Gå til hovedinnhold

Investorbeskyttelse.


Lov om verdipapirhandel.

I 2007 fikk Norge en ny verdipapirhandelslov som bygger på et EU-direktiv med forkortelsen MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). EU-direktivet innebærer at de fleste land i Europa får samme grunnleggende regler for bl.a. handel med finansielle instrumenter. Det er flere grunner til at de nye reglene ble innført, og en av de viktigste er at man vil bedre beskyttelsen for deg som kunde.

Les mer om MiFID og din investorbeskyttelse på Finanstilsynet.no.

Retningslinjer ved utførelse av ordre.

Alle verdipapirforetak skal ha sentralt utformede retningslinjer for hvordan en kundeordre skal utføres for å oppnå et best mulig resultat. Hos Nordnet legger du selv inn din ordre direkte på de markedene vi tilbyr handel på. En slik ordre er å anse som en spesifikk instruks fra deg som kunde, og ordren skal utføres av Nordnet i tråd med denne instruksen. I slike tilfeller er man utenfor retningslinjenes anvendelsesområde, da det ikke vil være mulig for Nordnet å sette i verk de tiltak som angis i retningslinjene.

For sikkerheten din.

  • Bedre beskyttelse av investorer.

  • Retningslinjer for utførelse av ordre.

  • Felles regler i EU.


Ikke-profesjonelle kunder er best beskyttet.

Som et ledd i den lovbestemte kundebeskyttelsen blir alle kunder som handler med finansielle instrumenter delt inn i tre ulike kundekategorier. Formålet er å tilpasse kundebeskyttelsen til hver kundes behov. Privatpersoner og foretak regnes som ikke-profesjonelle kunder. Kundekategorien profesjonelle kunder omfatter f.eks. større foretak og offentlige virksomheter. Den siste kategorien for kvalifiserte motparter omfatter f.eks. statlige myndigheter og sentralbanker.

Ikke-profesjonelle kunder gis den beste beskyttelsen, og Nordnets kunder blir i de fleste tilfeller kategorisert som ikke-profesjonelle. Kundekategorien avgjør blant annet hvilken informasjon som blir gitt.


Hensiktsmessighetstesten.

Lovgivningen skiller mellom kompliserte og ukompliserte finansielle instrumenter. Når du som kunde legger inn en ordre i et ukomplisert instrument, som for eksempel noterte aksjer og fondsandeler, gjennomføres handelen uten at Nordnet kontrollerer om handelen er hensiktsmessig for deg.

Når en ordre legges i et komplisert instrument, for eksempel et derivat, må Nordnet sikre at du har tilstrekkelige kunnskaper og at du forstår hva handelen innebærer. Derfor må du utføre hensiktsmessighetstesten før første gang du handler med et komplisert instrument.

Du kan når som helst gjennomføre hensiktsmessighetstesten for ulike verdipapirer når du er innlogget på nordnet.no på siden Mine avtaler og abonnement.