Gå til hovedinnhold

Lær teknisk analyse

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Lær teknisk analyse – i fire enkle steg

Interessen for teknisk analyse har økt kraftig i takt med bruken av Internett og den økende investeringslysten blant private investorer. Denne analysemetoden var tidligere forbeholdt de profesjonelle; det var både dyrt og tungvint å få tilgang til data og programmer for teknisk analyse. Med utbredelsen av Internett er slikt materiale nå mer eller mindre tilgjengelig for enhver.

Vi skal se på fire sentrale begreper og modeller innen teknisk analyse, nemlig trend, støtte og motstand, formasjoner og volum.

Hva er teknisk analyse?

Det finnes to analysemetoder for å forutsi aksjemarkedets kursutvikling: den fundamentale og den tekniske. I den fundamentale analysemetoden benyttes, som navnet antyder, fundamental informasjon for å belyse de fremtidige økonomiske utviklingen, som den fremtidige kursforventningen igjen beregnes ut fra. Den tekniske analysemetoden tar utgangspunkt i selve kursen og omsatt volum over tid (se figur 1 under). Teknisk analyse bygger på samtlige faktorer som ligger til grunn for kursdannelsen, siden disse er sammenfattet i selve kursen. Den teknisk orienterte analytikeren har derfor ikke problemer med å skulle velge ut og vurdere hvilke faktorer som er vesentlige for den fremtidige kursutviklingen. Er det de samfunnsmessige, overordnede, konjunkturbestemte faktorene? Er det selskapets omsetning og avkastningshistorikk? Er det den fremtidige konkurransesituasjonen? Er det markedspsykologiens holdning til selskapet eller bransjen? Nei, glem alt dette; den teknisk orienterte analytikeren skal bare interessere seg for én ting: den korrekte tolkningen av kursutviklingen. Men dermed er det ikke sagt at dette er enkelt.

Figur 1. (c)Investtech.com. Eksempel på chart til bruk i teknisk analyse. Chartet viser utviklingen i HovedindeksenOslo Børs over siste 18 måneder. Trender og kursformasjoner er plottet av Investtech.coms analysesystem. Den røde pilen angir et salgssignal fra en liten dobbel-topp-formation. Trenden er stigende på mellomlang sikt, og videre oppgang indikeres. Det er imidlertid motstand ved 946 poeng, like over siste kurs. Det er støtte ved 880 poeng dersom vi skulle få en reaksjon tilbake. Under kurskurven vises grafen for den daglige omsetningen som et skravert område.

Hele markedet er samlet i kursen

Hvorfor kan en innenfor teknisk orientert analyse glemme alt om de grunnleggende faktorene? Simpelthen fordi hele markedet har vurdert alle disse faktorene og tatt høyde for dem i kursen. Dette gjelder både de rapporterte og de forventede nyhetene og den markedspsykologiske påvirkningen. For den som handler ut fra tekniske signaler, er det faktisk svært viktig å se bort fra fundamental informasjon. Hvilke fundamentale opplysninger den enkelte investor får tilgang til, er jo i sakens natur bare en brøkdel av hva markedet kjenner og handler ut fra. Derfor bør den teknisk orienterte investor se bort fra slike opplysninger, som kan være mer til skade enn til gagn. Hva gjør du for eksempel hvis du har perfekte signaler om at markedet har nådd bunnen, og at du bør kjøpe, samtidig som det velter inn med negative opplysninger? Du tviler, og resultatet blir sannsynligvis at du ikke foretar deg noe. En bør også tenke på at om en teoretisk sett er i besittelse av all den fundamentale informasjon som finnes i markedet, så mangler en det psykologiske aspektet. For selv om informasjonen er den samme, er det temmelig sikkert at den vil bli tolket og anvendt forskjellig – dels ut fra de enkelte investorenes psykologiske forhold, men også ut fra deres økonomiske og investeringsstrategiske posisjon. Hvis du overveier å kjøpe, så tenker du neppe på samme måte som en som har tapt penger på en aksje som ble kjøpt da kursen var 50 % høyere.

Med dette er det likevel ikke sagt at en aldri skal se på de fundamentale forholdene omkring et selskap eller et marked. Måten en vil bruke den tekniske analysen på er opp til den enkelte, og det hersker mange ulike holdninger her. Noen foretrekker å bruke teknisk analyse som et timingverktøy for aksjer som er valgt ut på bakgrunn av fundamentale forhold. Andre gjør det motsatte; de bruker teknisk analyse for å finne et utvalg av aksjer som er teknisk positive. Så kjøpes de aksjene som også er interessante ut fra fundamentale forhold. Investtech mener at man godt kan holde seg utelukkende til teknisk analyse. I kursen og den informasjonen som er avledet fra den, er som sagt hele markedets viten og holdning innbakt.

Hvorfor virker det?

Bakgrunnen for at man kan utarbeide tekniske analysemodeller, er at markedet gjentar seg selv på en slik måte at det dannes mønstre. Investorer lar seg påvirke psykologisk og gjør de samme feilene igjen og igjen. Disse mønstrene kan identifiseres og settes inn i systemer, enten via rent visuelle metoder eller via matematiske og statistiske modeller.

Etablert teknisk analyse-teori viser at det er visse slike modeller som har større betydning enn andre, og som er enkle å ta i bruk ved praktisk aksjehandel. Disse fire modellene er allerede nevnt, og vi kommer tilbake til hver av dem i fire artikler framover. Neste gang ser vi på trender: hvordan identifiserer vi trender, hvordan kjøper og selger vi aksjer i trender, og hvordan identifiseres trendbrudd.

Figur 2. (c)Investtech.com. Eksempel på teknisk analyse. Solon Eiendom ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer