robin Øvrebø
Robin Øvrebø
Langsiktig, verdiorientert investor

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
10 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
01.03.2015 21:35

Umulig å være positiv til en aksje som har falt med 60% på 3 måneder og 47% på et år, men du velger å kjøpe enda mer for å dra gjennomsnittskursen ned? Klassisk. Den første nybegynnerfeilen er jo at man ikke tar i bruk stoploss. Skjønner ikke hvordan det er mulig å ikke ha stopp loss rett under et støttenivå eller ikke ha trailing stop loss. Det er fult mulig å sette stopp loss på nivåer som gjør at aksjekursen fortsatt får bevegelsesrom. Nordnet har ikke mulighet til å sette stoploss på amerikanske børser, men du kunne lett ha hatt… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
01.03.2015 22:09

Hei, rlasse. Takk for tilbakemeldingen. Setter pris på det, fordi det får en til å tenke gjennom sine egne investeringer. Jeg tror kanskje vi har ulik tilnærming til investeringer i aksjer. Det virker som du benytter deg av teknisk analyse. Jeg benytter meg av fundamental analyse. Derfor har vi nok et ulikt utgangspunkt for å investere i aksjer. Du skriver at jeg: 1. Burde bruke stoploss 2. At jeg sitter i et synkende skip Punkt 1: Stoploss har, for meg, ingen mening. Jeg investerer som en langsiktig bedriftseier og det innebærer at jeg vurderer den underliggende virksomheten, ikke aksjekursen som… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
04.03.2015 15:01

Hei Robin, Har stor sans for til din tilnærming til aksjer/verdiinvestering. Leste også analysen din av Medistim, som fikk meg til å tenke to ganger og gjør at jeg foreløpig ligger på været. Takker for det 🙂 I forhold WTW er jeg usikker. Det lukter gode muligheter når et så godt etablert selskap ligger nede. Men mitt spørsmål er om ikke tiden har løpt fra WTW? Er ikke brandet blitt noe traurig? Det er godt mulig at dagens gratisapps er et blaff, men ingen har gitt dette et skikkelig forsøk. Flere teknologigiganter satser nå hardt på “wearable technology”. Jeg ser… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
04.03.2015 20:00

Hei Mads_S Takk for hyggelig tilbakemelding. Setter pris på det. Dette svaret ble litt lenger enn planlagt, men spørsmålet ditt var så viktig, at det kan ses på som en forlengelse av innlegget. Jeg mener selv at langsiktige investeringer i kvalitetsselskaper til en fornuftig pris er det som er det som gir størst trygghet og best mulighet for positiv avkastning, for meg. Det er den strategien jeg forstår og synes er mest fornuftig. For meg er det den som er enklest å sove med om natten også. Så jeg er, som du sikkert har forstått, inspirert av Warren Buffett, Graham,… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
05.03.2015 10:33

Hei igjen Robin,

Takk for fyldig svar og linken. Ser frem til Gjensidige analysen.

Som evig teknologioptimist tror jeg dette blir en snuoperasjon under svært vanskelig forhold, og at teknologien vinner. So I’m out.

Men det er få ting som er så bra som de som går motstrøms og tjener gode penger på det – med det som kreves av tålmodighet og is i magen mener jeg det kan likestilles med arbeidsinntekt. Så jeg håper WTW går en kule varmt. Skal følge med 🙂

Mvh
Mads

Gjest
Gjest
16.03.2015 22:05

Hei, flott at det finnes noen norske value investorer også. Virker som ytterst få skal jeg tro når jeg leser rundt på diverse forum.
Jeg har på langt nær satt meg så mye inn i selskapet som du, men jeg er skeptisk til WTW. Tror ikke dette fenomenet kommer til å vare og at det blir stor konkurranse fra andre. Men det er bare magefølelsen min da, og jeg blir nok påvirket av det drastiske kursfallet de siste årene.

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
19.03.2015 17:59

Hei. Jeg skjønner skepsisen til WTW og jeg har jo redegjort for hvorfor jeg mener selskapet kan snu det. Jeg skal ikke gå noe mer inn på det. Jeg mener at det er WTW som har det sterke brandet her, og de kan bruke det til å fornye seg. Kan wearables virkelig få overvektige ned i vekt? WTW har en helhetlig tilnærming og at det er dypere psykologiske faktorer som må adresseres. For personer som har veldig overvektige, så har det en beviselig effekt. En app klarer ikke det. Ikke et wristband med bevegelsesmønstre heller, vil jeg påstå. Hele markedet… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
19.03.2015 19:07

Jeg kan tenke meg det svir litt. Jeg kjøpte vale på rundt 10 og nå er den rundt 5. Så skjønner den. Uansett ønsker deg lykke til!

Gjest
Gjest
04.07.2015 12:17

Har holdiningen din til WTW endret seg siden sist? Eller har du fortsatt tro? Er du bekymret for at gjelden er større enn total assets?

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
04.12.2015 16:20

Hei Trond. Denne kommentaren har jeg ikke sett før nå. Holdningen til WTW har ikke endret seg, så investeringstesen, slik den var i mitt opprinnelige innlegg, er den samme. Jeg tror businessen til WTW har nådd sitt low point. Herfra kan det bare snu. Selskapet har også guidet medlemsvekst allerede fra 4 kvartal, så jeg tror at med Oprah på laget og nye programmer, så vil selskapet ta seg opp. Men de har mange medlemmer de kan trekke på, som vil reaktivere sine medlemskap. Husk at mange av WTWs medlemmer er kvinner i 50-årene. Oprahs involvering appellerer til disse. Jeg… Les mer »