Carnegie Investment Grade B

Rente, Øvrige obligasjoner
Utvikling 1 år 0 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (2.6.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
98.78 NOK
Dagens kursendring
+ 0.06 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Ca
Carnegie Investment Grade B

Carnegie Investment Grade B investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper. Fondet fokuserer på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade. Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller en bestemt sektor eller valuta. Analysen tar alltid utgangspunkt i selskaper som forvalterne ønsker å investere i og har langsiktig tro på.

ISIN
SE0010740183
Kategori
Rente, Øvrige obligasjoner
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
19. august 2019
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Mona Stenmark
Forvaltet fondet siden
30. november 2018
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Lang rente
92.9 %
Kort rente
6.5 %
Øvrig
0.5 %
Tomra Systems Asa
2.3 %
Holmen AB MTN 110
2.3 %
Jyske Bank A/S
1.9 %
Nobina AB (publ)
1.7 %
Bergenshalvoens Kommunale Kraftselskap AS
1.7 %