Slik sparer du som de rike

Den som sparer – han har, heter et av mange gamle norske ordtak om sparing. Men hva kan du gjøre for å få mest mulig ut av sparingen din, og hva bør du tenke på før du setter i gang? Ved å lære av de som allerede er rike kan du med enkle grep sette opp god langsiktig fondssparing.   

I sommer har CNN Money utført en stor undersøkelse over hva slags adferd som kjennetegner personer som har blitt rike. Bortsett fra personlige egenskaper som entreprenørånd og stor arbeidsinnsats er det er par fellestrekk ved rike personer som direkte knytter seg opp til sparing. Det ene er nøysomhet. Det er rett og slett ikke mulig å bygge opp en formue dersom man hele tiden bruker opp alt man tjener.

Et annet fellestrekk er at de som forvalter større formuer generelt har risikovilje, men ikke er impulsive med formuen. De har som regel en bredere plassering på størstedelen av sin kapital og en mye lengre tidshorisont i sine investeringer enn det folk vanligvis har.

Kan man lære noe av dette? Ja, åpenbart. Denne måten å investere på er lett å kopiere for noen og enhver og dette vil kunne få stor betydning for resultatet av din egen sparing.

Nøysomhet betyr at man faktisk må spare, og at oppmerksomhet om kostnader er viktig. Formuesbygging kommer ikke bare an på hvor mye du tjener, men hvor mye du sparer. Kom i gang så tidlig som mulig og spar så mye du klarer. Beløpet vil variere gjennom ulike faser i livet, men man kan alltids spare noe.

Den andre lærdommen er at man må være langsiktig i sparingen, og plassere kapitalen der den kan forventes å gi best avkastning. Dette betyr i klartekst at pengene må settes inn i produktiv virksomhet gjennom at de investeres i næringslivet, og det er jo nettopp dette aksjer er. Aksjefond er en enkel og kostnadseffektiv måte å delta i dette på.

Spar smart – penger spart er penger tjent

Rådene under publiserte jeg denne uke i magasinet til Norsk Familieøkonomi, en organisasjon som i en årrekke har bidratt til å gjøre nordmenn mer pris- og kostnadsbevisste. Dette er ikke minst viktig ved langsiktig sparing, der penger spart (på kostnader) virkelig er penger tjent. Det er viktig at så mye som mulig av kapitalen du skal spare jobber for deg og ikke tas av andre på veien. Følgende tips er verdt å ta med seg:

1)    Spar fast månedlig, og trekk pengene ut fra konto samme dag som du mottar lønn. Dette er mye bedre enn å vente til måneden er slutt og spare det som eventuelt er igjen. Juster sparebeløpet opp eller ned etter hva du har kapasitet til, men spar alltid noe. Får du større beløp tilgjengelig av og til, så sett de også til langsiktig sparing.

2)    Pass på at selve sparingen skjer kostnadseffektivt. Unngå eller minimerer gebyrer for overføring av penger, og spar i fond som ikke har noen tegningskostnader slik at det fulle beløp går til sparing.

3)    Spar gjerne på en måte som innebærer utsatt skatt. Ved å ikke beskatte gevinstene underveis vil man over tid få en kraftig rentes-rente gjennom at hele kapitalavkastningen forrentes videre. Jo lengre tid man sparer jo større blir betydningen av dette. De med store formuer oppretter gjerne investeringsselskaper for å nyte godt av denne effekten, men det er også mulig å gjøre dette for privatpersoners langsiktige sparing. Nordnet tilbyr en kontotype som heter Investeringskonto Zero der gevinster ikke beskattes før penger tas ut fra kontoen, og det koster ikke noe å opprette eller ha en slik konto. Flere andre banker har kommet etter med liknende produkter, men husk å se på prisene. Det er slett ikke alle som er kostnadsfrie.

4)    Sjekk kostnadene på fondene du kjøper. Vi i Nordnet har fjernet kostnadene ved kjøp og salg av fond, men de fleste fond har årlige kostnader for forvaltning av pengene dine. Ofte kan det være klokt å velge indeksfond med lave kostnader, dersom ikke man finner en forvalter som klart forsvarer sine kostnader gjennom å stadig levere bedre avkastning enn markedet forvalteren måles mot.

 

Hvordan velge riktige fond?

Igjen kan man lære noe av de allerede er rike og forvalter store formuer. I følge undersøkelsen til CNN Money plasserer disse pengene bredt og med lang tidshorisont. Dette er fornuftig opptreden som man med fordel kan kopiere. Mitt råd er å bruke minst mulig tid på å prøve å forstå kortsiktige markedssvingninger eller på å plukke spesifikke enkeltinvesteringer. Spar jevnt og langsiktig i gode brede fond.

Med brede fond mener jeg fond som dekker hele verden, eller som investerer i de største og mest utviklede kapitalmarkedene. Det er ganske enkelt der man lettest finner de mest veldrevne globale bedriftene. Eksempelvis kan man si at selskapene som inngår i den amerikanske S&P 500 indeksen kanskje er store og kjedelige, men dette er bedrifter som leverer god avkastning på sin egenkapital år etter år.

Et fornuftig utgangspunkt er å derfor å plassere mesteparten av kapitalen i et eller flere fond som investerer globalt eller i brede markeder som Nord Amerika, Europa eller Norden. Ønsker du mer spenning så plasser en liten bit (max 1/3) i smalere fond som f.eks. følger enkeltbransjer.

En av verdens rikeste mennesker, forvalteren Warren Buffet (85) sa nylig følgende om hvordan han ønsket at hans kone skulle forvalte deres formue når han en eller annen gang gikk bort: «Plasser 10% i kortsiktige statsobligasjoner og 90% i et lavkost S&P 500 indeksfond».

Klarere kan det ikke sies.

Andre innlegg om dette temaet:

Bildet øverst er fra medlemsmagasinet til Norsk Familieøkonomi.

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine anbefalinger på investoradferd.

For alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter: @KarlNordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer