Norden: En oase for langsiktige investorer

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Mens resten av den vestlige verden ser ut til å gå inn i en periode med ørkenvandring, gjør Nordens høye eksponering mot strukturell vekst og bunnsolide statsfinanser at regionen skiller seg positivt ut. For langsiktige investorer fremstår Norden som en oase. 

 Som aksjeinvestor står man foran en rekke valg. De fleste av disse er relative. I Delphi tror vi at Norden vil fremstå som en relativ vinner i tiden som kommer. Det betyr ikke at Norden er fri for ulemper, men vi tror at Norden vil være et bedre sted å være investert fremover enn mange andre regioner. Sett fra et vekst- og risikoperspektiv, skiller Norden seg spesielt positivt ut.

 Fordeler Norden:

•             Norden er netto kreditor mot utlandet. Sammen med en fornuftig finanspolitikk gjør dette at de nordiske landene fortsatt har lav statsgjeld, og som fire av totalt 13 land i verden AAA-rating hos alle ratingbyråene.

•             Norden har lært av tidligere kriser. Regionen har i dag et solid og velregulert bankvesen, noe som er viktig for infrastrukturen.

•             Norden har en høyt utdannet befolkning. Det forenkler omstilling og muliggjør utvikling og bruk av høyteknologisk utstyr.

•             Norden har stabile politiske strukturer og reguleringer. Sammen med et lavt korrupsjonsnivå bidrar dette til å fremme langsiktige investeringer i regionen.

•             Norden har selskaper med god eierstyring og god kvalitet på regnskapsdata.

 Ulemper Norden:

•             Norden har en høy privat gjeldsandel, bundet opp mot høye boligpriser i Norge og Sverige spesielt. I tillegg er den overveiende majoriteten av gjelden finansiert med flytende rente i disse to landene. Dette skaper økt tapsrisiko for bankene.

•             Norden har en stor offentlig sektor. Dette demper de sykliske utslagene, men høyere investeringer i privat sektor ville vært mer gunstig.

•             Norden har et lite innenlandsk marked, som gjør regionen avhengig av spesialisering og eksport. Med et høyt kostnadsnivå står nordiske arbeidsplasser i konstant fare for å bli flyttet til lavkostland.

 I Delphi Trendkommentar Nr 1-2012 kan du lese mer om mulighetene i Norden

Delphi Fondene
Delphi FondenePartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer