Gå til hovedinnhold

#pengepodden – Rentene er på vei opp – hvilke rentefond bør du kjøpe?

I denne #pengepodden-episoden har Bjørn Erik besøk i studio av Cathrine Foyn, renteforvalter i Arctic Asset Management. Tema er renteutviklingen, inflasjon og rentefond som alternativ til sparekonto i bank.

Arctic har to rentefond på Nordnets plattform: Arctic Return, som er et obligasjonsfond med kort rentebinding, og Arctic Nordic Corporate Bond, som er et high yield rentefond som investerer i selskapslån med lavere kredittkvalitet.

Forskjellen på de ulike rentefond-kategoriene diskuteres:

  • Pengemarkedsfond investerer i rentepapirer med gjenstående rentebinding på mindre enn ett år, og har som regel lav risiko.
  • Obligasjonsfond investerer i mer langsiktige rentepapirer, med bindingstid over 1 år. Man deler gjerne inn i korte og lange obligasjonsfond, hvor korte obligasjonsfond investerer i obligasjonslån med 1 til 3 års rentebinding. Lange: Over 3 år.
  • High yield rentefond investerer i rentepapirer med lavere kredittkvalitet og høyere forventet avkastning. Stort sett kort rentebinding.

Hvordan påvirker økt inflasjon og høyere renter verdien på rentefondene?

(fra 15:24) Inflasjonen over hele verden har gjort et kraftig hopp gjennom 2021, og fortsatt inn i 2022. USA rapporterte om hele 8,5 % inflasjon i mars. I Norge var KPI 4,5 % i mars. Forklaringen er hovedsakelig stigende priser på energi, råvarer og matvarer.

Med en bankrente på 1 %, som er en vanlig rente på høyrentekonto i bank i dag, og en inflasjon på 4 %, gir den en negativ realrente på 3 % – det vil si pengene faller i verdi med 3 % på ett år. Dermed kan rentefond være et godt alternativ til bank.

Cathrine forteller om at mange norske banker har begynt å bruke NOWA (Norwegian Overnight Weighted Average) som referanserente på lån til bedriftsmarkedet, mot tidligere NIBOR-renten Norwegian Interbank Offered Rate. NOWA ligger p.t. på 0,75 % og NIBOR 3 måneder ligger på 1,2 %. Her bør bedriftskunder passe på, slik at de får en like høy innskuddsrente og lånerente som før omleggingen.

Bjørn Erik og Cathrine diskuterer hvordan de ulike rentefondene vil utvikle seg dersom rentene stiger i tråd med Norges Banks renteprognose – som tilsier en styringsrente på 2,5 prosent ved utgangen av 2023.

Cathrine forteller videre om innholdet i Arctic Return og Arctic Nordic Corporate Bond og hvordan hun jobber som renteforvalter. De to rentefondene har lånt ut penger til rundt 100 ulike selskaper (utstedere). Hun lister opp de største utstederne i Arctic Return, som inkluderer Nordea, Sandnes kommune og Stolt Nielsen. I Arctic Nordic Corporate Bond er de tre største utstederne Stolt Nielsen, Ship Finance og Wilh. Wilhelmsen.

Spørsmål fra lytterne

(fra 37:03) I siste del stiller Bjørn Erik en del spørsmål fra lytterne. Skeptical Investor spør om at de varslede rentehevningene fra sentralbanken allerede er priset inn i obligasjonskursene eller ikke.

Nicolai spør om rentesettingen til Norges Bank. @Pervorisk spør om hvorfor det ikke finnes et 20 til 30 års statsobligasjonsfond i Norge. Til slutt får du høre om hvordan Cathine selv har investert sine sparepenger.

Abonner via RSS

Abonner via Acast

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer