Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R

Global, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år- 2.39 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
154.86 EUR
Dagens kursendring
- 0.08 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.71 %
Løpende kostnader
1.98 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.5 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Sp
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R

Fondet bruker etisk sikting, noe som kan ekskludere visse verdipapirer fra investering. Siktekriteriene er basert på engasjement i kontroversielle aktiviteter, som produksjon av alkohol, gambling, tobakk, pornografi og militærrelatert utstyr og tjenester. Det benyttes en toleransegrense på 5 % når det gjelder distribusjon av de ovennevnte, samt for produksjon av militærrelatert utstyr og tjenester. Fondet investerer minst 2/3 av sine samlede netto aktiva i aksjer og under 1/3 av sine samlede netto aktiva i konvertible verdipapirer og warrants på omsettelige verdipapirer i utviklede markeder / industriland. Fondet har en verditilnærming. Etter en grundig analyse av offentlig tilgjengelig informasjon velges det aksjer som har en markedsverdi som er betydelig lavere enn substansverdien. Fondet har typisk en bredere sikkerhetsmargin, og derfor lavere risiko, enn markedet generelt. Fondet er fokusert på bevaring av kapitalen.

ISIN
LU0362355355
Kategori
Global, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
30. mai 2008
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kasper Billy Jacobsen
Forvaltet fondet siden
1. juni 2011
Sparinvest S.A.28, Boulevard RoyalL-2449 Luxembourg
+352 2627471http://www.sparinvest.lu
Aksjer
96.4 %
Kort rente
3.6 %

Største regioner

USA 57.8 %
Eurosonen 16.3 %
Japan 12.2 %
Storbritannia 6.4 %

Største bransjer

Finans
21.6 %
Teknologi
18.8 %
Konsumentvarer
14.7 %
Helsevern
11.2 %
Forbruksvarer
10.8 %
Industri
8.9 %