Gå til hovedinnhold

Vil 2024 også overraske på oppsiden? Fortsatt moment for nordiske renter.

Ved inngangen til 2023 var mange eksperter i markedet enige om at resesjonen var nær. Likevel steg Oslo Børs ca. 10% i 2023. Globale aksjer steg ca. 27% målt i norske kroner.

Aksjemarkedet ga investorene mye å bekymre seg for gjennom fjoråret. Med fasiten i hånd har markedet, enn så lenge, klart å navigere mot en myk landing i økonomien. Står vi fortsatt med undervurderte og attraktive norske aksjer inn i 2024?

Det var ikke bare i aksjemarkedet investorer fikk godt betalt. 2023 ga et sterkt «comeback» for rentefond. Våre nordiske investment grade fond steg mellom 6% og 7,4% i fjor. På slutten av året har markedet sendt lange renter kraftig ned, som var bensin på bålet for avkastningen i obligasjonsfond med lang rentedurasjon. Alfred Berg Nordic High Yield steg 13,2% i fjor og var fondet som gav best avkastning i 2023 av våre rentefond. Vil nordisk høyrente også være et godt alternativ gjennom 2024?

Hva er nå status på yieldnivåene i rentefondene inn i det nye året? Vil renter som aktivaklasse fortsette å gi aksjer solid kamp om oppmerksomheten fremover? I opptaket fra webcasten 4. januar prater våre forvaltere Morten Steinsland og Leif Eriksrød om hva som vil drive markedet og hvordan vi posisjonerer oss i våre aksje og renteporteføljer fremover.

Under ser du en oversikt over yield, rente og kredittdurasjon, samt spread i våre rentefond.

* Yield er beregnet basert på forward rentekurver. Det innebærer at sammenligning på tvers av fond med ulik karakter, som eksempel løpetid eller investeringshorisont, kan være misvisende. Yield vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
* * Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer