Gå til hovedinnhold

Bærekraftig sparing.Hva er bærekraftig sparing?

Bærekraft, ESG og sparing i fond har blitt stadig mer populært blant sparere som ønsker å ta hensyn til sosiale og miljømessige faktorer i sine investeringer. ESG står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø, sosiale og forretningsetiske forhold. Bærekraftig sparing i fond innebærer å plassere pengene i selskaper eller fond som tar ansvar for samfunnsmessige og miljømessige problemstillinger, samtidig som de oppnår tilfredsstillende avkastning.

Hva betyr bærekraftig for deg?

Stadig flere sparere og investorer ønsker muligheten til å velge bærekraftig, men har utfordringer med å forstå og finne bærekraftige alternativ. Enda mer komplisert blir det siden bærekraft er et begrep som ikke nødvendigvis betyr det samme for deg, som for naboen. For noen er miljøspørsmålet viktigst, for andre er det likestilling. Eller så kan sosial rettferdighet som bra arbeidsvilkår, demokratisk styremåte og rimelig lønn være viktigst.

For å finne en investering som passer for deg, er det første du må gjøre å bestemme deg for hva som er viktigst. Noen vil kanskje si at alle overstående punkter er viktige, i tillegg til en rekke andre.

I praksis kan alle bidra til noe positivt ved å velge bærekraft.


Påvirke eller ekskludere.

Neste steg blir å bestemme deg om du skal velge bort lite bærekraftige alternativ, eller om du vil påvirke selskap mot en mer bærekraftig fremtid. Begge metodene har sine fordeler og ulemper.

Velge bort

Umiddelbart kan det føles riktig å velge bort det som ikke lever opp til bærekrafts-prinsippene dine. Om du ønsker å redusere bruken av fossilt drivstoff kan du bruke transportmiddel som bruker fornybar energi.

Når det kommer til investeringer blir ikke effekten like direkte som ved personlige valg. På børsen er det andrehåndsmarked, for at du for eksempel skal selge dine oljeaksjer, må noen andre kjøpe de. Så når du selger vil det samtidig være noen som kjøper aksjen og dermed har tro på selskapet. Siden det finnes mange interessenter på børsen finnes det nesten alltid kjøpere. Kjøperne kan være alt fra private sparer, pensjonskasser, stiftelser m.m.

At du velger bort betyr i praksis at dine penger ikke er investert i lite bærekraftige alternativ, men de mindre bærekraftige alternative vil fremdeles eksistere. Samtidig vil også hver krone som går til et bærekraftig valg aktivt støtte det bærekraftige alternativet. Essensen er at å velge bort gir effekt, men ikke alltid så direkte som man kanskje tror.

Påvirke

Om verden skal bli mer bærekraftig må også selskap som ikke er bærekraftig i dag, påvirkes til å bli mer bærekraftig, eller forsvinne. Det første man må innse er at ingen av de alternativene skjer over natten. Store selskap kan oppleves som langsomme, samtidig må man ha respekt for prosessene som bygges over tid.

Om likestilling er viktig for deg og du investerer i et selskap som har lik kjønnsfordeling, har ikke det noen direkte påvirkning på andelen kvinner i lederstillinger. Det gjør bare at porteføljen din består av selskap med lik kjønnsfordeling. Kjønnsfordelingen er fremdeles lik i lederstillingene.

Trolig er det en kombinasjon av å velge bort og påvirke samfunnet beveger seg mot. At mer kapital investeres etter bærekraft-prinsipper og premierer disse selskapene, samtidig som gamle selskap omstilles etter dagens normer og verdier i samfunnet. De som ikke lykkes med omstillingen mister relevans og visner bort.


Fordeler og ulemper med bærekraftig sparing.

En av fordelene med bærekraftig sparing er at det gir sparere muligheten til å støtte selskaper som har en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet. Dette kan være innenfor områder som fornybar energi, miljøteknologi, grønn transport eller sosialt entreprenørskap. Bærekraftig sparing kan dermed være en måte å kanalisere kapitalen sin mot løsninger for globale utfordringer.

Samtidig er det viktig å være oppmerksom på noen av ulempene og utfordringene med bærekraftig sparing. Det kan være vanskelig å definere hva som er bærekraftig, og det finnes ulike tilnærminger og standarder for vurdering av selskapers bærekraftspraksis. Dette kan gjøre det utfordrende å finne konsistente og pålitelige kilder for informasjon.

Når du ønsker å spare bærekraftig i fond, kan du orientere deg og velge bærekraftige alternativer ved å se etter fond som har spesifikke bærekraftsstrategier og -mål. Mange fond gir informasjon om hvilke selskaper de investerer i og hvilke bærekraftskriterier de vurderer. Du kan også se etter fond som er sertifisert av uavhengige organisasjoner innen bærekraftig investering.

Alle fond måles med hensyn til om de tar hensyn til bærekraft i sin forvaltning av fondsporteføljen. EU-taksonomi er et rammeverk som ble innført av EU for å identifisere og klassifisere økonomiske aktiviteter som er bærekraftige, og som mål å fremme investeringer som bidrar til å oppnå EUs klima- og bærekraftsmål.


Artikkel 8 fond.

Artikkel 8 fond, også kjent som "lysegrønne fond" i henhold til EU-taksonomien, er fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraft som et overordnet mål.


Artikkel 9 fond.

Artikkel 9 fond, også kjent som "mørkegrønne fond" i henhold til EU-taksonomien, går et skritt videre enn Artikkel 8 fond. Disse har et mål om å investere på en fullstendig bærekraftig måte, som betyr at hovedformålet med fondet er å velge bærekraftige investeringer.

Ved å velge bærekraftige fond kan du som sparer bidra til en mer bærekraftig fremtid samtidig som du har potensial for økonomisk avkastning. Det er imidlertid viktig å gjøre grundige undersøkelser og vurdere egne sparemål og risikotoleranse før du tar beslutninger om bærekraftig sparing i fond.


Artikkel 6 fond.

Bærekraftsaspekter anses ikke som relevant eller vurderes kun ut fra potensiell risiko knyttet til en investering.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto