Jeg er verken perfekt eller rasjonell, er du?

I den senere tids debatt rundt sparing i BSU, har regjeringen med Finansministeren i spissen uttalt at økt grense for BSU ikke vil føre til økt sparing, men bare en omplassering av sparing. Det er “standard økonomisk teori” det henvises til. Jeg er forundret over at det kun er teori og ikke menneskelige aspekter som hensyntas før man konkluderer.

Standard økonomisk teori forutsetter at alle mennesker er rasjonelle og kapitalmarkedene perfekte. Min påstand er at Ola og Kari er langt fra rasjonelle, uansett hvor fornuftige vi er. Et perfekt marked er også naturligvis en utopi.

Finansministeren sier at hovedtyngden av empirisk forskning fra USA og Storbritannia støtter opp om at skattefavorisert sparing ikke fører til økt sparing. Finansministeren viser ikke til direkte empiri rundt boligsparing for unge. Det henger sannsynligvis sammen med at man ikke har lignende ordninger i USA og Storbritannia. Jeg mener det er svært viktig å ta med i beregningen hvem BSU er til for.

Man må huske på alderen til de som sparer i BSU. Det er unge mennesker som i hvert fall i tidlig fase av sparingen, er lett påvirkelige til å bruke penger på andre ting enn å spare. Ingen av markedssvingningene de siste årene kan redusere sparepengene til unge Kari og Ola som en plutselig tur til alpene med venner. Og slik skal det være når du er ung. Du skal agere på impuls, investere i opplevelser og få livserfaring.

Hvis man i sin ungdommelige iver etter opplevelser, samtidig setter bort litt penger til fremtidig boligkjøp i en BSU der pengene ikke blir tilgjengelig til forbruk, så går man også en litt lettere fremtid i møte.

Omkring halvparten av befolkningen i Norge bor i dag rundt de 6-7 største byene. De unge trekker mot disse byene siden de fleste høyskoler og universiteter ligger der og jobbmulighetene er størst. Presset på boligprisene i disse byene vil derfor med all sannsynlighet øke.

I og med at man i dag maksimalt kan spare 150 000 kr i BSU og må stille 15 prosent av boligverdien i egenkapital, kan man med en fullt oppspart BSU, kjøpe en leilighet til 1 million kroner (pluss det man har opptjent i renter). Jeg sier ikke at det er umulig å finne seg en leilighet til 1 million kroner i de største byene, men jeg tør påstå at det er vanskelig. Jeg sier heller ikke at det er umulig å spare på annen måte enn i BSU for å skaffe mer egenkapital, men vi ser at ungdommen i praksis ikke gjør det. Dersom vi skal forholde oss til realitetene og dagens boligpriser, så bør den maksimale sparingen i BSU fordobles til 300 000 kroner.

Man kan i dag spare i BSU fra man er 18 år til og med 33 år, altså i 16 år. Dersom sparegrensen ble økt til 300 000 kr ville det betydd at man måtte spare 1562 kroner i måneden for å nå taket. Det er mye penger for en 18 åring som kanskje jobber deltid ved siden av skolen, men man kan tenke seg at man sparer mindre tidlig i perioden og mer i slutten av perioden.

Finansministeren argumenterer også med at det i hovedsak er de mer velstående og ressurssterke som bruker ordningen. BSU er den mest lønnsomme sparingen vi har i Norge og dersom det ikke spares i en slik konto i alle samfunnslag, så må det bety at informasjonen rundt spareproduktet ikke er så utbredt som vi tror. Da innrømmes det også at kunnskapen rundt hvordan vi skal forvalte sparepengene våre generelt er for lav. I Norge har vi i dag ingen opplæring i privatøkonomi i skolen. Dersom Finansministeren samarbeidet med Kunnskapsministeren om å innlemme privatøkonomi som skolefag, burde utbredt bruk av BSU blitt bare én av mange positive effekter.

Det viktigste aspektet når man skal avgjøre om sparegrensen for BSU skal økes, kan ikke bare være empiri fra utenlandske undersøkelser. Vi må se på hvordan ungdom i Norge forholder seg til økonomi og hvilken kunnskap de har til å ta egne valg. Nordmenn har ingen historikk for å spare mye i fond eller aksjer som en del andre land har. I Norge sparer vi i bolig og på bankkonto. Den første sparingen vi starter selv er gjerne BSU. En mulighet vi kan se på for fremtiden er å også åpne for BSU med fondsvalg. Sparehorisonten er lang nok til det.

Uansett: Med mer opplæring av de unge og en høyere sparegrense for BSU, ville mange unge hatt en enklere vei inn i boligmarkedet.

Men dessverre; ut i fra Finansministerens svar kan vi konkludere med at det ikke kommer til å skje noe med BSU ordningen i denne regjeringsperioden.

Mvh

Sissel

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer