Hugin & Munin Monthly – Mars 2012

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Første kvartal 2012 har samlet sett vært en positiv periode i finansmarkedene, der den svært sterke pessimismen fra 2011 ble avløst av en tiltakende optimisme og økt vilje til å ta risiko.

Første kvartal 2012 har samlet sett vært en positiv periode i finansmarkedene, der den svært sterke pessimismen fra 2011 ble avløst av en tiltakende optimisme og økt vilje til å ta risiko.

I aksjemarkedet ga dette overvekt av kjøpere og stigende kurser hvor særlig gjenoppstandelsen av mange sykliske aksjer har vært iøynefallende. Blant de fremste velutviklede markedene er Japan, Tyskland og USA. Japan har hatt sitt sterkeste første kvartal på 24 år, og USA har hatt sin sterkeste start på året siden 1998. Blant de fremvoksende markedene har spesielt Latin-Amerika, Russland og India steget mye.

I rentemarkedene lysnet også stemningen merkbart i første kvartal. Særlig i det internasjonale obligasjonsmarkedet har det vært skjedd mye positivt, noe som blant annet fanges opp av ODIN Rentes svært gode utvikling hittil i år.

Stemningen i råvaremarkedene var på sin side sterkt preget av to forhold; krangel om kinesiske eksportrestriksjoner på en del viktige basemetaller, men aller mest den spente situasjonen i Iran. Iran-krisen drev oljeprisen til nivåer sist sett under Libya-krisen i april 2011. I første kvartal har oljeprisen (Brent Crude) steget 15 prosent, og flere er bekymret for at dette høye nivået kan kvele den globale økonomiske veksten fremover. Samtidig har aktører som Saudi-Arabia tatt sterkt til orde for at prisnivået bør og skal tas ned, og avstanden mellom korte og lange oljekontrakter indikerer også at markedet forventer et prisfall på mellomlang sikt.

I tiden som kommer blir det spennende å se hvorvidt de mer kortsiktige og opportunistiske aktørene i finansmarkedene nå ser for seg en pause i risikotakingen, eller om de fortsatt vil henge på (og dermed bidra) til den sterke oppgangstrenden i markedet.

Men uavhengig av dette er det fortsatt mye av den mer langsiktige kapitalen som sitter på gjerdet og avventer tydeligere signaler på retning og styrke i verdensøkonomiens vekst. Dersom disse investorene etter hvert kommer til en positiv konklusjon og beveger seg inn i aksjemarkedet vil dette gi aksjekursene ytterligere løft.

Resultatrapportene for første kvartal 2012 som renner på utover i april måned vil forhåpentlig gi mange investorer den tryggheten de trenger. Det er mye igjen før markedet har priset inn den sterke resultatutviklingen i selskapene. Fortsatt ligger det mye pessimisme igjen i kursene fra fjorårets prøvelser. Særlig er dette tydelig i Europa, der mange ledende selskaper er forbausende attraktivt priset for tiden.

At det nylig ble klart at Statens Pensjonsfond Utland fremover skal vekte seg ned i Europa synes derfor ikke umiddelbart å være optimalt «timet», selv om det er gode argumenter for en strategisk omvekting av Oljefondets aksjeportefølje.

 

Photo credit: Stuck in Customs / Foter / CC BY-NC-SA

ODIN Forvaltning
ODIN ForvaltningPartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer