Gå til hovedinnhold

C WorldWide lanserer nytt fond: C WorldWide Norge Fossilfritt+

ESG er en integrert del av investeringsprosessen for alle C WorldWides fond. ESG-faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.

Aksjefondet C WorldWide Norge Fossilfritt+ har som følge av C WorldWides overordnede forvaltningsfilosofi mye av den samme porteføljesammensetningen som C WorldWide Norge som utelukker investeringer i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, gambling, pornografi, tobakk eller våpen. Det fossilfrie fondet vil i tillegg spesifikt unngå investeringer i selskaper som har hovedaktiviteter knyttet til leting, utvinning, produksjon, raffinering, transport, lagring eller generering av kraft fra termisk kull, olje og gass.

Fondet vil foretrekke norske selskaper som har forpliktet seg til Paris-avtalens mål om netto nullutslipp gjennom Science Based Targets Initiative. Selskaper som kan vise til at de ønsker forandring og jobber mot et mål om å leve opp til Paris-avtalen på sikt vil også bli vurdert som interessante investeringsmål.

Fondet vil unngå investeringer i selskaper som på tidspunktet for første investering etter forvalters mening ikke er i samsvar med UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv med føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, anti-korrupsjon og miljø. Et selskap vil bli ansett som ikke-kompatibelt hvis det anses å forårsake eller bidra til alvorlige eller systematiske brudd på UN Global Compact prinsipper og relaterte internasjonale normer.Fondet skal unngå å investere i selskaper som har mer enn en gitt prosent av inntektene fra bestemte aktiviteter. Spesifisert tabell med oversikt over disse aktivitetene finnes i fondets prospekt.

Fondet er nå tilgjengelig for kjøp via Nordnet. Mer informasjon inkludert nøkkelinfo, prospekt og kostnader på Nordnets side om fondet eller forvaltningsselskapets hjemmeside www.cworldwide.no.

Kristoffer Hodne og Peter Holt utgjør teamet som forvalter C WorldWide Norge Fossilfritt+. Kristoffer startet i C WorldWide i 2019 som analytiker med fokus på den norske aksjeforvaltningen. Fra mai 2021 tok Kristoffer over ansvaret for forvaltningen av det ordinære norske aksjefondet i samarbeid med Peter Holt, og fra 1. desember 2021 vil også C WorldWide Norge Fossilfritt+ være en del av aksjefondene teamet forvalter. Hodne har tidligere erfaring fra konsulent- og revisjonsfirmaet Deloitte og har utdannelse fra Copenhagen Business School med master i økonomi og finans. Peter har vært forvalter siden 1994, og porteføljeforvalter for C WorldWide Norden siden 2009 fra vårt Københavnkontor.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer