Gå til hovedinnhold

Høringssvar om urettferdig dobbeltbeskatning på utbytte (kildeskatt)

Denne uken sendte Nordnet et høringssvar til Skatteutvalget om det vi mener er urettferdig dobbeltbeskatning på utbytte frautenlandske aksjer på fondskonto og aksjesparekonto.

Dette innlegget er skrevet av Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge, Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet ogTommy Dilling, daglig leder i Nordnet Livsforsikring(bildet over).

Dette er siste steg i en lang føljetong i denne skattesaken, som berører flere titusen av våre kunder. La oss ta en oppsummering av hva som har skjedd:

Før 2020: Nordnet Livsforsikring refunderte kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer for våre kunder med Investeringskonto (også kale fondskonto). (Kunder med aksjesparekonto, hvor kundene eier aksjene direkte, har aldri hatt mulighet til å kreve refusjon eller motregning for betalt kildeskatt på utbytte fra utenlanske aksjer.)

Fra og med 2020: Nordnet Livsforsikring stoppet ordningen med å refundere kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer, da selskapet ikke lyktes å kreve kildeskatt refundert fra skattemyndighetene. Så vidt vi vet var Nordnet Livsforsikring det eneste selskapet som hadde praksisen med å refundere kildeskatt til kundene. Vi kunne derfor ikke fortsette med denne praksisen, så lenge dette ble en ren kostnad for forsikringsselskapet. Her er et blogginnlegg hvor vi forklarer dette i detalj.

2020 og 2021: Nordnet har i flere møter med Skattedirektoratet tatt opp dette problemstillingen, og ytret ønske om regelendringer. Vi fikk tilbakemelding om at Grunnlagsdata hos Skattedirektoratet hadde mulighet til å håndtere informasjonen om kildeskatt, i likhet med finansaktørene som tilbyr aksjesparekonto og investeringskonto/fondskonto. Problemet var at det ikke fantes rettslig adgang i regelverket til å hensynta kildeskatt på utbytte ved beregning av kundens skatteposisjon. Nordnet ble derfor oppfordret av Grunnlagsdata til å kontakte Juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Juridisk avdeling anerkjente problemstillingen, og sendte henvendelsen videre til Finansdepartementet. Da det ikke skjedde noe i saken fra Finansdepartementets hold så vi oss nødt til å gå til media med saken.

17. april 2022: Kronikk på trykk i Dagens Næringsliv med tittelen ” Urettferdig dobbeltbeskatning på fondskonto og aksjesparekonto”, med Nordnet som avsender.

28. april 2022: Digitalt møte med Høyres finansfraksjon og Nordnet. Høyre-politikerne viste forståelse for problemstillingen og stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, sendte et skriftlig spørsmål til finansminister Vedum: ”Vil finansministeren sørge for at utbytte fra utenlandske aksjer ikke dobbeltbeskattes for personer som sparer på aksjesparekonto og fondskonto?” (Nordnet spurte for øvrig to andre politiske partier samt statssekretærene i Finansdepartementet om et møte, men de lot være å svare /takket nei.)

23. mai 2022: Finansministeren Trygve Slagsvold Vedum svarte på spørsmålet fra Høyre. Finansministeren svarte at han er i utgangspunktet enig i at dobbeltbeskatning av utbytte fra utenlandske aksjer er uheldig. Han trekker en parallell til at norske holdingselskaper heller ikke får fradrag for betalt kildeskatt, siden holdingselskapene i mange tilfeller omfattes av fritaksmetoden, og dermed ikke skattlegges løpende for utbytter (skatt påløper først når aksjonæren i holdingselskapet tar ut penger fra selskapet).”At aksjonæren ikke får utnyttet fradraget for utenlandsk kildeskatt er likevel en konsekvens av utsatt skatteplikt for utbytte som går inn på aksjesparekontoen”, skriver Vedum. Les hele svaret fra finansministeren her – og vår kommentar til Vedum med tilhørende løsningsførslag.

23. mai 2022: Finansavisen hadde en reportasje med overskriften ” Må betale dobbel skatt på utenlandske aksjer”. Her ble Nordnetkunde Kjell Inge Grünewald intervjuet, og han forteller at han blir trukket 5.000 kroner i året i kildeskatt på utbytte fra utenlanske aksjer på sin investeringskonto, som han ikke får motregnet i norsk skatt. Nordnet er også intervjuet i saken.

