Danske Invest India A

India
Utvikling 1 år- 12.8 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (27.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
62.6 USD
Dagens kursendring
+ 0.05 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.1 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.7 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
70 %
Da
Danske Invest India A

Fondet investerer hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer notert på børser i India samt i selskaper som har størstedelen av deres forretningsaktiviteter i India.

ISIN
LU0193801577
Kategori
India
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
9. mai 2005
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Adrian Lim
Forvaltet fondet siden
1. juli 2010
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Aksjer
95.7 %
Kort rente
4.3 %

Største regioner

Asia Emerging 100 %

Største bransjer

Finans
25.8 %
Teknologi
20.8 %
Forbruksvarer
17.7 %
Materialer
10.0 %
Helsevern
9.1 %
Konsumentvarer
4.8 %
Housing Development Finance Corp Ltd
9.3 %
Tata Consultancy Services Ltd
8.3 %
Hindustan Unilever Ltd
6.5 %
Infosys Ltd
6.5 %
Kotak Mahindra Bank Ltd
5.7 %
Nestle India Ltd
5.1 %
UltraTech Cement Ltd
4.1 %
SBI Life Insurance Co Ltd
4.0 %
Asian Paints Ltd
3.6 %
HDFC Bank Ltd
3.3 %