Holberg Norge

Norge
Utvikling 1 år+ 5.89 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (19.9.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
582.66 NOK
Dagens kursendring
- 0.18 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Ho
Holberg Norge

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

ISIN
NO0010073224
Kategori
Norge
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
28. desember 2000
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Robert Lie Olsen
Forvaltet fondet siden
1. mars 2016
Holberg FondeneLars Hillesgate 195008 Bergen
+47 55 212000http://www.holberg.no
Aksjer
98.4 %
Kort rente
1.6 %

Største regioner

Europa ex. Euro 89.9 %
Storbritannia 8.5 %
Eurosonen 1.6 %

Største bransjer

Olje & Gass
30.7 %
Forbruksvarer
16.8 %
Industri
12.2 %
Finans
11.3 %
Teknologi
9.1 %
Materialer
4.5 %