Gå til hovedinnhold

Den fundamentale skole – Del II

I serien “Den fundamentale skole” skriver jeg om hva du som investor eller småsparer bør se etter i selskaper, for å finne de langsiktige vinnerne på børsen. I forrige utgave skrev jeg om fire ulike faktorer; henholdsvis Economic Moat, forutsigbar inntjening, Cash flow, og kapitalallokering. I dag er det klart for enda fire nye viktige faktorer – i ditt arbeid med å finne langsiktige kvalitetsselskaper i markedet. 

  1. Høy avkastning på kapitalen

 “A truly great business must have an enduring “moat” that protects excellent returns on invested capital.”

–Warren Buffett, 2007 Shareholder Letter

Et finansielt verktøy som måler effektiviteten av selskapsledelsen sin kapitalallokeringen er ”return on invested capital” (ROIC). Med andre ord et mål som viser hvor godt selskapet bruker sin kontantstrøm og investerte kapital for å generere fremtidig avkastning. I gjennomsnitt vil en effektiv allokering av kapital medføre en ROIC over 15%. Det vil si at for hver 100 kroner netto investert i selskapet, blir det generert 15 kroner i avkastning på denne investerte kapitalen.

Et annet viktig finansielt verktøy er ”return on equity” (ROE) – egenkapitalavkastningen. Det er viktig at selskapet har en effektiv kapitalstruktur – man vil ikke at selskapet har høyere egenkapital enn det som er nødvendig. ROE er derfor et godt verktøy som måler hvor effektivt selskapets kapitalstruktur er. En høy ROE, høyere enn 15%, antyder en sunn og effektiv kapitalstruktur.

Til slutt er ”return on assets” (ROA) – avkastningen på de totale eiendelene – et godt tegn på hvor kapitallett- og/eller kapitaltungt selskapet er. I et kapitalintensivt selskap (krever mye investert kapital for å drive driften av selskapet), vil ROA være lav, fordi avkastningen i forhold til de totale eiendelene er lav. På den andre siden vil ROA i et kapitallett selskap være høy, ettersom selskapet ikke trenger mye kapital for å generere avkastning.

Som investor er det derfor svært viktig at man har høye multipler når det kommer til avkastningen på kapitalen i et selskap – ønskelig med høye verdier på alle de overnevnte finansielle indikatorene. I tillegg er det viktig å sammenligne med konkurrerende selskaper i samme bransje. Selskaper i en bransje med gode konkurransefortrinn, vil naturligvis ha høyere avkastning på kapitalen – altså høyere verdier på alle de overnevnte indikatorene sammenlignet med sine konkurrenter.

 

  1. En sunn Balanse

Man vi ha et selskap som har en solid og effektiv balanse (forhold mellom gjeld og egenkapital). Man vil verken ha for høy egenkapital, eller for høy andel gjeld. For høy andel  gjeld vil medføre stor risiko for finansiell krise internt i bedriften. En for høy egenkapitalandel vil medføre en svært lite effektiv kapitalstruktur, og er skadelig for aksjonærenes verdier.  Et solid selskap bør ha mellom 40-60% i egenkapitalprosent, men man bør selvfølgelig ta til sammenligning av det gjennomsnittlige bransjenivået.

 

  1. Vekst

For at et selskap skal bli en langsiktig vinner, må de fremtidige vekstmultiplene være i god takt. Vil selskapet vokse over den generelle utviklingen i økonomien og inflasjonsnivået?

Et selskap som evner å vokse i en høyere takt enn den generelle økonomiske veksten vil sikre en god utvikling i aksjonærverdiene. Selskapet trenger ikke vokse mye over økonomisk vekst, men 2-3 % årlig over er fantastisk. Evner selskapet å vokse i en slik takt over en lengre periode, blir selskapets verdi forrentet (compounded), og du kan sikre god avkastning på din investering.

Et annet viktig moment det er viktig å ta til vurdering er om hvordan selskapet vokser. Må selskapet investere mye av den frie kontantstrømmen for å vokse i fremtiden, eller kan selskapet vokse uten stor bruk av fri kontantstrøm (organisk vekst)? Et selskap som evner å vokse over økonomisk vekst, uten stor bruk av fri kontantstrøm – er en fantastisk kombinasjon. Selskap som har evnet dette i flere tiår er blant annet Omnicom, Accenture og Luxottica.

Til slutt bør man se på hvordan selskapets vekst og utvikling i marginer har vært historisk. Har selskapet evnet å generere større vekst i marginer, enn den generelle inntekten? I så fall har selskapet ekspanderende marginer, og er en svært viktig faktor i vurdering av et selskap. Et selskap med ekspanderende marginer kan være en faktor som kan sikre at selskapet går fra å være en god investering, til å bli en fantastisk investering. Spennende selskaper som har klart dette de siste 10 årene er Unilever, Kopparberg og Medistim.

 

  1. Forstå det du eier

”Risk comes from not knowing what you`re doing”

  • Warren Buffett

Det siste trinnet i en fundamental analyse er å spørre seg retorisk; ”er det noe ved selskapet jeg ikke forstår?”. Som Warren Buffett antyder til i sitatet ovenfor, kommer risikoen ved en investering fra det man ikke forstår ved et selskap. Det er derfor avgjørende å forstå selskapets forretningsmodell til det fulle, og holde seg unna det man ikke forstår. Som Buffett sier ”stay within your circle of competence”. Ved å forstå og kjenne selskapet godt, vil man ved nedgangstider også være tryggere på selskapets evne til å generere avkastning på din kapital – med andre ord; man selger ikke etter et stort fall i aksjen, men beholder roen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
2 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
16.05.2017 23:51

Tusen takk. Veldig bra.

Gjest
Gjest
06.04.2017 23:58

Hei. Stor fan her👍