Gå til hovedinnhold

Spare eller nedbetale gjeld?

Spare eller nedbetale gjeld? Dette er et spørsmål mange står overfor når de ønsker å ta kontroll over sin økonomi og bygge en sunn fremtid. Valget mellom å spare eller nedbetale lån avhenger av flere faktorer, inkludert din nåværende økonomiske situasjon, risikovilje og langsiktige mål.

Litt forenklet kan vi si at så lenge forventet langsiktig avkastning på investeringen overstiger forventet lånerente, kan det være fornuftig å droppe deler av avdragene for å investere pengene isteden.

Men folk er forskjellige. Er du trygghetsorientert og misliker sterkt å tape penger, taler det for å betale ned på lånet fremfor å spare ekstra i aksjemarkedet. Er du litt mer risikovillig, og har erfaring fra aksjemarkedet fra før, taler det for å fryse avdragene og sette penger i aksjefond.

Renteforskjell.

En viktig faktor å vurdere er renten på lånet ditt. Hvis renten på lånet er høyere enn den forventede langsiktige avkastningen på dine investeringer, bør du normalt prioritere nedbetaling av lånet. Dette vil være tilfellet ved de fleste rentefond. Ved å redusere lånebeløpet reduserer du også den totale rentekostnaden over tid.

Å betale ned lån er den beste formen for risikofri sparing.

På den annen side, hvis lånerenten er lav og du har mulighet til å oppnå en høyere avkastning på dine investeringer, kan det være mer gunstig å fryse låneavdragene og spare mer. Dette gjelder spesielt hvis du har en lengre tidshorisont og tåler risikoen forbundet med investeringene. Dette vil normalt gjelde aksjer, aksjefond eller en utleiebolig - som har en høy langsiktig forventet avkastning.

Fordelen med å betale ned gjeld.

Generelt så vil det alltid være anbefales å betale kredittkortgjeld og forbruksgjeld heller enn å spare. Slik usikret gjeld er dyr, og renten er høyere enn hva du kan regne med å få i aksjemarkedet. Det samme vil i mange tilfeller gjelde billån, som også har høyere renter enn boliglån. Det er oftere i sammenheng med nedbetaling av boliglånet at dette er en noe mer komplisert vurdering.

Fordelene ved å betale ned gjeld er flere:

  • Redusert risiko

  • Lavere rentekostnad

  • Økt privatøkonomisk trygghet

  • Disiplinerende


Når du betaler ned gjeld reduserer du lånegjelden. Du betaler derfor mindre i renter over tid, øker tryggheten rundt din privatøkonomi og reduserer risikoen for å havne i en felle hvor du ikke kan betale tilbake lånet, og i verste fall blir tvunget til å selge boligen. Å betale ned lån er dessuten disiplinerende, fordi det reduserer sannsynligheten for at du bruker de oppsparte pengene på noe ufornuftig.

Kun for erfarne sparere med solid økonomi.

Avdragsfrihet tillates av Finanstilsynet kun på lån under 60 prosent av boligens verdi. Dette kan være en god pekepinn på hvem som bør vurdere å prioritere sparing fremfor nedbetaling av boliglån. I tillegg bør du ha minimum fem års horisont på sparingen, spare i aksjefond (ikke rentefond) og tåle svingningene underveis.

Å sette avdragene i aksjefond er slettes ikke et råd som passer alle, kun folk med romslig økonomi og erfaring med at aksjemarkedet svinger. Å "feige ut" - å selge aksjefondene etter et kraftig børsfall - kan koste dyrt.

Merk at det har både vært 5 og 10 års perioder med negativ avkastning i det globale aksjemarkedet. Siste dette skjedde var etter finanskrisen i 2009 - og da var det dessverre en del fondssparere som kastet kortene, og solgte aksjefondene på bunn. En del av dem ble så skremt at de ikke har vendt tilbake til børsen – noe de har tapt mye på.

Du bør også ha god disiplin, så du ikke blir fristet til å bruke opp disse pengene på forbruk. Andre bør nøye seg med å velge høy aksjeandel i øvrig pensjonssparing, som egen pensjonskonto, pensjonskapitalbevis og privat pensjonssparing.

Ja takk, begge deler.

Det er også verdt å merke seg at dette ikke nødvendigvis er et enten-eller-valg. I mange tilfeller kan det være fornuftig å både nedbetale boliglån og spare samtidig. Ved å betale ned lånene dine i et moderat tempo og samtidig opprettholde en (månedlig) spareplan, kan du oppnå en god balanse mellom å redusere gjeld, bygge en bufferkonto og spare langsiktig.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto