Lær teknisk analyse: Trender

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Lær teknisk analyse – i fire enkle steg

Interessen for teknisk analyse har økt kraftig i takt med bruken av Internett og den økende investeringslysten blant private investorer. Denne analysemetoden var tidligere forbeholdt de profesjonelle; det var både dyrt og tungvint å få tilgang til data og programmer for teknisk analyse. Med utbredelsen av Internett er slikt materiale nå mer eller mindre tilgjengelig for enhver.

Vi skal se på fire sentrale begreper og modeller innen teknisk analyse, nemlig trend, støtte og motstand, formasjoner og volum.

Del 1 – Trender

Å identifisere trender er noe av det aller viktigste innen teknisk analyse. Som tekniske analytikere pleier å si: “The trend is your friend”. To forhold er viktige å iaktta og forstå, nemlig 1) trendvending og 2) utvikling i trenden.

Vi ønsker å identifisere en trendvending så tidlig som mulig. På den måten kommer vi nærmest mulig idealet om å kjøpe på bunnen og selge på toppen. Så snart vi ser at en fallende trend er over og en stigende trend er innledet, kan vi gå inn i aksjen.

Når en trend har begynt, skal kursen utvikle seg innenfor denne inntil trenden slutter. Her er det viktig å ikke bli nervøs og gå ut av aksjen for tidlig, men å følge trendbevegelsen til slutten. Altfor mange kortsiktige investorer synder mot dette og ender opp med at alle de små gevinstene går med til å dekke noen få store tap.

Hva er en trend?

En trend karakteriseres av en rekke stigende topper og bunner eller en rekke fallende topper og bunner. Når bevegelsen utvikler seg, kan vi definere topper og bunner og tegne trendlinjer gjennom disse. Hvis trenden er stigende, skal alle bunnene være høyere enn de foregående bunnene. Vi tegner først en trendlinje gjennom minst to av bunnene, slik at kursen alltid er over linjen. Denne linjen kalles støttelinjen. Vi tegner så en linje gjennom toppene. Denne linjen skal være parallell til støttelinjen og kalles motstandslinje. Disse linjene definerer da trenden og gir et uttrykk for forventet kursmål og tidshorisont (figur 1 og 2).


Figur 1. En stigende trendlinje over flere bunner, også kalt støttelinje.


Figur 2. En parallell til støttelinjen angir taket av trenden, og kalles motstandslinje. Støtte- og motstandslinje danner til sammen en trendkanal.

Trendbrudd

Når kursen bryter gjennom trendkanalen, er det et tegn på en endring i trenden. Brudd opp indikerer fortsatt oppgang, men med sterkere stigningstakt enn tidligere. Dette gjelder spesielt dersom bruddet skjer tidlig i en trendkanal, eller dersom trenden stiger relativt svakt. Skjer bruddet derimot sent i en trend og med en reaksjon tilbake kort tid etterpå, kan det være et forvarsel om avslutning av trendbevegelsen, et såkalt avslutningsrally (figur 3).


Figur 3. Et avslutingsrally signaliserer ofte et kommende brudd på en stigende trend. Kursen bryter først opp gjennom trenden for deretter å falle kraftig tilbake og bryte ned.

Etter et brudd i motsatt retning av trenden vil kursen vanligvis fortsette i samme retning som trenden, men med svakere stigningstakt. Ofte går imidlertid kursen inn i en sidelengs konsolideringmønster. Når konsolideringsmønsteret opphører, vil vi få en ny trendbevegelse. Denne vil være opp ved brudd opp på konsolideringsmønsteret, og ned ved brudd ned. Brudd på en konsolidering kan dermed signalisere trendvending (figur 4), selv om det vanligste er at trenden fortsetter i samme retning som den hadde før konsolideringen.


Figur 4. En konsolideringsformasjon som varsler vending av en stigende trend. Det vanligste er imidlertid at trenden fortsetter i samme retning etter konsolideringsfasen.

Ved punkt A i figur 4 er alle fornøyde. Kursen ligger fint ved gulvet i den stigende trendkanalen og videre oppgang indikeres. Ved punkt B kommer imidlertid kursen bare opp til den tidligere toppen, og klarer ikke å bryte opp gjennom motstanden her. Dette er første varsel på at trenden slutter. Så bryter kursen ned gjennom trendgulvet og faller til punkt C. Her er kriteriene for en stigende trend brutt, for punkt C er ikke høyere enn punkt A, slik kravet sier.

Når en trend blir brutt, vil kursen ofte korrigere tilbake for å teste gulvet i trenden, der det er motstand, se D i figuren. En slik korreksjon kan ofte gi en god mulighet til å komme seg ut av aksjen etter et trendbrudd, selv om det er for tidlig å konstatere trendvending allerede nå. Går man ut her, sikrer man store deler av gevinsten, i tilfelle trenden skulle snu, men går samtidig glipp av mye av oppsiden, hvis den skulle fortsette.

Hvis kursen stoppes av motstanden ved trendlinjen etter et brudd, slik som ved D i figur 4, og kursen snur ned igjen, har vi fått ytterligere et tegn på en trendvending. Den endelige bekreftelsen på trendvending får vi ved punkt E, der kursen bryter ned under verdien den hadde ved foregående bunn (C) og et salgssignal blir utløst. En fallende trend har begynt, videre nedgang indikeres, og aksjen bør selges.

I fallende trender finner vi de samme mønstrene, men med motsatt fortegn.

Handelsstrategi

Når vi har identifisert et brudd fra en sidelengs eller fallende trend til en stigende trend, skal kursen i følge teorien fortsette opp. Et kjøpssignal er utløst og vi kan gå inn i aksjen.

Deretter er det forskjell på hvordan kortsiktige og langsiktige investorer vanligvis tenker. Når kursen nærmer seg taket av trendkanalen, vil kortsiktige investorer ofte ta en gevinst, for så å gå inn i aksjen igjen når den eventuelt faller ned mot gulvet i trendkanalen. Langsiktige investorer vil gjerne fortsette å holde aksjen, for å få med seg den lange positive trendbevegelsen. Det kan godt være de taper noe på grunn av dette på kort sikt, men det får de gjerne igjen på lang sikt. En av de vanligste feilene investorer gjør, er som tidligere nevnt, å gå ut av aksjer i stigende trender for tidlig.

Skulle man være ekstra heldig, vil aksjen bryte opp gjennom taket i den stigende trendkanalen. Da gis et nytt kjøpssignal, og aksjen vil ofte umiddelbart stige ganske kraftig og deretter fortsette opp raskere enn tidligere.

Horisontale linjer tegnet fra topper og bunner gir gode signaler om hvor vi kan forvente motstand eller støtte i en trendbevegelse (figur 5). Slike linjer har ofte en langt større betydning enn mange tillegger dem, og vi skal gå nærmere inn på dette i neste kapittel.


Figur 5. Horisontal støtte og motstand fra tidligere topper og bunner i trendene.

Matematisk beregningsmodell

Trendlinjer ser umiddelbart innlysende og lettfattelige ut. Slik er det også når man ser på chartene i ettertid. Det krever imidlertid lang erfaring og øvelse å tegne trendlinjer korrekt, og å tolke dem. Kursbevegelser kan ofte være ganske hakkete og ujevne, og kunsten er å definere de riktige toppene og bunnene. Det som ser enkelt ut med bakgrunn i prinsippeksemplene over, kan være vanskelig i virkelige kursgrafer. Samtidig er det stor forskjell på å tegne og tolke trendlinjer i nye chart, kontra å gjøre det i historiske chart. Ofte virker det svært så innlysende i de historiske chartene, mens det er mye verre i nye chart.

Trendlinjer er et av de viktigste verktøyene innenfor teknisk analyse. Det er også et av de verktøy en hurtigst og enklest kan begynne å bruke. Til gjengjeld krever det lang erfaring å tegne og forstå dem korrekt. Her kan vi få god hjelp fra et matematisk verktøy. Investtech har utviklet en matematisk modell for plotting av chart med teknisk analyse av kursbevegelser. Denne modellen inneholder også beregning av trendkanaler. Nedenfor vises to eksempler fra Investtech.coms chart.


Figur 6. (c)Investtech.com. Teknisk chart for Kahoot på mellomlang sikt. Aksjen ligger i en stigende trendkanal. Hver bunn er høyere enn den foregående bunnen og hver topp er høyere enn den foregående toppen. En langsiktig investor bør sitte i aksjen i hele denne perioden. Det er nå også dannet et kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Vi skal komme tilbake til formasjoner i del 3.


Figur 7. (c)Investtech.com. Langsiktig teknisk chart for Tomra. Kursen ligger i en stigende trendkanal. Hver bunn er høyere enn foregående og hver topp er høyere enn foregående. En videre oppgang indikeres.

Støtte og motstand er kritiske kursnivåer for en aksje. De definerer ofte meget gode kjøps- og salgsnivåer. Vi kommer tilbake til støtte og motstand i neste artikkel.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer