Gå til hovedinnhold
868 resultat
Populære filtre
868 resultat
Globale, Store selskaper, Blanding
−0,17%
1,13%
4 stars
-
85%
1 115
Globale, Store selskaper, Blanding
−0,18%
1,25%
4 stars
-
85%
266
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
−0,21%
0,94%
2 stars
8
85%
54
Rente, NOK Obligasjoner - korte
−0,25%
0,27%
3 stars
8
90%
285
Globale, Store selskaper, Blanding
−0,27%
0,19%
0 stars
8
85%
25 666
Globale, Store selskaper, Blanding
−0,34%
0,44%
5 stars
-
80%
416
Bransjefond, Helsevern
−0,34%
1,44%
4 stars
-
80%
936
Bransjefond, Helsevern
−0,36%
1,44%
4 stars
-
80%
152
USA, Store selskaper, Blanding
−0,37%
0,39%
4 stars
9
85%
3 392
Bransjefond, Alternativ energi
−0,40%
1,14%
3 stars
9
80%
8 207
India
−0,46%
1,41%
3 stars
8
70%
1 247
Long/Short aksjer - Øvrige
−0,47%
2,01%
0 stars
8
80%
1 046
Globale, Store selskaper, Blanding
−0,55%
0,39%
5 stars
9
85%
5 922
USA, Mellomstore selskaper
−0,57%
1,08%
5 stars
-
80%
81
Rente, NOK Obligasjoner - korte
−0,61%
0,44%
2 stars
8
85%
12
Globale, Store selskaper, Blanding
−0,68%
1,28%
4 stars
-
80%
9
Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
−0,69%
0,72%
0 stars
-
80%
2
Rente, Øvrige obligasjoner
−0,76%
0,87%
0 stars
8
80%
1
Globale, Store selskaper, Blanding
−0,79%
1,21%
3 stars
8
80%
60
Rente, NOK Obligasjoner
−0,80%
0,64%
5 stars
-
85%
1 018
Norge
−0,83%
1,16%
3 stars
8
80%
175
Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
−0,83%
1,02%
3 stars
-
85%
16
Globale, Store selskaper, Blanding
−0,85%
0,32%
4 stars
8
85%
3 232
Rente, Globale høyrenteobligasjoner
−0,88%
1,05%
3 stars
-
80%
86
Latin-Amerika
−0,93%
1,89%
2 stars
8
70%
160
Global, Fleksibel kapitalisering
−1,08%
1,26%
3 stars
-
80%
141
Aksjer, Øvrige
−1,19%
0,3%
0 stars
8
70%
635
Rente, NOK Høyrenteobligasjoner
−1,26%
0,52%
2 stars
8
90%
1 028
Norge
−1,30%
2,07%
4 stars
-
85%
581
Bransjefond, Alternativ energi
−1,33%
1,79%
4 stars
9
80%
15 881
India
−1,48%
1,38%
4 stars
-
70%
144
Bransjefond, Teknologi
−1,53%
0,29%
0 stars
-
80%
10 701
Rente, Øvrige obligasjoner
−1,61%
0,49%
0 stars
8
80%
7
Latin-Amerika
−1,63%
1,5%
2 stars
-
75%
269
Globale, Store selskaper, Blanding
−1,72%
0,29%
4 stars
8
85%
3 996
Rente, NOK Obligasjoner - korte
−1,72%
0,54%
3 stars
-
90%
86
USA, Store selskaper, Blanding
−1,72%
0,52%
4 stars
8
85%
1 132
Globale, Små/mellomstore selskaper
−1,76%
1,1%
4 stars
-
80%
1 599
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
−1,76%
0,92%
3 stars
-
85%
20
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
−1,78%
1,45%
4 stars
-
80%
21
Bransjefond, Økologi
−1,78%
1,33%
5 stars
9
75%
2 037
Aksjer, Øvrige
−1,84%
1,29%
0 stars
-
80%
180
Latin-Amerika
−1,87%
1,47%
3 stars
-
0%
11
Rente, NOK Høyrenteobligasjoner
−1,88%
0,79%
2 stars
8
80%
57
Globale, Store selskaper, Blanding
−1,92%
1,49%
3 stars
-
80%
89
Norge
−1,93%
1,49%
3 stars
-
85%
5 492
USA, Små selskaper
−1,95%
1,29%
3 stars
-
80%
971
Globale, Store selskaper, Blanding
−1,97%
0,43%
2 stars
8
85%
430
Globale, Store selskaper, Blanding
−1,99%
0,93%
4 stars
-
80%
300
USA, Store selskaper, Vekst
−1,99%
1,09%
4 stars
8
85%
226
Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
−2,02%
0,82%
4 stars
-
85%
26
Globale, Store selskaper, Verdi
−2,06%
1,71%
4 stars
8
85%
399
Global, Fleksibel kapitalisering
−2,09%
1,96%
5 stars
-
80%
5
Bransjefond, Helsevern
−2,10%
1,69%
2 stars
8
75%
43
Globale, Store selskaper, Blanding
−2,10%
0,52%
0 stars
9
80%
239
Rente, Globale obligasjoner - USD sikret
−2,21%
1,37%
2 stars
-
0%
13
Globale, Store selskaper, Blanding
−2,23%
1,09%
3 stars
8
85%
764
Globale, Store selskaper, Vekst
−2,27%
2,13%
4 stars
8
80%
54
India
−2,30%
1,65%
3 stars
-
70%
376
Rente, NOK Høyrenteobligasjoner
−2,33%
0,69%
2 stars
8
80%
415
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
−2,34%
0,89%
2 stars
-
85%
26
Rente, Globale fleksible obligasjoner
−2,35%
0,99%
3 stars
-
80%
9
Bransjefond, Økologi
−2,36%
1,33%
5 stars
9
80%
764
Globale, Små/mellomstore selskaper
−2,44%
1,11%
2 stars
8
80%
166
Bransjefond, Helsevern
−2,46%
1,49%
2 stars
8
80%
135
Asia eks. Japan
−2,50%
1,48%
4 stars
-
75%
100
Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
−2,51%
0,64%
5 stars
8
0%
40
Kombinasjonsfond, USD Moderat
−2,52%
1,21%
5 stars
-
85%
758
Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret
−2,55%
0,39%
5 stars
8
0%
36
Globale, Store selskaper, Blanding
−2,62%
0,62%
4 stars
9
85%
1 589
Latin-Amerika
−2,64%
1,34%
4 stars
-
75%
380
Rente, NOK Obligasjoner
−2,65%
0,44%
3 stars
8
90%
4
Rente, Globale fleksible obligasjoner
−2,65%
0,97%
5 stars
-
80%
49
Globale, Store selskaper, Blanding
−2,66%
1,24%
3 stars
-
85%
828
Long/Short aksjer - Øvrige
−2,68%
1,41%
0 stars
8
0%
30
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
−2,69%
0,39%
3 stars
8
85%
212
Kombinasjonsfond, USD Moderat
−2,72%
1,46%
2 stars
-
85%
80
Globale, Store selskaper, Blanding
−2,74%
1,3%
4 stars
-
0%
21
Australia og New Zeland
−2,75%
1,46%
4 stars
-
85%
477
Aksjer, Øvrige
−2,76%
0,35%
0 stars
8
85%
283
Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
−2,76%
0,72%
2 stars
-
85%
6
Rente, NOK Obligasjoner
−2,79%
0,39%
4 stars
8
80%
286
Global, Fleksibel kapitalisering
−2,79%
1,25%
4 stars
8
85%
2 742
Globale, Store selskaper, Blanding
−2,84%
1,34%
3 stars
9
80%
49
Global Utbytte
−2,85%
1,49%
0 stars
-
80%
108
Bransjefond, Teknologi
−2,93%
1,13%
5 stars
8
80%
28 097
Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
−2,97%
1,13%
5 stars
-
85%
650
Afrika
−3,08%
1,35%
3 stars
-
70%
541
India
−3,09%
1,54%
3 stars
8
70%
1 034
Globale, Store selskaper, Blanding
−3,13%
1,29%
3 stars
8
85%
382
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
−3,14%
1,09%
4 stars
8
85%
106
Global, Fleksibel kapitalisering
−3,19%
1,3%
4 stars
8
85%
52
Rente, NOK Obligasjoner
−3,22%
0,27%
3 stars
8
90%
152
Rente, Globale obligasjoner - EUR fokusert
−3,22%
0,64%
4 stars
-
85%
89
Bransjefond, Teknologi
−3,23%
1,43%
5 stars
-
80%
5 179
Rente, NOK Obligasjoner
−3,32%
0,29%