25. mai 2022: Oppslag i Finansvisen med tittelen ”Vedum vil ikke endre dobbeltbeskatning”. Finansvisen har lest svaret til finansministeren og journalisten skriver ”Særregler ville komplisere regelverket, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som ikke umiddelbart vil åpne opp for at sparere med fondskonto kan få fradrag for kildeskatt.»

12. september 2022: Nordnet sender høringssvar til Skatteutvalget. Vi inviterte oss selv til et møte med sekretariatet for Skatteutvalget før sommeren, men de takket nei, og ba oss sende et skriftlig innspill / høringssvar. Det har vi altså nå gjort. Les høringssvaret her:

Finansdepartementet har gitt Skatteutvalget (utsatt) frist til 16. desember 2022 med å komme med sine anbefalinger.

Vi håper at Skatteutvalget tar tak i denne problemstillingen, selv om utvalget har langt større og viktigere saker å behandle. Vi vil fortsette å oppdatere kundene her på Nordnetbloggen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
10 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Fredrik
Fredrik
10.01.2023 20:14

Rart at det brukes som argument at vi ikke kan kreve tilbake betalt kildeskatt på bakgrunn av at aksjene ikke på papiret eies av kontoeier, men på samme konto må vi betale formueskatt? Tydelig at det er viktigereå dra inn skatt enn å ordne opp i urettferdig dobbelbeskatning.

Kristian
Kristian
19.12.2022 15:07

Noe nytt ift.

Finansdepartementet har gitt Skatteutvalget (utsatt) frist til 16. desember 2022 med å komme med sine anbefalinger.

?

Gjest
Gjest
25.09.2022 18:37

På https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2021/forsikring–allment/F-22.003/F-22.009/ om 3.6 Fondskonto hvor det er linket til Prop. 1 LS (2017-2018) pkt. 5.7. står det følgende: “Departementet mener det som reelt sett er aksjeinvesteringer,bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket mer komplisert for skattyterne. Forslaget vil innebære at investeringer i aksjer gjennom fondskonto blir skattlagt etter tilsvarende regler som andre aksjeinvesteringer,når forsikringselementet i avtalen er underordnet. Det vil gi en mer prinsipielt riktig beskatning,og bidra til at valget mellom ulike investeringsmåter ikke påvirkes av skattemessige hensyn.” Synes Finansminister Trygve Slagsvold Vedums svar på… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
26.09.2022 08:58

Takk for interessante synspunkter, Kristian. Du skriver: “Burde også avklares og inkludere pensjonskapitalbevis, pensjonskonto, gammel IPS, IPA og evt. IPS 2.0 i dette spørsmålet.” I de kollektive pensjonsproduktene (PKB og EPK) er det ikke tillatt med enkeltaksjer. Dermed er ikke utbytte fra utenlandske aksjer en aktuell problemstilling. Når et gjelder IPS er det kun Nordnet som tillater at kundene investerer i enkeltaksjer, å her er også problemstillingen begrenset til en liten gruppe. Men prinsipielt er jeg enig med deg.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
26.09.2022 16:40

I de kollektive pensjonsproduktene (PKB og EPK) inkludert produktene dere tilbyr enkeltaksjer for for IPA, gammel IPS (tror dere også tilbyr amerikanske aksjer på disse, samt ny IPS som dere tilbyr aksjer hjemmehørende i EØS på tilbyr dere etf på. F.eks Handelbanken XACT Norden Högutdelande og XACT Sverige (UCITS ETF) blant 589 utbyttebelande ETF’er hjemmehørende i EØS som er inkludert i ETF-screeneren deres. I tillegg kommer evt. tilsvarende ETF’er som ikke er inkludert i screeneren deres. I tillegg tilbyr også Kron noen ETF’er også på IPS, PKB og EPK hos dem. Om noen av disse som de tilbyr er utbyttebetalende… Les mer »

Gjest
Gjest
16.09.2022 17:00

Som æ skjønner forslaget til dokker så vil vi da kunne få “refundert” kildeskatten men bare når vi tar ut pengene fra konto. Er det riktig forstått?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
16.09.2022 23:53

Hei Johan. Ja, det stemmer. I vårt forslag må du realisere en gevinst (ved uttak fra kontoen) og da vil betalt kildeskatt vil redusere din skatteregning. På samme måte som skjermingsfradrag fungerer i dag.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
20.09.2022 07:48

Er det mulig å få en oversikt over akkumulert/”opparbeidet” skjermingsfradrag på kontoene pr i dag?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
26.09.2022 10:03

Hei Espen. I årsoppgaven for alle relevante kontotyper står ubenyttet skjermingsfradrag til fremføring. Du finner årsoppgaven under Mine sider > Årsoppgaver.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom