Fondsfinans Utbytte

Norge
Utvikling 1 år-
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (2.6.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
10341.72 NOK
Dagens kursendring
+ 1.48 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.2 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
Fo
Fondsfinans Utbytte

Fondsfinans Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte (etter forvalters vurdering). Forvaltningen preges av høy aktiv andel, langsiktighet og en tydelig verdiorientering. Fondsfinans Utbytte vil passe langsiktige investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010860349
Kategori
Norge
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
12. september 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Harald Berge
Forvaltet fondet siden
12. september 2019
Fondsfinans Kapitalforvaltning ASAHaakon VII s gate 20110 Oslo
+47 23 11 30 00http://www.fondsfinans.no
Aksjer
97.4 %
Kort rente
2.6 %

Største regioner

Europa ex. Euro 94.3 %
Eurosonen 4.0 %
Storbritannia 1.7 %

Største bransjer

Finans
22.7 %
Forbruksvarer
20.8 %
Industri
13.9 %
Kommunikasjon
9.5 %
Olje & Gass
8.8 %
Teknologi
8.7 %