Gå til hovedinnhold

Høringssvar om urettferdig dobbeltbeskatning på utbytte (kildeskatt)

Denne uken sendte Nordnet et høringssvar til Skatteutvalget om det vi mener er urettferdig dobbeltbeskatning på utbytte frautenlandske aksjer på fondskonto og aksjesparekonto.

Dette innlegget er skrevet av Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge, Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet ogTommy Dilling, daglig leder i Nordnet Livsforsikring(bildet over).

Dette er siste steg i en lang føljetong i denne skattesaken, som berører flere titusen av våre kunder. La oss ta en oppsummering av hva som har skjedd:

Før 2020: Nordnet Livsforsikring refunderte kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer for våre kunder med Investeringskonto (også kale fondskonto). (Kunder med aksjesparekonto, hvor kundene eier aksjene direkte, har aldri hatt mulighet til å kreve refusjon eller motregning for betalt kildeskatt på utbytte fra utenlanske aksjer.)

Fra og med 2020: Nordnet Livsforsikring stoppet ordningen med å refundere kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer, da selskapet ikke lyktes å kreve kildeskatt refundert fra skattemyndighetene. Så vidt vi vet var Nordnet Livsforsikring det eneste selskapet som hadde praksisen med å refundere kildeskatt til kundene. Vi kunne derfor ikke fortsette med denne praksisen, så lenge dette ble en ren kostnad for forsikringsselskapet. Her er et blogginnlegg hvor vi forklarer dette i detalj.

2020 og 2021: Nordnet har i flere møter med Skattedirektoratet tatt opp dette problemstillingen, og ytret ønske om regelendringer. Vi fikk tilbakemelding om at Grunnlagsdata hos Skattedirektoratet hadde mulighet til å håndtere informasjonen om kildeskatt, i likhet med finansaktørene som tilbyr aksjesparekonto og investeringskonto/fondskonto. Problemet var at det ikke fantes rettslig adgang i regelverket til å hensynta kildeskatt på utbytte ved beregning av kundens skatteposisjon. Nordnet ble derfor oppfordret av Grunnlagsdata til å kontakte Juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Juridisk avdeling anerkjente problemstillingen, og sendte henvendelsen videre til Finansdepartementet. Da det ikke skjedde noe i saken fra Finansdepartementets hold så vi oss nødt til å gå til media med saken.

17. april 2022: Kronikk på trykk i Dagens Næringsliv med tittelen ” Urettferdig dobbeltbeskatning på fondskonto og aksjesparekonto”, med Nordnet som avsender.

28. april 2022: Digitalt møte med Høyres finansfraksjon og Nordnet. Høyre-politikerne viste forståelse for problemstillingen og stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, sendte et skriftlig spørsmål til finansminister Vedum: ”Vil finansministeren sørge for at utbytte fra utenlandske aksjer ikke dobbeltbeskattes for personer som sparer på aksjesparekonto og fondskonto?” (Nordnet spurte for øvrig to andre politiske partier samt statssekretærene i Finansdepartementet om et møte, men de lot være å svare /takket nei.)

23. mai 2022: Finansministeren Trygve Slagsvold Vedum svarte på spørsmålet fra Høyre. Finansministeren svarte at han er i utgangspunktet enig i at dobbeltbeskatning av utbytte fra utenlandske aksjer er uheldig. Han trekker en parallell til at norske holdingselskaper heller ikke får fradrag for betalt kildeskatt, siden holdingselskapene i mange tilfeller omfattes av fritaksmetoden, og dermed ikke skattlegges løpende for utbytter (skatt påløper først når aksjonæren i holdingselskapet tar ut penger fra selskapet).”At aksjonæren ikke får utnyttet fradraget for utenlandsk kildeskatt er likevel en konsekvens av utsatt skatteplikt for utbytte som går inn på aksjesparekontoen”, skriver Vedum. Les hele svaret fra finansministeren her – og vår kommentar til Vedum med tilhørende løsningsførslag.

23. mai 2022: Finansavisen hadde en reportasje med overskriften ” Må betale dobbel skatt på utenlandske aksjer”. Her ble Nordnetkunde Kjell Inge Grünewald intervjuet, og han forteller at han blir trukket 5.000 kroner i året i kildeskatt på utbytte fra utenlanske aksjer på sin investeringskonto, som han ikke får motregnet i norsk skatt. Nordnet er også intervjuet i saken.

25. mai 2022: Oppslag i Finansvisen med tittelen ”Vedum vil ikke endre dobbeltbeskatning”. Finansvisen har lest svaret til finansministeren og journalisten skriver ”Særregler ville komplisere regelverket, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som ikke umiddelbart vil åpne opp for at sparere med fondskonto kan få fradrag for kildeskatt.»

12. september 2022: Nordnet sender høringssvar til Skatteutvalget. Vi inviterte oss selv til et møte med sekretariatet for Skatteutvalget før sommeren, men de takket nei, og ba oss sende et skriftlig innspill / høringssvar. Det har vi altså nå gjort. Les høringssvaret her:

Finansdepartementet har gitt Skatteutvalget (utsatt) frist til 16. desember 2022 med å komme med sine anbefalinger.

Vi håper at Skatteutvalget tar tak i denne problemstillingen, selv om utvalget har langt større og viktigere saker å behandle. Vi vil fortsette å oppdatere kundene her på Nordnetbloggen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
6 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Kristian
Kristian
25.09.2022 18:37

På https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2021/forsikring–allment/F-22.003/F-22.009/ om 3.6 Fondskonto hvor det er linket til Prop. 1 LS (2017-2018) pkt. 5.7. står det følgende: “Departementet mener det som reelt sett er aksjeinvesteringer,bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket mer komplisert for skattyterne. Forslaget vil innebære at investeringer i aksjer gjennom fondskonto blir skattlagt etter tilsvarende regler som andre aksjeinvesteringer,når forsikringselementet i avtalen er underordnet. Det vil gi en mer prinsipielt riktig beskatning,og bidra til at valget mellom ulike investeringsmåter ikke påvirkes av skattemessige hensyn.” Synes Finansminister Trygve Slagsvold Vedums svar på… Les mer »

Johan
Johan
16.09.2022 17:00

Som æ skjønner forslaget til dokker så vil vi da kunne få “refundert” kildeskatten men bare når vi tar ut pengene fra konto. Er det riktig forstått?

Espen
Espen
Svar på  Bjørn Erik Sættem
20.09.2022 07:48

Er det mulig å få en oversikt over akkumulert/”opparbeidet” skjermingsfradrag på kontoene pr i dag?