På veien mot Transparent Banking Step 4: På denne måten handler Nordnet-ansatte verdipapirer

Fredrik Ryd, Compliance Officer, Nordnet

Jeg jobber som Compliance Officer i Nordnet, og er en av dem som passer på og sørger for at vi følger reglene for finansielle intuisjoner. Jeg vil bidra på bloggen med å fortelle om reglene vi har for de ansattes egne verdipapirhandler. Siden Nordnets konsesjoner som vedipapirforetak er gitt av Finansinspeksjonen i Sverige er det de svenske reglene fra Fondhandlerforeningen som bestemmer dette. Reglene er laget slik at alle deres medlemmer skal ha samme minimumsregler, og for at alle skal oppfylle kravene som stilles i «Lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter».

Hvorfor reglene finnes

Formålet med reglene er at kundene skal kunne stole på at ansatte hos verdipapirforetak ikke misbruker informasjonen de har om børsnoterte selskaper eller kunders handler til vinning for egne investeringer. Dette fordi personer som jobber i et meglerhus eller verdipapirforetak kan sitte på informasjon som andre investorer ikke har.

30 dagers regelen

Er du ansatt i Nordnet må alle investeringer du gjør ha en minimum investeringshorisont på 30 dager. Du kan ikke selge før etter 30 dager hvis du har gevinst på investeringen. Har du derimot tap kan du derimot selge før det har gått 30 dager. 30 dagers regelen reglene gjelder også for nærstående til alle ansatte i Nordnet. Med nærstående menes for eksempel samboer, ektefelle eller mindreårige barn. Alle Nordnet ansatte og nærstående må løpende rapportere sine verdipapirinnehav og handler. Compliance, avdelingen jeg jobber i, overvåker og kontrollerer at alle ansattes handler er i tråd med regelverket.

Registrering og rapportering av innsidehandler  

Siden Nordnet er et børsnotert selskap, har vi en liste med personer som har innsideinformasjon. Når noen av personene på listen handler Nordnet-aksjen rapporteres det til «Finansinspektionens insynsregister». På siden om Nordnet-aksjen kan du se alle innsidehandler i selskapet. En innsider får ikke handle Nordnet-aksjen 30 dager før resultatrapporter skal sendes ut. Øvrige ansatte får handelsforbund 14 dager før resultatet offentliggjøres.

Fredrik Ryd, Compliance Officer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer