Gå til hovedinnhold

Hvorfor det kan lønne seg å ha en Investeringskonto Zero

Fra årsskifte er det nå to ulike skattesatser for aksjegevinster 25 % eller 28,75 %. Lavest skatt får du ved å bruke en Investeringskonto Zero, et forsikringsprodukt, eller en såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg. I tillegg til lavere skatt utsetter du å betale skatten og kan handle aksjer, fond og ETFer uten å betale noen form for administrasjonsgebyrer. Det er mange grunner til å ha en Investeringskonto Zero, men du bør også være oppmerksom på begrensningene for dette forsikringsproduktet. En mer detaljert beskrivelse finner du her.

Lavere skatt

Tjener du penger på aksjer, både på salg og utbytte, må du betale skatt. I 2015 betalte du 27 % skatt både på aksje- og fondskonto og kapitalforsikringen (Unit Link) Investeringskonto Zero. I 2016 beskattes disse kontotypene forskjellig. På en Aksje- og fondskonto betaler du 28,75 %, mens skatt på Investeringskonto Zero er redusert til 25 %. Frem mot 2018 er det også foreslått at disse forskjellene skal øke enda mer til 22 % for Investeringskonto Zero og 31,68 % for Aksje- og fondskonto. Fradrag for tap følger de samme skattesatsene. Du kan lese mer om skatteendringene her.

Utsatt skatt

Investeringskonto Zero gir deg muligheten til å utsette skatt til du tar pengene ut av kontoen. Det betyr at du fritt kan reinvestere helt frem til du tar pengene ut av kontoen. Du har også rett til fradrag for tap. Dette vil heller ikke gjelde før du tar ut pengene.

Siden du først betaler skatt når du tar pengene ut av kontoen, kan du reinvestere hele gevinsten og får dermed en større rentes rente-effekt.

Handle i aksjer, fond og ETFer

I motsetning til mange andre Unit Link-produkter kan du på Investeringskonto Zero handle både fond og aksjer. I tillegg kan du handle de fleste ETFer. Det er ikke mulig å ha belåning, eller girede produkter på Investeringskonto Zero. På nordnet.no finner du en detaljert oversikt over hva som kan handles og ikke, i tillegg til informasjon om forskjellene på en Aksje- og fondskonto og en investeringskonto Zero.

Ingen avgifter

Det som gjør Investeringskonto Zero til en av de beste i klassen blant Unit Link-produkter*, er at du ikke betaler noen form for gebyrer ved å ha kontoen. Noen banker som tilbyr Unit Link-produkter tar årlige kostnader, for eksempel 2 % av kontoverdien. Det er allikevel en kostnad som er verdt å merke seg. Siden dette er en forsikring betaler du en forsikringskostnad på 0,001 % av kontoverdien, som øker etter fylte 45. Denne kostnaden er variabel og avhenger av kontoverdi og alder, men vil aldri utgjøre mer enn ca. 0,347 % av kontoverdien. I tillegg betaler du kurtasje og forvaltningsavgift som normalt. Hvis du dør før pengene tas ut, vil den begunstigede få utbetalt 101 % av kontoverdien. Det er dette som er forsikringselementet som gjør at du også må betale en forsikringskostnad.

Viktig å tenke på

Investeringskonto Zero passer ikke for alle og det er viktig å merke seg et par ting om kontotypen. Verdien inngår i formuesgrunnlaget ditt. Du får heller ikke skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero. Skjermingsfradraget har i 2015 ligget på 0,6 %. Du kan ikke delta på generalforsamlinger eller eie kompliserte produkter som opsjoner, derivater, unoterte aksjer med mer. Her finner du all informasjon om det som er viktig å vite om kontotypen.

*Test gjort av Smarte Penger 12. januar 2016 – testen finner du her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer