Gå til hovedinnhold

Utbytteguiden.

Maksimer ditt utbytte i 2021.

Utbytteaksjer er populære siden de tillater passiv og stabil inntekt for aksjonærer. Hvis utbyttet reinvesteres, kan det gi enda større utbytte til neste år. Som igjen kan reinvesteres året etter. Dette kan være en enkel og smart strategi for deg som investerer langsiktig i aksjer.

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om utbytteinvesteringer og strategier. I utbyttesesongen oppdateres også siden med en rekke populære utbytteselskaper. Du kan når som helst finne frem til utbytteaksjer i våre aksjelister ved å sortere på utbytte.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

  • Lær mer om utbyttestrategier.
  • Få oversikt over utbytteutbetalinger og ex-datoer.
  • Finn informasjon og inspirasjon til å bli en bedre utbytteinvestor.
  • Handle utbytteaksjer med Aksjesparekontoåpnes i nytt vindu eller Investeringskonto Zeroåpnes i nytt vindu

Nyheter og kunnskap.

Lær mer om utbytte, utbyttestrategier og mye mer.

Hva er utbytteaksjer?

I dette innlegget på børsskolen går vi nærmere inn på hva utbytte faktisk er. Du får også vite mer om begreper relatert til utbytte, og hvor du finner informasjon om hvert enkelt selskap sin utbyttepolitikk.


→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Utbytteaksjer som en del av strategien.

Utbytte er en andel av overskuddet i selskapet som utbetales til en medeier/aksjonær. Det gjør at du som satser på utbytteaksjer må tenke litt annerledes enn andre. Her ser vi på hva som kjennetegner en utbytteinvestor.

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hvilke utbytteaksjer skal man velge?

For å få en indikasjon på hvilke aksjer som potensielt vil være de som yielder mest over tid kan man starte med å se på de selskapene som har vist seg å ha stabil historisk inntjening og kan vise til god utbyttehistorikk.

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Grunnleggende om utbytteaksjer.

Investeringsøkonom, Mads Johannesen, gir deg en innføring i hva utbytteaksjer er, og hvilke fordeler og ulemper det er at selskaper utbetaler utbytte.

Hvordan tenke som en utbytteinvestor?

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av en populær utbytteinvestor på investeringsnettverket Shareville - Stockles. Lær mer om hans utbyttestrategi. lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Utbytteaksjer på Oslo Børs.

Vi har med oss forvalter i Landkreditt Utbytte, Sigurd Klev. Har ser nærmere på investeringsmuligheter i ulike utbytteaksjer på Oslo Børs, og forteller mer om investeringsstrategien bak utbyttefonde hans.

Utbytte kan være både en styrke og en svakhet.

At et selskap betaler utbytte er ikke utelukkende positivt, dette kan variere fra sektor til sektor. I dette innlegget ser vi nærmere på ulike utbyttesituasjoner selskaper er i.

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Utbyttefond - lavere risiko, samme avkastning.

Er du ute etter en investering som normalt gir mindre svingninger enn aksjemarkedet for øvrig, men like god avksastning? Da kan utbytteaksjer, utbyttefond eller utbytte-ETFer være aktuelt.

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Tid for utbytte - Landkreditt Norden Utbytte.

Forvalter i Landkreditt Norden Utbytte, Ulf Leinebø, kommenterer utbyttesesongen 2021. Han går også nærmere inn på hva han ser etter når han plukker nordiske utbytteaksjer.

→ Les merlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Podcast.

Hør på denne #pengepodden-episoden med fokus på utbytteinvesteringer.

Shareville.

Nordens største nettverk av influencere innen sparing og investering.
Lær av andre og få aksjeinspirasjon fra andre vellykkede utbytteinvestorer.
Ta del i utbyttegruppen.

Utbytteaksjer for langsiktig sparing. lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Svar på vanlige spørsmål.

Du må eie aksjen dagen før ex-dato. Denne datoen referes ofte til som ink-dagen. I tabellen over viser vi de ulike datoene selskapene handles uten rett til utbytte. Du må altså eie aksjen dagen før datoene i oversikten (ex-dato).

I forbindelse med utbytteutbetalinger refereres det ofte til "ex-dato" ("eks-dag"). Dette er den første børsdagen selskapet handles uten rett til å motta utbytte. Det vil si at hvis du kjøper aksjen denne dagen (eller senere), så vil du ikke ha rett på utbytte når utbetalingen skjer. Eier du derimot aksjen den foregående børsdagen (ink-dag) så vil du motta utbytte.

Det er på generalforsamlingen at aksjonærene fastsetter utbyttet, basert på styrets forslag.

Hvis du eier aksjen samme dag som avstemmingen skjer, har du rett til utbytte. Dette kalles "ink-dag". Ink-dagen bestemmes på generalforsamlingen, og er dagen før den såkalte "ex-dagen" som det ofte refereres til i børsmeldinger.

Vanligvis vedtas utbyttet på generalforsamling og betales ut i løpet av noen dager etter det.

Du finner direkteavkastningen til et selskap ved å dele utbytte per aksje med aksjekursen. Direkteavkastning er bare et av mange nøkkeltall du har muligheten til å benytte for å fatte en investeringsbeslutning. Lær mer om nøkkeltall her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Eier du aksjer og mottar utbytte vil dette som hovedregel være skattepliktig som alminnelig inntekt. Hvilke aksjer du eier – og hvordan du eier dem – har imidlertid mye å si på hvilken skatt på utbytte du skal betale her i Norge. Les mer om skatt på utbytte her,.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu