Gå til hovedinnhold

Kronesvekkelse demper børsfall for fondskundene

Første halvår 2022 er unnagjort med betydelige børsfall globalt, og fondskundene har fått en kalddusj. Kronesvekkelse har nok en gang dempet verdifallet for norske fondskunder.

Nordnets kunder nettosolgte fond for 378 millioner kroner i juni. Aksjefond ble nettosolgt for 299 millioner, mens rentefond ble nettosolgt for 79 millioner. Totalt kjøpte våre norske kunder fondsandeler for 840 millioner og solgte for 1.218 millioner, som gir et nettosalg på 378 millioner. 

Fondskunder selger, aksjekunder kjøper

I første halvår har Nordnets fondskunder nettosolgt fond for ca 1,2 milliarder kroner, derav aksjefond for knappe 800 millioner.

Vi ser en tydelig forskjell på adferden til fondskundene og aksjekundene hittil i år. Mens fondskundene har nettosolgt fond for over milliarden, har aksjekundene nettokjøpt norske og internasjonale aksjer for over 3 milliarder.

Jeg tror forklaringen på forskjellen i adferd er at fondskundenes porteføljer hovedsakelig består at internasjonale fond, som har falt i verdi i takt med internasjonale børser. Aksjekundenes porteføljer består hovedsakelig av norske aksjer, som har klart seg bra hittil i år, grunnet stor oljeeksponering.  

Verdensindeksen ned 9 prosent i juni, minus 21 prosent YTD

Det siste halvåret har vært preget av høy inflasjon og sentralbanker som har innsett at de må bruke rentevåpenet kraftfullt. I tillegg har krigen i Ukraina ført til større usikkerhet og lavere vekst.

Verdensindeksen falt hele 9 prosent i juni, og er ned 21 prosent hittil i år (YTD), målt i dollar. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 endte med sitt verste første halvår siden 1970, med et kursfall på 21 prosent.

Det er lett å bli nærsynt i disse «bjørnetider». Husk på at det globale aksjemarkedet nå er på samme nivå som for ett år siden, målt i norske kroner. Avkastningen i globale indeksfond siste 3, 5 og 10 årene er fremdeles meget hyggelig – mellom 10 og 15 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning.

Kronekursen demper børsfallet

Verdensindeksen er ned rundt 20 prosent hittil år målt i dollar. Målt i norske kroner er verdensindeksen ned kun 11 prosent, altså kun det halve. Den store forskjellen skyldes at norske kroner har svekket seg vesentlig mot dollar og euro siden årsskiftet.

Valutaeksponering, som du får ved å kjøpe et internasjonalt aksjefond, fungerer ofte som en naturlig forsikring mot dårlige tider – en slags støtpute. Årsaken er at den norske kronen som regel er medsyklisk: I perioder med stigende aksjemarkeder har den norske kronen en tendens til å styrke seg, og den tenderer til å svekke seg i perioder med svake aksjemarkeder, som nå. Dette mener jeg er et godt argument for å ikke valutasikre investeringene.

Selger teknologifond og high yield fond

På salgstoppen i juni ligger to teknologifond: Thematica Future Mobility og DNB Teknologi.

Førstnevnte fond investerer i batteriprodusenter og elbilprodusenter, og ligger helt i avkastningstoppen siste tre år, med over 50 prosent årlig avkastning. I år er fondet imidertid ned 8 prosent.

To norske high yield rentefond er også blant de ti mest solgte fondene i juni, Alfred Berg Nordic high yield og Heimdal Høyrente.

De norske high yield rentefondene falt mellom 1 og 3 prosent i juni. Hittil i år har norske high yield fond i gjennomsnitt gitt omlag 0 i avkastning.

Våre kunder har nettosolgt high yield fond hittil i år. Disse fondene er de mest risikable rentefondene, og vil ventelig gjøre det svakere hvis økonomien og aksjemarkedene skulle forverre seg.   

På kjøpstoppen ligger Pareto Aksje Norge – et verdibasert norsk aksjefond, KLP Pengemarked – som er et trygt rentefond med lave kostnader samt Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som er et globalt verdibasert aksjefond.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JUNI:TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JUNI:
PARETO AKSJE NORGETHEMATICA FUTURE MOBILITY
KLP PENGEMARKEDDNB TEKNOLOGI
NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISKALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
STOREBRAND VERDIHEIMDAL HØYRENTE
FIDELITY FAST GLOBAL FUNDODIN EIENDOM
BGF CHINA IMPACTLANDKREDITT UTBYTTE
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS VALUTASIKRETKLP AKSJE NORGE INDEKS P
NORDNET INDEKSFOND EUROPANORDNET INDEKSFOND NORGE
NORQUANT MULTI ASSETALFRED BERG GAMBAK
FIDELITY CHINA FOCUSFONDSFINANS UTBYTTE

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer