Gå til hovedinnhold

This time it’s different

Overskriften er kjent for å være blant de dyreste ordene i Finans når de uttales av entusiastiske aksjekjøpere. Historien  gjentar seg, og ubalanser vil rettes opp over tid. Samtidig har historiske sammenhenger også sine årsaker, og over tid kan forutsetningene for disse endres, svekkes eller brytes. Ser vi dette nå i prising mellom aksjer og råvarer?

Finans-ringrev og hedgefondforvalter Peter Warren påpeker i et interessant innlegg gjengitt på Nordnetbloggen at spriket mellom prisingen av verdens aksjemarked og verdens råvarer nå er på et ekstremt nivå. Som figuren fra innlegget viser har spriket kun vært større i 11% av tiden siste 21 år. Pendelen er med andre ord dyttet meget langt i en retning. Er det opprettholdbart?

Råvareindeks vs verdens aksjemarked. Kilde Bloomberg, via Peter Warren

Dette er et godt og fornuftig innspill, og jeg ser ikke bort ifra at han i tiden fremover får rett gjennom at «gapet» mellom prising av råvarer og prising av aksjer kommer til å tettes.

Det har i det lange løp vært en naturlig sammenheng mellom oppgang i verdensøkonomien, stigende aksjekurser og stigende råvarer. Økende forbruk i verden har rett og slett krevd flere ressurser (råvarer) og har (som oftest) gitt økt inntekt hos de børsnoterte bedriftene, som så får stigende aksjekurser.

Allikevel klarer jeg ikke helt å fri meg fra tanken om at det i det kanskje er en del annerledes denne gangen. Koblingen er åpenbart der, men jeg tror den er svakere enn før.

Økningen i verdens forbruk er trolig mindre ressurskrevende

Tjenestesektor dominerer nå fysisk produksjonssektor, og dette krever færre råvarer. Digital tjenesteproduksjon har samtidig sterkere vekst enn fysisk tjenesteproduksjon, som igjen har sterkere vekst enn fysisk vareproduksjon. Eksempel: Før ble trær hogget og energi brukt for å lage og distribuere en bok. Nå laster du den digitalt ned fra Amazon. Ekstrakost ved å levere til 1 eller 10 eller 1000 ekstra kunder er nærmest null. Å kunne øke inntekter uten at det krever flere ressurser er en drøm for selger.

Selskaper som leverer ikke-fysiske varer og tjenester dominerer aksjemarkedet (se figur). Disse representerer overnevnte type selskaper og kan vokse videre uten å legge beslag på mye mer råvarer.

Sektorfordeling S&P 500. Lite råvaresensitive sektorer er market med rødt.

Et viktig element er også at verdens produksjon av fysiske varer er blitt mer ressurseffektiv. Dette er en naturlig kraft i økonomien, gjennom at man stadig søker å redusere kost. Etterhvert som produksjonskapasitet bygges ut vil enhetskostnaden på produksjonen også komme ned. Nye produksjonsmetoder og ikke minst substitusjon til andre råvarer (f.eks. kompositt-materialer) er også en faktor. Ny teknologi (som fracking innen olje) kan endre dynamikken i markedet. Samtidig er det også slik i mange tilfeller at råvarer det er mangel på blir stadig dyrere å utvinne. Dette er effekten som Warren påpeker i sitt innlegg, men hvilken kraft som er størst er vanskelig å si.

Enda en faktor er at etterhvert som man har produsert mye vil “installert base” dvs mengden av allerede produsert materiale vokse. Dette gjelder både materialer som kan resirkuleres (stål, aluminium, papir etc) og allerede bygget fysisk kapasitet (veier, flyplasser, boliger).

Førstnevnte begrenser noe av behovet for nye råvarer i produksjon, og sistnevnte begrenser behovet for nybygg. En viktig faktor særlig for sistnevnte er også forventet befolkningsutvikling i de utviklede landene. Ser man på grafikk fra OECD (under) er befolkningen i de yngre aldersgruppene faktisk ventet å falle. Det er disse som representerer behovet for nye hus, veier, flyplasser og havner.

Man trenger rett og slett ikke å bygge mer når man har det allerede.

Befolkningssammensetning OECD nå og ventet i 2050. Kilde: OECD.

Blir vi noe klokere av dette?

Oppsummert vil jeg for min del si at Warrens argument er godt og fornuftig og belyser den historiske sammenhengen som åpenbart har vært reell. Selv tror jeg sammenhengen fortsatt er der, men er svekket av faktorene jeg har ramset opp (og sikkert flere). Virkelighetens verden er ikke svart-hvitt, men en variant av gråtoner. Det er også slik at historien ikke nødvendigvis gjentar seg 100%, men at hendelsesforløp gjerne “rimer” på hverandre. Hva som blir utslagsgivende vil tiden vise.

Som gammel trader syns jeg absolutt at tilsynelatende ubalanser som dette er meget interessant å observere. De kan imidlertid opprettholdes lenge og timing for å ta posisjoner er derfor viktig. Jeg vil selv vente med å selge aksjer og kjøpe råvarer til jeg ser tekniske tegn på trendvending i begge. Om man ikke har veeeldig mange milliarder å flytte på er det ikke noe problem å komme seg inn eller ut av likvide poster for å spille på et slikt scenario.

Inntil videre vil jeg uten bekymring ri det jeg ser som et historisk bullmarked i særlig det amerikanske aksjemarkedet og US Dollar.

Kilde for toppbilde: Wikimedia Commons, Chicago Board of Trade

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine anbefalinger på investoradferd. For alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter@KarlNordnet

Bør noen du kjenner også lese dette innlegget? Bruk linkene under for å dele det videre.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer